lördag, augusti 20, 2011

Hycklande moderater!

KSSR-debatten fortsätter. Fel har begåtts och ska granskas och göras offentliga. En vald styrelse ska kunna få information om och besluta i de frågor de har ansvar för, t ex att entlidiga en förbunds vd. Demokratin kommer i första hand. De som gjort fel ska ha kritik, granskas och system ska upprättas för att det inte ska hända igen. Förbundets fullmäktige får avgöra om förtroende finns för ledamöterna.
Många politiker är nu ute och slår sig för bröstet och värnar demokratin. Det är bra, men vissa borde även också ha lite självkritik. Borde inte den förra styrelsen i KSSR tagit i frågan om ledarskap i förbundet? Moderaterna är knappast några förespråkare av öppenhet och insyn.
De vill dessutom privatisera stora delar av den offentliga verksamheten, vilket naturligtvis innebär mer stängda dörrar. Vi ser också på det borgerliga agerandet i Kalmarsunds Gymnasieförbund om öppna sammanträden. Kritisera gärna och försvara demokratin, men kontrollera bara att det inte är ett glashus ni sitter i när ni kastar stenarna.

tisdag, augusti 16, 2011

Visst är kapitalismen underbar! ???
Den ekonomiska krisen i USA och inom EMU-området i Europa diskuteras varje dag. Krismöte efter krismöte. Ekonomiska s k expeter ger råd och ordinerar åtgärder. Marknaden är orolig och måste strykas medhårs för att agera "rätt". Marknaden är banker, mäklare, spekulerare av olika slag och inveterare som sekundsnabbt söker största vinstmarginal någonstans i världen. Som fullständigt struntar i mänskliga aspekter på ekonomin. Marknaden och börsen ska blidkas. Medicinen är som vanligt nedskärningar i den gemensamma välfärden, offentlig verksamhet ska säljas ut och privatiseras, skatter ska sänkas och det offentliga ska ge garantibelopp för fortsatta spekulationer för marknaden. Kort sagt ökad vinst för de stora kapitalägarna och minskad välfärd för vanliga människor. Känns det igen? Borgerliga politiker använder krisen till att ytterligare trycka ner människor och få oss att känna oss som en brickor i marknadens spel. Politiken överger sitt ansvar och låter marknaden upphöjas till det högsta stadiet i samhället. Marknaden är borgarnas politik. Visst är kapitalismen underbar! Eller?..........

måndag, augusti 15, 2011

Varför är det inte sommar året om?
Det är säkert en fråga som många ställer sig idag. Dagen efter stadsfesten, kanske den första jobbdagen. Solen finns fortfarande kvar på kroppen och i känslan, men himlen är mörk och regnet kommer med jämna mellanrum.
Ett stort tack till Åke, Björn, Stefan, Johan, Pär och alla de andra som jobbat hårt med sommarens aktiviteter och inte minst stadsfesten. Vilken fest det blev!

Sommarstaden, turiststaden och vår egen livsstad har visat sin bästa sida. Det handlar om gemenskap, ledighet, sol, värme, aktiviteter, uteliv, social samvaro, osv,. Men det handlar också om resultatet av en sedan flera år medveten satsning på Destination Kalmar. Det kommunala initiativ vi tog att starta en gemensam turistorganisation och också anslå lite pengar (det är ganska lite pengar egentligen) till verksamheten. Nu ger arbetet en bra sommar- och turiststad, mängder av olika sommaraktiviteter, nästan 1000 jobb inom turistnäringen, en samverkan mellan näringsliv och kommun och ett lyft för oss ala som bor och arbetar i Kalmarregionen.

Många var emot den kommunala satsningen när den startade och vissa (flera borgerliga partier med FP i spetsen) är fortfarande negativa, men för oss andra i den politiska ledningen är sommarens satsning positiv och här för att stanna och utvecklas än mer.
Längtar redan efter nästa sommar, fastän årets inte är slut....

tisdag, augusti 09, 2011

Ett riktigt beslut!


Jag tycker att det var ett riktigt beslut som Lars Ohly meddelade idag. Han avgår på kongressen i januari 2012 som partiledare för vårt parti. Lars är en mycket kunnig, erfaren och skicklig politiker. Han är en bra partiledare och en fantastisk debattör, men ändå är det nu rätt tid av välja en ny partiordförande eller helst två. Ett delat ledarskap, en man och en kvinna, är den ledning vi bör ha efter nästa kongress. Tre bra kandidater finns redan, fler kommer säkert under hösten. Våra medlemmarna väljer i en öppen process på kongressen våra ledare. Ändå vill jag idag föreslå Jonas Sjöstedt som en av våra kommande två partiledare. Vi håller nu på att bygga upp ett starkare parti. Där behövs alla krafter, min, din som medlem och symapitisör och framförallt du som tycker som vänsterpartiet och ännu inte gått med. Det är nu dags att starta arbetet för att få bort borgarna 2014 och framaförallt få en ny rättvis och solidariskt ordning i vårt land. För om inte vi ska göra det, vem ska då göra det? Välkommen!
Inte bara en organisationsfråga!

Vi går sakta men säkert mot större regioner i Sverige. Det finns flera fördelar med en större region. Området för arbetsmarknaden blir större, utbildning och hälso- och sjukvård kan utvecklas ännu mer, kollektivtrafiken kan bli effektivare och samordnas och vi kan antagligen kraftigare hävda regionala satsningar. Bland nackdelarna ser vi exempelvis risken för mindre intresse från medborgarna, känslan av att frågorna avgörs långt borta och risken att hamna i utkanten i regionen.

Men det finns också en övertro på stora regioner som lösningen på samhällsutvecklingen. Andra faktorer påverkar vår regions utveckling mer än just storleken. Den centrala politiken är mycket avgörande. Den moderatstyrda regeringen drar ner på välfärden, privatiserar och utlämnar exempelvis tågtrafiken till kortsiktiga marknadsintressen. Då kan man förstå att det finns mängder av problem. Ökande samhällsklyftor och minskad offentlig sektor med färre anställda minskar möjligheten till en rättvis fördelning av våra gemensamma resurser. Det har större betydelse vem som sitter i Stockholm än var regiongränsen går. Regional utveckling är inte bara en organisationsfråga.

Vår egen styrka i det lokala samhället är mycket avgörande. Det är vi tillsammans som skapar grunden för utvecklingen av vår region. Våra samarbetsformer i den konkreta vardagen, kultur och livsmiljöer, utvecklingen av det lokala näringslivet, inte minst småföretagen, och vår lokala politiska vilja att bygga ut välfärden är mer avgörande än en större region. Särskilt utvecklingen av ett sammanhållet Linnéuniversitet i Växjö och Kalmar är extra viktigt för vår region. Vårt internationella arbete får inte heller glömmas bort.

Var drar vi gränserna för en större region? Ett mål är naturligtvis att försöka hålla ihop länet, men om detta inte går så får vi nog tyvärr acceptera att länet delas. Arbetet inom universitet, transporter på järnväg och vägar, övrig utbildning är riktad söder och västerut. Grunden i vår arbetsmarknadsregion finns i samarbetet mellan Kalmar, Oskarshamn, Karlskrona och Växjö. Mycket talar således för en sydlig region där vi ingår och tyvärr för ett delat län. Men vi får inte glömma att det är människors engagemang, den politiska viljan och kraften som avgör hur utvecklingen ska bli oavsett var regiongränsen går.