tisdag, februari 22, 2011

Regionfrågan!
Regionförstoringsdiskussionen sveper in med förnyad kraft.
Kartritarna gör sitt bästa för att hitta alternativ för de som inte var med i
den första svängen, där Skåne och Västra Götaland bildades, som nya storregioner.
Vi vill tydligt peka på att vi tror på tanken med större regioner. Fördelarna gällande infrastruktur, arbetsmarknad, arbetspendling, utbildning och hälso- och sjukvård gagnas av regionförstoring. Det tydligaste beviset på detta är de fördelar som Skåne och Västra Götaland redan uppnått genom sina regionbildningar. Risken är stor att resten Sverige, förutom Stockholm, halkar efter.

Vi är dock inte så säkra på att det förslag som alltmer vinner terräng gällande vår geografiska placering i debatten är det rätta, nämligen en region av Småland och Östergötland. Vi tror att det finns ett antal punkter som talar till dess nackdel och att möjligheten till en storregion tillsammans med Skåne ännu inte är stängd. Därför bör det åtminstone för södra delarna av Kalmar län göras halt för tid och
eftertanke.
Vad talar emot en sammanslagning av Småland och Östergötland ur ett Kalmar perspektiv:
1.Det finns faktiskt ingen uppbackning för projektet politiskt varken i
Kronoberg eller i Jönköpings län. I Jönköpings län anser man att länet till stor del klarar sig av egen kraft och det saknas därför ledande företrädare som ska genomföra en regionförstoring. För Kronobergs del är Skåne fortfarande alternativ nummer ett och de framhåller att Skåne på intet sätt har stängt dörren för en större sydsvensk region.
2.Kommunikationerna för södra Kalmar län är till stor del inriktade mot södra Sverige. Tågtrafiknätet från Kalmar är helt beroende av det skånska trafiknätet och tågtrafiken i södra Sverige. Att strukturera om det tydligare mot Jönköping och Linköping är till stora delar en ekonomisk utopi. Detta gäller också vägar, där dessa mer har inriktning mot Skåne, Blekinge och Kronoberg.
3.Linné Universitetet är en naturlig del i en sammanhållen region tillsammans med Kronoberg. Skulle Kronoberg välja Skåne bör givetvis Kalmar och de södra kommunerna också ingå i den regionen.
4.Arbetsmarknadsområdet i södra Kalmar län och dess arbetspendling har sin tyngdpunkt mot Skåne, Karlskrona och Växjö. För att inte lägga krokben för denna utveckling krävs en region som ser till detta intresse. Det är knappast troligt att Jönköpings län och Östergötland väljer att prioritera sådana investeringar.

De flesta av ovan argument för en större sydsvensk region stämmer givetvis inte in för norra Kalmar län. Där finns en betydligt större samverkanspotential med Östergötland och Jönköpings län. Därför måste man nu på fullaste allvar ta en diskussion om Kalmar län. Vi har en stor övertygelse om att konstruktionen Kalmar län inte i framtiden behöver hålla ihop, det finns stora fördelar med att dela länet. Det är dags att ta den diskussionen NU.

Johnny Petersson (v) Bertil Dahl (v) Kommunalråd Kalmar

lördag, februari 12, 2011

Oxhagen!
Nu går debatten om fritidsgård i Oxhagen. De flesta tycks mena att vi måste satsa i Oxhagen och ha en fritidsgård. Tack för det plötsliga uppvaknandet.
Det är bra om politikers agerande i verkligheten stämmer med uttalanden i tidningen.
För ett år sedan slogs vi i Vänsterpartiet ensamma för en satsning på den kommunala skolan i Oxhagen. Alla övriga sa nej och lämnad över skolan till privata intressen.
45 % av eleverna/föräldrarna valde inte Nya Oxhagsskolan utan en annan skola, främst Vasaskolan.
Vi har fått igenom beslut om ett förnyelsearbete i Oxhagen. Arbetet står nästan stilla. Vi kämpar fortfarande för Oxhagen. I dagens Barometern har någon rubriksättare medvetet försökt ge sken av att vi bara var för Oxhagen innan valet. Vi känner igen Barometerns sätt att försöka argera politiskt även utanför ledarsidan. Jag blir lika besviken varje gång, även om jag tyvärr inte förväntar mig något annat.
Nu behöver vi ta fram mer resurser i Oxhagen. Finns det utrymme för fritidsgårds-verksamhet i skolan så ska vi naturligtvis undersöka det.

söndag, februari 06, 2011

Vart är KSRR på väg?
Jag har en längre tid varit orolig för utvecklingen inom Kalmarregionens Renhållare (KSRR). På senare tid har detta förstärkts. Senast skrev ett antal anställda brev till sin chef och kommunalförbundet (bolaget). Brevet tog upp synpunkter på ledarskapet och rädslan för att yttra sig och vara kritisk. Bolaget ägs av ett antal kommuner, där Kalmar är den klart största ägaren. Våra riktlinjer är öppenhet, delaktighet och en konstruktiv diskussion. Något annat är helt otänkbart.
Brevet tog också upp smygprivatiseringen av bolaget. Ett bolag ska vara effektivt och naturligtvis ständigt se över sina kostnader. Detta sker även inom KSRR. Verksamheten får idag beröm för en hög kvalité, effektivitet och en stor kunskap hos de anställda. Detta har bl a visat sig i arbetet. Men tydligfen räcker inte detta. Någon, jag undrar vem/vilka och när har bestämt sig för att sopphämtnongen ska privatiseras och läggas ut på entreprenad. Något beslut finns tydligen inte, men arbetet fortgår. Jag sitter i majoriteten för den största ägarekommunen och kräver svar. Vad händer? Är det en privatisering på gång så ska medlemskommunerna höras och ge sina synpunkter. Eller är det någon/några som bara av ideologiska skäl ska sälja ut sophämtningen? Mönstret känner vi igen. Dags att lägga korten på bordet.