tisdag, augusti 09, 2011

Inte bara en organisationsfråga!

Vi går sakta men säkert mot större regioner i Sverige. Det finns flera fördelar med en större region. Området för arbetsmarknaden blir större, utbildning och hälso- och sjukvård kan utvecklas ännu mer, kollektivtrafiken kan bli effektivare och samordnas och vi kan antagligen kraftigare hävda regionala satsningar. Bland nackdelarna ser vi exempelvis risken för mindre intresse från medborgarna, känslan av att frågorna avgörs långt borta och risken att hamna i utkanten i regionen.

Men det finns också en övertro på stora regioner som lösningen på samhällsutvecklingen. Andra faktorer påverkar vår regions utveckling mer än just storleken. Den centrala politiken är mycket avgörande. Den moderatstyrda regeringen drar ner på välfärden, privatiserar och utlämnar exempelvis tågtrafiken till kortsiktiga marknadsintressen. Då kan man förstå att det finns mängder av problem. Ökande samhällsklyftor och minskad offentlig sektor med färre anställda minskar möjligheten till en rättvis fördelning av våra gemensamma resurser. Det har större betydelse vem som sitter i Stockholm än var regiongränsen går. Regional utveckling är inte bara en organisationsfråga.

Vår egen styrka i det lokala samhället är mycket avgörande. Det är vi tillsammans som skapar grunden för utvecklingen av vår region. Våra samarbetsformer i den konkreta vardagen, kultur och livsmiljöer, utvecklingen av det lokala näringslivet, inte minst småföretagen, och vår lokala politiska vilja att bygga ut välfärden är mer avgörande än en större region. Särskilt utvecklingen av ett sammanhållet Linnéuniversitet i Växjö och Kalmar är extra viktigt för vår region. Vårt internationella arbete får inte heller glömmas bort.

Var drar vi gränserna för en större region? Ett mål är naturligtvis att försöka hålla ihop länet, men om detta inte går så får vi nog tyvärr acceptera att länet delas. Arbetet inom universitet, transporter på järnväg och vägar, övrig utbildning är riktad söder och västerut. Grunden i vår arbetsmarknadsregion finns i samarbetet mellan Kalmar, Oskarshamn, Karlskrona och Växjö. Mycket talar således för en sydlig region där vi ingår och tyvärr för ett delat län. Men vi får inte glömma att det är människors engagemang, den politiska viljan och kraften som avgör hur utvecklingen ska bli oavsett var regiongränsen går.

Inga kommentarer: