fredag, augusti 13, 2010

Välfärden är inte till salu!
Är vår välfärd till salu? Vem ska då få köpa den? Mer och mer offentlig verksamhet som förskolor, skolor och omsorgsboenden säljs ut till privata företag. Oftast handlar det om stora företag där skattepengar går direkt till vinstutdelning med riskkapitalbolag, ibland kopplade till skatteparadis, som ägare eller delägare. Då slipper de ju att betala skatt i Sverige. Små idéburna organisationer och icke-vinstdrivande organisationer/företag trängs undan. Detta är valfrihet i det borgerligt styrda Sverige.

Självklart är det behovet som ska vara styrande i välfärden, inte vinstintresset. Att barn och ungdomar får en god pedagogisk verksamhet, att ge stöd till dem som bäst behöver det och att se till att våra äldre får en fungerande omsorg ska vara det viktigaste. Människors behov av en bred och rättvis service väger långt tyngre än privata företagsvinster.

Kalmar kommun är relativt förskonat från huggsexan på välfärdsområdet, men vi har inte alltid lyckats. Trots vårt motstånd las den kommunala skolan ner i Oxhagsområdet och ett privat företag fick ta över. Äldreboendet Vasallen drivs privat. Stensbergshemmets kök är ett annat exempel som återgått till kommunal drift när det visade sig att det mesta blev både dyrare och sämre. Bara ideologiska skäl talar för en privatisering av kommunal verksamhet, men det hindrar inte högerpartierna från att driva på utvecklingen. De lyssnar inte heller på larmrapporterna från andra delar av landet som säger att privatisering leder till sämre kvalitet och sämre service.

Därför är frågan högaktuell. Kan man sälja välfärden? Är vi beredda som kommuninvånare att sälja ut gemensam välfärd, slopa insyn och demokratisk kontroll och skicka skattemedel till aktieutdelning i riskkapitalbolag med kopplingar till exempelvis skatteflykt på Jersey? Ska välfärden bli en affär där stora pengar läggs på glättig reklam istället för att tillgodose människors behov? Är det rimligt att barn, ungdomar, äldre och alla andra ska behöva undra över om förskolan, skolan, sophanteringen, vattensystemen, stödet till föreningslivet och kulturen fungerar eller om resurserna istället lämnar landet och förgyller tillvaron för några få? Är vi beredda att chansa eller vi vill ha en bred utbyggd välfärd även i fortsättningen?

Vi menar att vi kan fortsätta bygga världens bästa välfärd i Kalmar. Det är detta som valet i höst handlar om. Vi tar ofta vår grundtrygghet, den gemensamma välfärden, för given. Verkligheten, inte minst de senaste fyra åren med Reinfeldt i spetsen för en äkta högerregering, visar på något helt annat. Därför måste vi säga ifrån. Välfärden är inte till salu! Den är allas och ingen ska ha rätt att vare sig köpa eller sälja den.
Bertil Dahl (V), kommunalråd
Birgitta Axelsson Edström (V), ordf. kultur- och fritidsnämnden

Inga kommentarer: