onsdag, oktober 27, 2010

Kommunal rävsax!

Igår tog kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om att förskottera pengar för en väg utanför Rinkabyholms samhälle. Tyvärr känner vi oss tvingade till denna principiellt felaktiga lösning. Därför tog jag initiativ till följande skrivning:

Ärende 6: Avtal med Trafikverket om förskottering av förbifart Rinkabyholm och uppdrag om fördjupad översiktsplan för Rinkabyholm.

- Byggandet av förbifart Rinkabyholm är ett statligt ansvar och staten ska stå för kostnaderna. Därför är det principiellt fel att kommunen går in och förskotterar pengar för vägbygget och dessutom betalar räntekostnader på cirka 50 miljoner. Tillvägagångssättet betyder att pengar som borde gå till drift av förskola, skola och omsorg går till att ta ansvar för brister i det statliga ansvaret. Regeringen har infört ett system där kommunerna får ta över det statliga ansvaret och där rika delar av landet kan köpa sig före i ”kön”.
Kommunen sitter därför i en rävsax och måste ta ansvar för förbifart Rinkabyholm. Det kostar kommunens invånare stora pengar men är nödvändigt för att kunna utveckla Rinkabyholmsområdet.

tisdag, oktober 26, 2010

Ett sent uppvaknande!

I spåren av avreglering och privatisering föreslår nu Sydsvenska Handelskammaren att trafikbolagen i södra Sverige ska gå ihop. På så sätt kan det bli samordning av biljetter, transporter, mer kundanpassat, kort sagt ett helhetstänkande för kollektivtrafiken. Speciellt tågtrafiken måste samordnas.
Jag välkomnar detta "uppvaknande" av Handelskammaren. Ska vi ta ett steg till och
kanske bilda ett övergripande bolag med ansvar för tågtrafiken. Ska vi kalla det Samhällets Järnvägare med förkortningen S J?

fredag, oktober 22, 2010

Sänkta löner är fel väg!!

Den fristående förskolan Snickaregården berättar att man har sänkt sina löner för att kunna ha fler anställda. För det första, Snickaregården är ett personalkooperativet, en ekonomisk förening utan för den kommunala verksamheten. Vi i kommunen sätter inte deras löner. Vi skulle aldrig föreslå en lönesänkning för att lösa det aktuella problemet. Lönerna inom förskolan är redan idag låga och behöver höjas.
Det är också en jämställdhetsfråga. På vilken manlig arbetsplats hade någon föreslagit en lönesänkning för att exempelvis anställa fler bilmekaniker på bilverkstad? Det handlar bara om "mjuka" jobb och kvinnor. Även om personalens ambition säkert är att göra något bra så faller man i en kvinnofälla och glömmer jämställdhetsglasögonen.
Problemet med för många barn per anställd måste lösas genom bättre organisation och mer resurser. Vi hoppades på en ny regering och ytterligare pengar till den kommunala verksamheten. Så blev det inte tyvärr. Nu gäller det att satsa med de kommunala pengar vi har. Vi bygger kraftigt ut antal förskoleavdelningar, men personaltätheten är alldeles för låg i förskolan och inte minst på fritidshemmen. Ska vi behålla kvalité och kunnig, utbildad och erfaren personal måste vi lyfta verksamheten.

tisdag, oktober 19, 2010

Cykelbuss på Ölandsbron.

Nu har Trafikverket utvärderat sommarens cykelbuss. Antalet resenärer minskade med hela 80% och nu funderar man på varför blev det så? Det är nog ett jätteprojekt att utvärdera, men jag kan ge lite hjälp på vägen. Kan det vara avgifterna som infördes för att transportera sig på en allmän väg. Kan det vara Trafikverkets införande av en brotull/broavgift över Kalmarsund? Pannorna ligger i djupa veck! Vi väntar med spänd förväntan på resultatet.

söndag, oktober 17, 2010

Den odödliga medelklassen!
När jag växte upp, gick i gymnasiet och livet verkade oändligt och lekfullt, så kände man sig nästan odödlig, oftast i alla fall. Sedan växte man upp, fick lite perspektive och upptäckte verkligheten som också bestod av arbetslöshet, sjukdomar, sociala problem, orättvisor och allt det där som de flesta vet finns och kan drabba oss alla. Jag upptäckte med hjälp av många andra ett samhälle med stora klassklyftor, men också med stora möjligheter och rikedomar.
Efter det här valet är frågan berättigad, har väldigt många glömt verkligheten eller väljer man att blunda och hoppas att jag klarar mig. Vi har fått en grupp människor som har det ekonomiskt bra, det mesta fungerar och inga större farsoter finns. Vi har fått en medelklass av människor där väldigt många betraktar sig eller låssas vara odödliga. Inget drabbar mig, jag har jobb, familj,god inkomst och är inte sjuk, osv, tycks man tänka. Solidaritet, empatin, jämställdhet och ett jämlikare samhälle var frågor som väldigt många blundade för. En stor del av dom var nog från den "odödliga medelklassen". Jag önskar ingen olycka, men vi alla behöver en utbyggd gemensam sektor som fungerar varje dag, vi behöver en bra säkerhet när vi blir sjuka, arbetslösa eller drabbas av något som rubbar vårt välorganiserade liv. De flesta av oss kommer i en sådan situation. Då kan det vara för sent.
Så slut inte ögonen, håll inte för öronen, sluta inte se er omkring, vakna upp, imorgon kan det vara för sent. (Delvis tagit ur text av Pete Seeger).

Bertil

torsdag, oktober 14, 2010

Insändare!
Den här insändaren var tänkt att publiceras som ett svar på moderaterna Wahlberg/Edvinssons insändare. Tyvärr förhindrar Barometerns debattregler att ett andra inläg gi debatten publiceras, men här är insändaren:

Slutreplik till ”Plånboksmoderaterna” Wahlberg/Edvinsson.

Plånboksmoderaterna Wahlberg/Edvinsson överraskar knappast i sitt valfrihetsinlägg. Det genomgående tänkandet är att om bara den kommunala verksamheten blir privat så blir den effektivare, billigare och bättre. Detta är en av de borgerliga myterna om den offentliga sektorn.
Det görs ständigt mätningar av kvaliteten inom exempelvis omsorgsverksamheten och frågar ställs också om kommuninvånarnas inställning till det som utförs. Betygen är mycket höga och personalen får mycket beröm.

Tänk om Wahlberg/Edvinsson en enda gång kunde ge ett erkännande till de nästan 2000 personer, oftast kvinnor, som varje dag och på dygnets alla timmar på ett professionellt sätt möter våra äldre i den kommunala verksamheten. Ni verkar ha väldigt lite förtroende för personalen. Är det för mycket begärt att ni kan ge ett ”litet” erkännande?

Den kommunala verksamheten är storbeställare av tjänster och varor från det privata näringslivet. Vi upphandlar också verksamhet när vi behöver komplettera eller skapa en verksamhet som
inte finns. Det skapar också nya jobb. Daglig verksamhet i lantmiljö är ett sådant exempel.

Vi som vänsterpartister vill inte flytta verksamhet som fungerar mycket bra och göra den privat av bara ideologiska skäl. En flytt skapar inte några nya jobb. Det handlar istället om att hushålla med skattepengar, ta ansvar för en hög kvalité i verksamheten och ta var på den enorma kunskap som finns hos personalen. Säkert svåra begrepp för Wahlberg/Edvinsson att koppla. De förespråkar mer plånbokens valfrihet.

Wahlberg/Edvinsson skriver också att meddelarfriheten för personalen vid upphandling kan vi reglera i avtal. Ni borde läsa er egen lagtext. I lagen om valfrihetssystem (LOV) inom omsorgen står det nämligen att man inte kan ställa krav på meddelarfrihet för personalen.

I mitt förra inlägg beskrev jag problemen med LOV. Erfarenheterna av LOV runt om i landet är också tydliga. En undersökning finns från Linköpings Universitet. Det är relativt litet intresse för LOV. Det är väldigt få små företag som har startat, utan det är stora företag som gäller, ibland med knytningar till riskkapitalbolag och så kallade skatteparadis.

Till slut noterar jag att Wahlberg/Edvinsson fortfarande är förföljd av gamla spökteorier. Detta är naturligtvis ett sätt att ta fokus från de viktiga frågorna. Frågor som gäller tillräckliga resurser, mer personal, friare användning av tilldelad tid för omsorgstagaren, insyn, öppenhet, samarbete och hur vi fortsätter att utveckla verksamheten. För moderater är skattesänkningar och privatiseringar viktigare än en utbyggd välfärd, det vi brukar kalla ett moderat strypkoppel.

Bertil Dahl (V)
Kommunalråd
Tillbaka!
Nu är valet över,ett riktigt skitval. Borgerlig minoritetsregering, ett parti med rasistiska åsikter in i riksdagen och 100 röster minus i Kalmar vilket tyvärr innebar minus ett mandat. Förhandlingarna är klara och det blir fortsatt rödgrönt styre i Kalmar. S och v har styrt från 1995, mp kom med -98 och på den vägen är det. Det betyder att vi politiskt lyckats komma överens om en budget 15 år i rad och den 16:e är på gång.
Nu samlar vi krafter i det nya politiska landskapet. Trots ett dåligt valresultat är vänsterpartiet med i ett förhoppningsvis kreativt politiskt arbete under 4 år. Vänsterpartiet är fortsatt en viktig kraft i den positiva utvecklingen i Kalmar. Nu startar valrörelsen för 2014. Vi hade valutvärdering häromkvällen. Det var inga deppiga miner utan satsningen och viljan var stark. Nu jädra! Jämlikhet, jämställdhet, solidaritet och rättvisa har inget bäst-före-datum.
Vänsterpartiet har totalt fått 2000 nya medlemmar. I Kalmar har vi också fått många nya.