tisdag, augusti 03, 2010

Slaget om pensionärerna!
De borgerliga partierna gör nu allt för att framstå som partier som kämpar för pensionärerna. Nu erkänner de att pensionärerna misshandlats och särbehandlats negativt. Det måste vi göra något åt, säger de. Detta är verkligen att vakna fem i tolv med kniven mot strupen. Alliansen har ju medvetet under fyra år struntat i pensionärerna och medvetet låtit dom betala högre skatt än löntagare. Det som naturligtvis är uppskjuten lön betraktas av alliansen som ett bidrag. Jag som trodde att de var emot bidrag. Varför ska väljarna plötsligt tro på borgarna några veckor när de under tre år bara satsat 100 miljarder på skattelättnader för främst höginkomsttagare och struntat i pensionärerna.
Vi rödgröna har ett helt annat förslag där pensionärer ska behandlas rättvist.
Vänsterpartiet var motståndare till nuvarande pensionssystem och vi kräver nu en utvärdering och en utredning om ett nytt pensionssystem med rättvisa för pensionärerna. Det är glädjande att även (S)har omvärderat systemet och vill förändra.
Till alliansen vill jag bara framföra - pensionärerna är mycket smartare än ni tror. De kommer inte att låta sig luras två gånger och genomskådar redan den borgerliga reträtten!
Leve pensionärerna som varit med och byggt upp vår välfärd och avsatt en del av sin lön för en rättvist uttag under pensionen. Alliansen borde anlita våra pensionärer för en kurs i solidaritet och rättvis, den behövs!

Inga kommentarer: