söndag, september 04, 2011

Fixa det!

Läste ett medborgarförslag från en kvinna i Kalmar. Hennes barn är kvar sent på förskolan eftersom hon själv arbetar sent. Därför tycker hon att barnen ska få ett kvällsmat. Ganska rimligt utifrån ett barnperspektiv och medborgarperspektiv. Det är därför verksamheten finns ju.
Men problemen hoppar, det går inte, det finns ingen rutin, osv. Jag känner naturligtvis inte till det enskilda fallet, men principen måste vara glasklar. Barnet behöver vara kvar sent och ha kvällsmat, fixa det! Det behöver väl knappast vara tre-rätters menu utan mat med förstånd. Vi måste lära oss att hitta praktiska enkla lösningar på behov hos våra barn och deras föräldrar. Fixa det!

lördag, augusti 20, 2011

Hycklande moderater!

KSSR-debatten fortsätter. Fel har begåtts och ska granskas och göras offentliga. En vald styrelse ska kunna få information om och besluta i de frågor de har ansvar för, t ex att entlidiga en förbunds vd. Demokratin kommer i första hand. De som gjort fel ska ha kritik, granskas och system ska upprättas för att det inte ska hända igen. Förbundets fullmäktige får avgöra om förtroende finns för ledamöterna.
Många politiker är nu ute och slår sig för bröstet och värnar demokratin. Det är bra, men vissa borde även också ha lite självkritik. Borde inte den förra styrelsen i KSSR tagit i frågan om ledarskap i förbundet? Moderaterna är knappast några förespråkare av öppenhet och insyn.
De vill dessutom privatisera stora delar av den offentliga verksamheten, vilket naturligtvis innebär mer stängda dörrar. Vi ser också på det borgerliga agerandet i Kalmarsunds Gymnasieförbund om öppna sammanträden. Kritisera gärna och försvara demokratin, men kontrollera bara att det inte är ett glashus ni sitter i när ni kastar stenarna.

tisdag, augusti 16, 2011

Visst är kapitalismen underbar! ???
Den ekonomiska krisen i USA och inom EMU-området i Europa diskuteras varje dag. Krismöte efter krismöte. Ekonomiska s k expeter ger råd och ordinerar åtgärder. Marknaden är orolig och måste strykas medhårs för att agera "rätt". Marknaden är banker, mäklare, spekulerare av olika slag och inveterare som sekundsnabbt söker största vinstmarginal någonstans i världen. Som fullständigt struntar i mänskliga aspekter på ekonomin. Marknaden och börsen ska blidkas. Medicinen är som vanligt nedskärningar i den gemensamma välfärden, offentlig verksamhet ska säljas ut och privatiseras, skatter ska sänkas och det offentliga ska ge garantibelopp för fortsatta spekulationer för marknaden. Kort sagt ökad vinst för de stora kapitalägarna och minskad välfärd för vanliga människor. Känns det igen? Borgerliga politiker använder krisen till att ytterligare trycka ner människor och få oss att känna oss som en brickor i marknadens spel. Politiken överger sitt ansvar och låter marknaden upphöjas till det högsta stadiet i samhället. Marknaden är borgarnas politik. Visst är kapitalismen underbar! Eller?..........

måndag, augusti 15, 2011

Varför är det inte sommar året om?
Det är säkert en fråga som många ställer sig idag. Dagen efter stadsfesten, kanske den första jobbdagen. Solen finns fortfarande kvar på kroppen och i känslan, men himlen är mörk och regnet kommer med jämna mellanrum.
Ett stort tack till Åke, Björn, Stefan, Johan, Pär och alla de andra som jobbat hårt med sommarens aktiviteter och inte minst stadsfesten. Vilken fest det blev!

Sommarstaden, turiststaden och vår egen livsstad har visat sin bästa sida. Det handlar om gemenskap, ledighet, sol, värme, aktiviteter, uteliv, social samvaro, osv,. Men det handlar också om resultatet av en sedan flera år medveten satsning på Destination Kalmar. Det kommunala initiativ vi tog att starta en gemensam turistorganisation och också anslå lite pengar (det är ganska lite pengar egentligen) till verksamheten. Nu ger arbetet en bra sommar- och turiststad, mängder av olika sommaraktiviteter, nästan 1000 jobb inom turistnäringen, en samverkan mellan näringsliv och kommun och ett lyft för oss ala som bor och arbetar i Kalmarregionen.

Många var emot den kommunala satsningen när den startade och vissa (flera borgerliga partier med FP i spetsen) är fortfarande negativa, men för oss andra i den politiska ledningen är sommarens satsning positiv och här för att stanna och utvecklas än mer.
Längtar redan efter nästa sommar, fastän årets inte är slut....

tisdag, augusti 09, 2011

Ett riktigt beslut!


Jag tycker att det var ett riktigt beslut som Lars Ohly meddelade idag. Han avgår på kongressen i januari 2012 som partiledare för vårt parti. Lars är en mycket kunnig, erfaren och skicklig politiker. Han är en bra partiledare och en fantastisk debattör, men ändå är det nu rätt tid av välja en ny partiordförande eller helst två. Ett delat ledarskap, en man och en kvinna, är den ledning vi bör ha efter nästa kongress. Tre bra kandidater finns redan, fler kommer säkert under hösten. Våra medlemmarna väljer i en öppen process på kongressen våra ledare. Ändå vill jag idag föreslå Jonas Sjöstedt som en av våra kommande två partiledare. Vi håller nu på att bygga upp ett starkare parti. Där behövs alla krafter, min, din som medlem och symapitisör och framförallt du som tycker som vänsterpartiet och ännu inte gått med. Det är nu dags att starta arbetet för att få bort borgarna 2014 och framaförallt få en ny rättvis och solidariskt ordning i vårt land. För om inte vi ska göra det, vem ska då göra det? Välkommen!
Inte bara en organisationsfråga!

Vi går sakta men säkert mot större regioner i Sverige. Det finns flera fördelar med en större region. Området för arbetsmarknaden blir större, utbildning och hälso- och sjukvård kan utvecklas ännu mer, kollektivtrafiken kan bli effektivare och samordnas och vi kan antagligen kraftigare hävda regionala satsningar. Bland nackdelarna ser vi exempelvis risken för mindre intresse från medborgarna, känslan av att frågorna avgörs långt borta och risken att hamna i utkanten i regionen.

Men det finns också en övertro på stora regioner som lösningen på samhällsutvecklingen. Andra faktorer påverkar vår regions utveckling mer än just storleken. Den centrala politiken är mycket avgörande. Den moderatstyrda regeringen drar ner på välfärden, privatiserar och utlämnar exempelvis tågtrafiken till kortsiktiga marknadsintressen. Då kan man förstå att det finns mängder av problem. Ökande samhällsklyftor och minskad offentlig sektor med färre anställda minskar möjligheten till en rättvis fördelning av våra gemensamma resurser. Det har större betydelse vem som sitter i Stockholm än var regiongränsen går. Regional utveckling är inte bara en organisationsfråga.

Vår egen styrka i det lokala samhället är mycket avgörande. Det är vi tillsammans som skapar grunden för utvecklingen av vår region. Våra samarbetsformer i den konkreta vardagen, kultur och livsmiljöer, utvecklingen av det lokala näringslivet, inte minst småföretagen, och vår lokala politiska vilja att bygga ut välfärden är mer avgörande än en större region. Särskilt utvecklingen av ett sammanhållet Linnéuniversitet i Växjö och Kalmar är extra viktigt för vår region. Vårt internationella arbete får inte heller glömmas bort.

Var drar vi gränserna för en större region? Ett mål är naturligtvis att försöka hålla ihop länet, men om detta inte går så får vi nog tyvärr acceptera att länet delas. Arbetet inom universitet, transporter på järnväg och vägar, övrig utbildning är riktad söder och västerut. Grunden i vår arbetsmarknadsregion finns i samarbetet mellan Kalmar, Oskarshamn, Karlskrona och Växjö. Mycket talar således för en sydlig region där vi ingår och tyvärr för ett delat län. Men vi får inte glömma att det är människors engagemang, den politiska viljan och kraften som avgör hur utvecklingen ska bli oavsett var regiongränsen går.

måndag, maj 16, 2011

Dubbla tungor!
I en debattartikel i Barometern skriver fyra borgerliga politiker att allt för många frågor avgörs i slutna rum. De vill ha öppenhet. Tala om att tala med dubbla tungor. Samma partier har varit med i Kalmarsunds Gymansieförbund och beslutat om stängda politiska möte. Öppenheten gäller tydligen inte i praktiken. Vänsterpartiet kräver att mötena ska vara öppna. Vi står för riktig öppenhet hela vägen.
Tyvärr innehöll inte resterande text i artikeln något att ta på heller. Den var ganska borgerligt flummig och verkade mest vara till för att visa upp sig tillsammans. Tur för medborgarna att det finns en rödgrön majoritet i Kalmar.

onsdag, maj 11, 2011

Här är vår skrivelse till kommunstyrelsen om öppna sammanträden i gymnasieförbundet.

Öppna politiska sammanträden!

Vänsterpartiet har länge kämpat för öppenhet och insyn i det politiska arbetet och de politiska sammanträdena. Det var en motion från Vänsterpartiet som öppnade vägen för öppna möten i Kalmar. Öppenheten har varit och är en viktig del i demokratin.
Kalmar kommun har idag olika politiska möten som är öppna för allmänheten. Principen är att alla möten ska vara öppna utom när det gäller exempelvis myndighetsutövning och personärenden.

Även Kalmarsunds gymnasieförbunds möten har varit öppna. Nu har dock förbundet vid sitt marssammanträde 2011 beslutat att stänga dörrarna till förbundets styrelsemöten. Man hänvisar bl.a. till förbundsordningen och till att det på mötena diskuteras viktiga strategiska frågor som inte får höras av andra. Vid förbundsstyrelsens möte var det endast Vänsterpartiets och Miljöpartiets som hade avvikande mening och som också reserverade sig emot beslutet.
Vi är mycket bekymrade över utvecklingen av Kalmarsunds Gymnasieförbunds sätt att arbeta med öppenhet och insyn. Enligt vår uppfattning är det en demokratisk rättighet att ha insyn i det politiska arbetet. Det är medborgarna som är beställare av verksamheten och det är offentliga skattepengar som utgör ekonomin i verksamheten. Den offentliga skolan är den enda skolform som helt och hållet är öppen för insyn. Vi vill att det ska förbli så.

Förbundsordningen skriver också om offentliga sammanträden och meningen med detta är naturligtvis att det är öppenhet som ska råda och att grundprincipen är möten som är öppna för allmänheten.

Gymnasieförbundet går emot andan förbundsordningen och emot det som i ägarkommunerna ses som en självklarhet, inte minst i Kalmar kommun. Därför är det dags att ägarkommunerna, i vårt fall Kalmar kommun, tydligt i förslagsvis en skrivelse markerar sin åsikt och kräver att Kalmarsunds gymnasieförbund åter öppnar sina styrelsemöten. Någonting annat skulle uppfattas som om vi accepterar en beslutsprocess som är stängd för dem som berörs allra mest.
Kalmar 3 maj 2011

Bertil Dahl Birgitta Axelsson Edström
Vänsterpartiets repr. i kommunstyrelsen

tisdag, maj 10, 2011

Dagens 1-krones fråga!

Nu finns siffran för hur mycket det skulle kosta att få bort barnfattigdomen i Sverige. Siffran är cirka 15 miljarder, nästan lika myckat som kostnaden för regeringens planerade jobbskatteavdrag. Därför är frågan...

Dagens 1 kr -fråga!
Det är många som undrar. Ska regeringen avskaffa barnfattigdomen i Sverige eller ska regeringen genomföra ett nytt jobbskatteavdrag? Spänningen borde vara outhärdlig, men tyvärr vet vi redan svaret. Regeringen väljer jobbskatteavdraget och ökade klyftor istället för mer rättvisa

måndag, april 25, 2011

Sjukförsäkringen är sjuk!
Inom kommunen möter vi personer som är helt förtvivlade, som ser sin ekonomi och hela sin tillvaro rasa ihop. De känner sig ifrågasatta om de verkligen är sjuka eller bara ”lata”. De bollas mellan myndigheter. De kanske har ett långt arbetsliv bakom sig, de kanske är svårt sjuka, men tvingas ändå gå jobbsökarkurser, de bollas mellan olika coacher, får inte delta i föreningsliv, osv.

Det är inte bara den som är sjuk som drabbas, hela familjens situation påverkas, inte minst barnens. Alla blir förlorare och det som var tänkt att hjälpa människor att klara sin sjukdom och komma tillbaka i samhällslivet blir en utförsbana.
Allt detta varnade nästan alla remissinstanser för när förslaget beslutades och genomfördes, men ingen ansvarig ville lyssna.
Det blir ett allt hårdare klimat för den som drabbas av sjukdom på ett eller annat sätt. Den som blir utförsäkrad tvingas söka ekonomiskt stöd hos kommunen. Och kanske tvingas sälja hus, bil, osv för att klara sin situation

Som offentlig arbetsgivare försöker vi vara ett föredöme med förebyggande insatser, tidig rehabilitering, nyplaceringar, osv, … men det räcker inte. Vi måste angripa grundorsaken till problemet – nämligen ett sjukt sjukförsäkringssystem.

Ta bort tidsgränser för hur länge man får vara sjuk. Stupstocken hör inte hemma i ett modernt samhälle. Det går inte att bestämma hur länge en person ska vara sjuk. Läkarna måste få avgöra vem som är sjuk. Försäkringskassan behöver också tillräckliga resurser. Det ska vara en ingång för den som är sjuk och snabb rehabilitering utifrån den sjukes behov och med respekt för den som är sjuk. Den som är sjuk ska inte bestraffas och förnedras. Är man sjuk behöver man stöd, förståelse och en grundekonomi för att klara sin situation och komma tillbaka.

Det är inget bidrag som utgår när vi blir sjuka. Det är en försäkring som vi gemensamt under många år betalat in för att kunna utnyttja om vi blir sjuka – en sjukförsäkring. Försäkringar är till för att ge människor en ekonomisk trygghet.
Protesterna mot nuvarande sjukförsäkringssystem är massiva. Drabbade sjukskrivna, politiska partier, fack, organisationer, enskilda och minst kyrkan (Sveriges Kristna Råd) säger nu får det vara nog. Men fortfarande ser vi ingen förändring!

Sjukförsäkringen är idag en politisk katastrof. Vi måste kräva att sjukförsäkringssystemet görs om och vi får ett sjukförsäkring som bygger på empati och respekt för den som drabbas, vilket kan vara du eller jag. Vi ska angripa sjukdomen och inte de sjuka.
Vi behöver en solidarisk sjukförsäkring värd namnet och som vi har förtroende för.. Försäkringssystemen går idag med betydande överskott. Resurserna finns för att skapa rättvisa och trygghet, det är bara viljan som saknas.

torsdag, mars 17, 2011

Hela folkets tillgång!

Vissa saker är till för alla, det behöver skötas gemensamt, resurserna ska rättvist fördelas efter en helhetssyn och över hela landet, samhällsnyttan ska var styrande och driften ska ske utan privata vinstintressen och spekulation. Kort sagt människors bästa och behov ska komma i första hand.
Det ska vara hela folkets verksamhet och hela folkets tillgång.

Så skulle det kunna vara med hela folkets SJ och järnvägarna. Men bl. a. avregleringen har medfört att det finns 25 tågbolag, att SJ har ett avkastningskrav på 10 %, att underhållet av järnvägen är lägst bland jämförbara länder, biljettpriset är ett lotteri, samordning av biljetter och turer saknas och ibland blir det kaos. Vi har märkt det i Kalmar.

Så skulle det kunna vara med hela folkets Post. Men postkontor läggs ner på löpande band. Medborgarna får allt längre till posten. Nu senast i Kalmar försvinner posten på Södercentrum.
Så skulle det kunna vara med Apoteket. Men nu har stora delar sålts ut, priserna tillåts stiga och privata vinstintressen kommit in.

Så skulle det kunna vara med hela folkets bolag. De statliga bolagen sköter samhällsviktiga funktioner och går med stora överskott som kan gå till välfärden. Men utförsäljningen har börjat. Nu senast säljs delar av Nordea ut mot alla experters avrådan. Nu står flera statliga bolag i tur för försäljning av rent ideologiska skäl.

Så skulle det kunna vara med hela folkets sjukvård med tillräckliga resurser över hela landet och där ingen får förtur p.g.a. en tjock plånbok eller avvisas på grund av för komplicerad sjukdom.
Så skulle det kunna vara med hela folkets inarbetade sjukförsäkring. Alla skulle garanteras ett humant stöd när man p.g.a. sjukdom inte kan arbete. Idag jagas sjuka och många blir utförsäkrade och ifrågasatta trots allvarlig sjukdom. I Kalmar blir många utanför grundläggande stöd och tvingas söka socialt bistånd hos kommunen. Under 2011 kommer enligt Försäkringskassan
1070 personer att utförsäkras i länet, varav 300 i Kalmar kommun.

Så skulle det kunna vara med vår förskola, skola och äldreomsorg. Idag kämpar väldigt många kommuner med otillräckliga resurser till förskolan, skolan och äldreomsorgen. Riskkapitalbolag tar över. Den gemensamma välfärden och en rättvisare fördelning av våra gemensamma resurser står inte högt på Reinfeldts och Borgs att-göra-lista, om de ens finns med. Med ytterligare stöd från staten skulle vi kunna anställa fler förskolelärare, fritidspedagoger, lärare och
undersköterskor i Kalmar.

Listan kan göras lång på saker som vi har ett gemensamt ansvar för. Det är verksamheter som måste ha hög kvalité och tillräckliga resurser för att samhället ska fungera. Det gäller för privata företag och anställda som för hela den offentliga sektorn. Det gäller alla åldrar.

Visst låter det sunt och bra! Visst låter det enkelt! Men den borgerliga regeringen och privata starka ekonomiska intressen driver utvecklingen åt ett helt annat håll. Skattesänkningar för redan starka grupper går före allt annat. Var och en ska vara ensam och stark istället för att tillsammans bygga ut vår välfärd. Vi är många som vet att det finns en annan bättre väg än dagens och som också varje dag kämpar för att förändra.

Bertil Dahl (V), kommunalråd
Lars Holmberg (V), ordförande Vänsterpartiet Kalmar

måndag, mars 14, 2011

Kärnkraften har ingen framtid!
Det är hemska scener vi nu ser från Japan. Tsunamins höga vågor ödelägger hela städer, men också problemen med kärnkraften. Jag hoppoas att skadan blir så liten som möjligt och att människor klara sig. Dock kvarstår dagens frågor: Kan vi lite på kärnkraften och är det egentligen något att satsa?
Jag var aktiv redan 1980 i folkomröstningen om kärnkraft. Jag deltog i arbetet för
linje 3, alltså att avveckla kärnkraften och satsa på förnyelsebar energi. Kärnkraften var då inte hållbar på något sätt, utan som många t o m erkände bara en parantes. Det har blivit en lång parantes som även har sträckts ut. Avfall som ska förvaras i eviga tider, ingen vet riktigt hur.
Vi påminns årligen om bristerna med kärnkraften. Nu gälller det Japan, även om inga länders förhållanden kan helt jämföras. Nu gäller det att verkligen satsa på alternativa energikällor och dra ett slutligt stoppstreck för kärnkraften. Kärnkraften har ingen framtid.

fredag, mars 11, 2011

Grattis Håkan!
Vi gratulerar Håkan Juholt till nomineringen som ny ledare för socialdemokraterna.
Det känns bra med en ledare från länet och också med en person som vi kan förvänta oss lite radikalare tag ifrån. Ett vänstersamarbete kan stärkas. Den borgerliga katastrofregeringen måste bort om alla människor ska kunna sen en framtid i ett rättvisare samhälle. Kanske kan länets position stärkas med personer som har kunskap om länets situation. Men utan ett starkare Vänsterparti kommer det inte att fungera. Vi ser fram emot vår kongress i början 2012.

söndag, mars 06, 2011

Varför är vi inte jämställda?
Frågan om varför vi inte är jämställda dyker ofta upp. Vi är ju överens om att vi ska ha ett jämställt samhälle. Någon emot? Svaret blir nästan alltid nej. Vem eller vilka är det som kämpar emot? Är det någon som tjänar pengar på ojämställdhet, som får stor makt på bekostnad av kvinnor? Är det någon som tycker att det är ganska bra att slippa ta ansvar för barn och hem. Det kanske t o m finns de som bara tycker jämställdhet är bra om det bara inte handlar om mig?

Klyftorna mellan män och kvinnor ökar i Sverige idag. Många kvinnor är förlorare i dagens moderata Sverige. Detta trots att ekonomin är bättre än på länge. Herrarna Reinfeldt och Borg tävlar mest i att sträcka upp sig för att visa på hur duktiga de är, men den rättvisa fördelningen och jämställdheten är inga prioriterade områden.
I Kalmar kommun har vi bestämt oss. Vi ska vara en jämställd kommun. Som arbetsgivare med cirka 5000 anställda jobbar vi hårt och framgångsrikt med att helt få bort osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Än har inte alla anställda önskad omfattning av sin tjänst. Många kvinnor jobbar deltid men vill ha heltid. Vi arbetar med konkreta projekt där detta förändras. Det ska vara en jämn fördelning i ledningsgrupper och chefspositioner. Det ska vara positivt att få barn, dela på föräldraledighet, vi ska ha nolltolerans mot sexuella trakasserier, osv. Kort sagt ska det vara jämn fördelning av makten mellan män och kvinnor. Arbetet pågår. Hela lönen och halva makten gäller fortfarande.

Vi har också bestämt att all verksamhet till medborgarna ska vara jämställd. När man möter kommunen ska man kunna lita på att personen har ”jämställdhetsglasögon”. Samma service, bemötande och resurser ska gälla för både kvinnor och män, flickor och pojkar. Det gäller förskolan, skolan, omsorgen, socialtjänsten, fritiden och kulturen. Det gäller planering av bostäder, osv. All kommun verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad, en garanti för jämställdhet helt enkelt. Vi vet att jämställdhet innebär en ökad kvalité i verksamheten.

Därför finns i kommunen ett omfattande arbete för att utbilda, göra oss medvetna, inventera och förändra ojämställdheten till en rättvis medveten jämställd service. Detta arbete har hittills varit mycket framgångsrikt och vi har till och med fått pris för vårt arbete. Men vi är inte färdiga. Nu går vi vidare. Jämställdheten är tyvärr ingen självklarhet. Vårt mål är att hela Kalmar ska vara en kommunen där jämställdhet gäller. För detta behöver vi också stöd från alla som liksom vi ser den livsviktiga nödvändigheten av jämställdhet och rättvisa. För visst måste vi ha ett samhälle/kommun för alla medborgare, inte bara hälften!

Bertil Dahl (V), kommunalråd Anette Lingmerth (S), kommunalråd

tisdag, februari 22, 2011

Regionfrågan!
Regionförstoringsdiskussionen sveper in med förnyad kraft.
Kartritarna gör sitt bästa för att hitta alternativ för de som inte var med i
den första svängen, där Skåne och Västra Götaland bildades, som nya storregioner.
Vi vill tydligt peka på att vi tror på tanken med större regioner. Fördelarna gällande infrastruktur, arbetsmarknad, arbetspendling, utbildning och hälso- och sjukvård gagnas av regionförstoring. Det tydligaste beviset på detta är de fördelar som Skåne och Västra Götaland redan uppnått genom sina regionbildningar. Risken är stor att resten Sverige, förutom Stockholm, halkar efter.

Vi är dock inte så säkra på att det förslag som alltmer vinner terräng gällande vår geografiska placering i debatten är det rätta, nämligen en region av Småland och Östergötland. Vi tror att det finns ett antal punkter som talar till dess nackdel och att möjligheten till en storregion tillsammans med Skåne ännu inte är stängd. Därför bör det åtminstone för södra delarna av Kalmar län göras halt för tid och
eftertanke.
Vad talar emot en sammanslagning av Småland och Östergötland ur ett Kalmar perspektiv:
1.Det finns faktiskt ingen uppbackning för projektet politiskt varken i
Kronoberg eller i Jönköpings län. I Jönköpings län anser man att länet till stor del klarar sig av egen kraft och det saknas därför ledande företrädare som ska genomföra en regionförstoring. För Kronobergs del är Skåne fortfarande alternativ nummer ett och de framhåller att Skåne på intet sätt har stängt dörren för en större sydsvensk region.
2.Kommunikationerna för södra Kalmar län är till stor del inriktade mot södra Sverige. Tågtrafiknätet från Kalmar är helt beroende av det skånska trafiknätet och tågtrafiken i södra Sverige. Att strukturera om det tydligare mot Jönköping och Linköping är till stora delar en ekonomisk utopi. Detta gäller också vägar, där dessa mer har inriktning mot Skåne, Blekinge och Kronoberg.
3.Linné Universitetet är en naturlig del i en sammanhållen region tillsammans med Kronoberg. Skulle Kronoberg välja Skåne bör givetvis Kalmar och de södra kommunerna också ingå i den regionen.
4.Arbetsmarknadsområdet i södra Kalmar län och dess arbetspendling har sin tyngdpunkt mot Skåne, Karlskrona och Växjö. För att inte lägga krokben för denna utveckling krävs en region som ser till detta intresse. Det är knappast troligt att Jönköpings län och Östergötland väljer att prioritera sådana investeringar.

De flesta av ovan argument för en större sydsvensk region stämmer givetvis inte in för norra Kalmar län. Där finns en betydligt större samverkanspotential med Östergötland och Jönköpings län. Därför måste man nu på fullaste allvar ta en diskussion om Kalmar län. Vi har en stor övertygelse om att konstruktionen Kalmar län inte i framtiden behöver hålla ihop, det finns stora fördelar med att dela länet. Det är dags att ta den diskussionen NU.

Johnny Petersson (v) Bertil Dahl (v) Kommunalråd Kalmar

lördag, februari 12, 2011

Oxhagen!
Nu går debatten om fritidsgård i Oxhagen. De flesta tycks mena att vi måste satsa i Oxhagen och ha en fritidsgård. Tack för det plötsliga uppvaknandet.
Det är bra om politikers agerande i verkligheten stämmer med uttalanden i tidningen.
För ett år sedan slogs vi i Vänsterpartiet ensamma för en satsning på den kommunala skolan i Oxhagen. Alla övriga sa nej och lämnad över skolan till privata intressen.
45 % av eleverna/föräldrarna valde inte Nya Oxhagsskolan utan en annan skola, främst Vasaskolan.
Vi har fått igenom beslut om ett förnyelsearbete i Oxhagen. Arbetet står nästan stilla. Vi kämpar fortfarande för Oxhagen. I dagens Barometern har någon rubriksättare medvetet försökt ge sken av att vi bara var för Oxhagen innan valet. Vi känner igen Barometerns sätt att försöka argera politiskt även utanför ledarsidan. Jag blir lika besviken varje gång, även om jag tyvärr inte förväntar mig något annat.
Nu behöver vi ta fram mer resurser i Oxhagen. Finns det utrymme för fritidsgårds-verksamhet i skolan så ska vi naturligtvis undersöka det.

söndag, februari 06, 2011

Vart är KSRR på väg?
Jag har en längre tid varit orolig för utvecklingen inom Kalmarregionens Renhållare (KSRR). På senare tid har detta förstärkts. Senast skrev ett antal anställda brev till sin chef och kommunalförbundet (bolaget). Brevet tog upp synpunkter på ledarskapet och rädslan för att yttra sig och vara kritisk. Bolaget ägs av ett antal kommuner, där Kalmar är den klart största ägaren. Våra riktlinjer är öppenhet, delaktighet och en konstruktiv diskussion. Något annat är helt otänkbart.
Brevet tog också upp smygprivatiseringen av bolaget. Ett bolag ska vara effektivt och naturligtvis ständigt se över sina kostnader. Detta sker även inom KSRR. Verksamheten får idag beröm för en hög kvalité, effektivitet och en stor kunskap hos de anställda. Detta har bl a visat sig i arbetet. Men tydligfen räcker inte detta. Någon, jag undrar vem/vilka och när har bestämt sig för att sopphämtnongen ska privatiseras och läggas ut på entreprenad. Något beslut finns tydligen inte, men arbetet fortgår. Jag sitter i majoriteten för den största ägarekommunen och kräver svar. Vad händer? Är det en privatisering på gång så ska medlemskommunerna höras och ge sina synpunkter. Eller är det någon/några som bara av ideologiska skäl ska sälja ut sophämtningen? Mönstret känner vi igen. Dags att lägga korten på bordet.

söndag, januari 30, 2011

HelaHela folkets tillgångar!

Vissa saker är till för alla, det behöver skötas gemensamt, resurserna ska rättvist fördelas efter en helhetssyn och över hela landet, samhällsnyttan ska var styrande och driften ska ske utan privata vinstintressen och spekulation. Kort sagt människors bästa och behov ska komma i första hand.
Det ska vara hela folkets verksamhet.

Så skulle det kunna vara med hela folkets SJ och järnvägarna. Men bl. a. avregleringen har medfört att det finns 25 tågbolag, att SJ har ett avkastningskrav på 10%, att underhållet av järnvägen är lägst bland jämförbara länder, biljettpriset är ett lotteri, samordning av biljetter och turer saknas och ibland blir det kaos.

Så skulle det kunna vara med hela folkets Post. Men postkontor läggs ner på löpande band. Medborgarna får allt längre till posten. Så skulle det kunna vara med Apoteket. Men nu har stora delar sålts ut, priserna tillåts stiga och privata vinstintressen kommit in.

Så skulle det kunna vara med hela folkets bolag. De statliga bolagen sköter samhällsviktiga funktioner och går med stora överskott som kan gå till välfärden. Men utförsäljningen har börjat. Nu står flera statliga bolag i tur för försäljning av rent ideologiska skäl.

Så skulle det kunna vara med hela folkets sjukvård med tillräckliga resurser över hela landet och där ingen får förtur p.g.a. en tjock plånbok eller avvisas på grund av för komplicerad sjukdom.
Så skulle det kunna vara med hela folkets inarbetade sjukförsäkring. Alla skulle garanteras ett humant stöd när man p.g.a. sjukdom inte kan arbete. Idag jagas sjuka och många blir utförsäkrade och ifrågasatta trots allvarlig sjukdom. Så skulle det kunna vara med förskolan, skolan och omsorgen. Idag kämpar väldigt många kommuner med otillräckliga resurser till förskolan, skolan och äldreomsorgen. Riskkapitalbolag tar över…

Så skulle det vara med hela folkets…… listan kan göras lång.

Visst låter det sunt och bra! Visst låter det enkelt! Men den borgerliga regeringen och privata starka ekonomiska driver utvecklingen åt ett helt annat håll. Skattesänkningar för redan starka grupper går före allt annat. Som vänsterpartister vet vi att det finns en annan bättre väg.

söndag, januari 23, 2011

Folkpartiet - enda oppostionspartiet!?
Just det att Hillmansson är enda oppositionspartiet påstår Barometern i en lördagsartikel. Jag kan hålla med om att Hillmansson är tydlig i vad hon vill. För det vill jag ge henne eloge, men Hillmansson har eget sätt att beskriva verkligheten. Hon påstår ofta att alla goda förslag och beslut som vi de rödgröna står bakom, egentligen från början är (FP)-förslag. Den beskrivningen stämmer väldigt sällan. Dessutom är Hillmansson nej-sägare
nr 1. Det blir nej till det mesta. Bolag ska säljas ut, marknaden ska styra, vi ska som kommun inte vara med och påverka utvecklingen i Kalmar. Destination Kalmar ska läggas ner, trots att bolaget samlat och utvecklat turistnäringen tillsammans med andra aktörer. Kalmarhem ska sälja och marknadshyror ska råda. Arena och konstmuseum står inte högt i kurs. P-hus och bilarnas framfart är prioritering nr 1 sedan många år. Rättvis handel och att som kommun vara med i nätverk mot rasism är inget en kommunen ska syssla med. Allt gott kommer från regeringen, även om det innebär kraftiga nedskärningar. Även om jag har all respekt för Hillmansson som politiker och företrädare för sina idéer, så är det tyvärr ingen verklig opposition hon bedriver. Med folkpartiets förslag skulle utvecklingen stanna upp i Kalmar och alla kreativa förslag skulle förpassa till papperskorgen.

onsdag, januari 19, 2011

Hela folkets järnväg!
Ulf Adelsohn (ordf SJ) och Jan Forsberg (vd SJ) skriver i ett brev till landets kommuner om sin syn på tågkaoset. Jag delar deras upp fattnning. SJ borde ha det totala ansvaret för tågen, idag finns det 25 olika tågbolag som ska slåss om de lönsamma sträckorna. De olönsamma vill ingen ha. Vi har sämst underhåll av järnvägen av alla jämförbara länder. Vi har ett avkastningskrav på 10% vilket naturligtvis driver upp priser och förhindrar helhetsansvaret. Vi har för lite spår, osv. detta går att ändra på, men utvecklingen går åt andra hållet. Adelson gör sin analys som en god vänsterpartist. jag tror att stora delar av befolkningen delar hans uppfattning, men för att det ska genomföras krävs en ny trafikpolitik. För visst går det att förändra, den som säger något annat ljuger eller vill bara förhindra oss att få hela folkets transporter på hela folkets järnväg.

söndag, januari 16, 2011

Välkommen Jonas Sjöstedt!
Lars Ohly är skicklig partiledare och politiker. Han har gjort ett bra arbete och kommer att vara en viktig kugge i framtiden.Tyvärr har vår politik inte fått framgång, men det har många olika orsaker. Nu är det dags för en ny ledarduo, alltså ett delat ledarskap med en man och en kvinna. För mig är Jonas Sjöstedt en av dessa två ledare och en bra grund för att fler ska ställa upp på vår politik för rättvisa och solidaritet. Till hösten startar den verkliga diskussionen om nya partiledare. Välkommen Jonas Sjöstedt!

söndag, januari 09, 2011

Ingen ställer frågor om alternativet!
Reinfeldt berättade under söndagen för Svt:s reporter Mats Knutsson att ett nytt "löneskatteavdrag" kan vara på väg. Landets ekonomin ser bättre och det finns utrymme för en skattesänkning enligt statsministern, men mycket förtigs. Tidigare skattesänkningar och beslut har mest gynnat höginkomsttagare. Om detta ställs inga frågor, inte heller om vad som är alternativet till en skattesänkning. Vi har idag en situation där vår infrastruktur, tåg och vägar och en del annat, inte fungerar tillfedsställande. Detta beror på dåligt underhåll, för få spår, avkastningskrav på SJ, bristande underhåll på vägar, osv. Inom sjukvården, äldreomsorgen, förskolan och skolan behövs mer resurser till fler anställda. Till detta skulle pengarna kunna gå. Här finns ett tydligt alternativ. Politik är att välja väg. Men ingen ställer frågan eller gör en analys. Mats Knutsson verkar helt sakna kritiskt tänkande och Reinfeldt tänker inte på det sättet. Satsningar på den gemensamma välfärden är knappast han starka sida. Men vårt objektiva Svt måste ha ansvar att ställa granskande frågor annars bli de bara en megafon åt en borgerlig allians och deras sätt att tänka. För mig som vänsterpartist är det viktigt med en kritisk granskning av politiken och politikens förslag. både av moderaterna och vänsterpartiet. Nu verkar det mer och mer som om de kritiskt granskande rösterna blir färre och får mindre utrymme. Detta hotar en mycket viktig del av vårt demokratiska samhälle.

lördag, januari 01, 2011

Gott Nytt År! Starta Folkets Prime!

Starta ett Folkets Prime, manar Johan Ehrenberg i Tidningen ETC. När det nu upptäckts att Svenskt Näringsliv i vanlig stil jobbat genom företaget Prime för att förmå sossarna att gå åt höger, menar ETC att det är hög tid att starta en motrörelse, ett Folkets Prime som öppet arbetar för ett radikalare och rättvisare Sverige. Fler vänsterröster måste lyftas fram, den borgerliga samhällsordningen måste ifrågasättas, kapitalets kortsiktiga intressen måste motarbetas med ett perspektiv att styra efter människors behov.
Högerkrafterna har under lång tid systematiskt arbetat för att vrida debatten åt höger, styra via media, pengarintressen ska styra, sprida myter om att klyftorna måste öka för att det ska bli bättre, osv. Ni känner igen resonemanget. ETC vill nu skapa en motförening mot högervridningen och den hemliga lobbyverksamheten. Läs ETC, gå in på hemsidan, gå med i stödföreningen och gå med i politiken, mitt förslag är som ni förstår Vänsterpartiet.
Efter Mona Sahlins vändning och anpassande till Rheinfeldt agenda och åsikter känns det ännu mer viktigt att samla alla radikala krafter för en samhällsförändring. Det är nuvarande talet om att inget går att förändra och att vi inte kan påverka är bara ett sätt att försöka tysta alla krafter som arbetar för ett hållbart samhälle som bygger på en rättvis fördelning av våra resurser. Eller som Raine Navin brukar säga: "ja men snälla du så här kan det då inte vara". Johan Ehrenbergs tema är "Klart att du kan förändra världen - vem skulle annars göra det?" Förändringen kan starta nu. Vi ses!