söndag, september 04, 2011

Fixa det!

Läste ett medborgarförslag från en kvinna i Kalmar. Hennes barn är kvar sent på förskolan eftersom hon själv arbetar sent. Därför tycker hon att barnen ska få ett kvällsmat. Ganska rimligt utifrån ett barnperspektiv och medborgarperspektiv. Det är därför verksamheten finns ju.
Men problemen hoppar, det går inte, det finns ingen rutin, osv. Jag känner naturligtvis inte till det enskilda fallet, men principen måste vara glasklar. Barnet behöver vara kvar sent och ha kvällsmat, fixa det! Det behöver väl knappast vara tre-rätters menu utan mat med förstånd. Vi måste lära oss att hitta praktiska enkla lösningar på behov hos våra barn och deras föräldrar. Fixa det!

lördag, augusti 20, 2011

Hycklande moderater!

KSSR-debatten fortsätter. Fel har begåtts och ska granskas och göras offentliga. En vald styrelse ska kunna få information om och besluta i de frågor de har ansvar för, t ex att entlidiga en förbunds vd. Demokratin kommer i första hand. De som gjort fel ska ha kritik, granskas och system ska upprättas för att det inte ska hända igen. Förbundets fullmäktige får avgöra om förtroende finns för ledamöterna.
Många politiker är nu ute och slår sig för bröstet och värnar demokratin. Det är bra, men vissa borde även också ha lite självkritik. Borde inte den förra styrelsen i KSSR tagit i frågan om ledarskap i förbundet? Moderaterna är knappast några förespråkare av öppenhet och insyn.
De vill dessutom privatisera stora delar av den offentliga verksamheten, vilket naturligtvis innebär mer stängda dörrar. Vi ser också på det borgerliga agerandet i Kalmarsunds Gymnasieförbund om öppna sammanträden. Kritisera gärna och försvara demokratin, men kontrollera bara att det inte är ett glashus ni sitter i när ni kastar stenarna.

tisdag, augusti 16, 2011

Visst är kapitalismen underbar! ???
Den ekonomiska krisen i USA och inom EMU-området i Europa diskuteras varje dag. Krismöte efter krismöte. Ekonomiska s k expeter ger råd och ordinerar åtgärder. Marknaden är orolig och måste strykas medhårs för att agera "rätt". Marknaden är banker, mäklare, spekulerare av olika slag och inveterare som sekundsnabbt söker största vinstmarginal någonstans i världen. Som fullständigt struntar i mänskliga aspekter på ekonomin. Marknaden och börsen ska blidkas. Medicinen är som vanligt nedskärningar i den gemensamma välfärden, offentlig verksamhet ska säljas ut och privatiseras, skatter ska sänkas och det offentliga ska ge garantibelopp för fortsatta spekulationer för marknaden. Kort sagt ökad vinst för de stora kapitalägarna och minskad välfärd för vanliga människor. Känns det igen? Borgerliga politiker använder krisen till att ytterligare trycka ner människor och få oss att känna oss som en brickor i marknadens spel. Politiken överger sitt ansvar och låter marknaden upphöjas till det högsta stadiet i samhället. Marknaden är borgarnas politik. Visst är kapitalismen underbar! Eller?..........

måndag, augusti 15, 2011

Varför är det inte sommar året om?
Det är säkert en fråga som många ställer sig idag. Dagen efter stadsfesten, kanske den första jobbdagen. Solen finns fortfarande kvar på kroppen och i känslan, men himlen är mörk och regnet kommer med jämna mellanrum.
Ett stort tack till Åke, Björn, Stefan, Johan, Pär och alla de andra som jobbat hårt med sommarens aktiviteter och inte minst stadsfesten. Vilken fest det blev!

Sommarstaden, turiststaden och vår egen livsstad har visat sin bästa sida. Det handlar om gemenskap, ledighet, sol, värme, aktiviteter, uteliv, social samvaro, osv,. Men det handlar också om resultatet av en sedan flera år medveten satsning på Destination Kalmar. Det kommunala initiativ vi tog att starta en gemensam turistorganisation och också anslå lite pengar (det är ganska lite pengar egentligen) till verksamheten. Nu ger arbetet en bra sommar- och turiststad, mängder av olika sommaraktiviteter, nästan 1000 jobb inom turistnäringen, en samverkan mellan näringsliv och kommun och ett lyft för oss ala som bor och arbetar i Kalmarregionen.

Många var emot den kommunala satsningen när den startade och vissa (flera borgerliga partier med FP i spetsen) är fortfarande negativa, men för oss andra i den politiska ledningen är sommarens satsning positiv och här för att stanna och utvecklas än mer.
Längtar redan efter nästa sommar, fastän årets inte är slut....

tisdag, augusti 09, 2011

Ett riktigt beslut!


Jag tycker att det var ett riktigt beslut som Lars Ohly meddelade idag. Han avgår på kongressen i januari 2012 som partiledare för vårt parti. Lars är en mycket kunnig, erfaren och skicklig politiker. Han är en bra partiledare och en fantastisk debattör, men ändå är det nu rätt tid av välja en ny partiordförande eller helst två. Ett delat ledarskap, en man och en kvinna, är den ledning vi bör ha efter nästa kongress. Tre bra kandidater finns redan, fler kommer säkert under hösten. Våra medlemmarna väljer i en öppen process på kongressen våra ledare. Ändå vill jag idag föreslå Jonas Sjöstedt som en av våra kommande två partiledare. Vi håller nu på att bygga upp ett starkare parti. Där behövs alla krafter, min, din som medlem och symapitisör och framförallt du som tycker som vänsterpartiet och ännu inte gått med. Det är nu dags att starta arbetet för att få bort borgarna 2014 och framaförallt få en ny rättvis och solidariskt ordning i vårt land. För om inte vi ska göra det, vem ska då göra det? Välkommen!
Inte bara en organisationsfråga!

Vi går sakta men säkert mot större regioner i Sverige. Det finns flera fördelar med en större region. Området för arbetsmarknaden blir större, utbildning och hälso- och sjukvård kan utvecklas ännu mer, kollektivtrafiken kan bli effektivare och samordnas och vi kan antagligen kraftigare hävda regionala satsningar. Bland nackdelarna ser vi exempelvis risken för mindre intresse från medborgarna, känslan av att frågorna avgörs långt borta och risken att hamna i utkanten i regionen.

Men det finns också en övertro på stora regioner som lösningen på samhällsutvecklingen. Andra faktorer påverkar vår regions utveckling mer än just storleken. Den centrala politiken är mycket avgörande. Den moderatstyrda regeringen drar ner på välfärden, privatiserar och utlämnar exempelvis tågtrafiken till kortsiktiga marknadsintressen. Då kan man förstå att det finns mängder av problem. Ökande samhällsklyftor och minskad offentlig sektor med färre anställda minskar möjligheten till en rättvis fördelning av våra gemensamma resurser. Det har större betydelse vem som sitter i Stockholm än var regiongränsen går. Regional utveckling är inte bara en organisationsfråga.

Vår egen styrka i det lokala samhället är mycket avgörande. Det är vi tillsammans som skapar grunden för utvecklingen av vår region. Våra samarbetsformer i den konkreta vardagen, kultur och livsmiljöer, utvecklingen av det lokala näringslivet, inte minst småföretagen, och vår lokala politiska vilja att bygga ut välfärden är mer avgörande än en större region. Särskilt utvecklingen av ett sammanhållet Linnéuniversitet i Växjö och Kalmar är extra viktigt för vår region. Vårt internationella arbete får inte heller glömmas bort.

Var drar vi gränserna för en större region? Ett mål är naturligtvis att försöka hålla ihop länet, men om detta inte går så får vi nog tyvärr acceptera att länet delas. Arbetet inom universitet, transporter på järnväg och vägar, övrig utbildning är riktad söder och västerut. Grunden i vår arbetsmarknadsregion finns i samarbetet mellan Kalmar, Oskarshamn, Karlskrona och Växjö. Mycket talar således för en sydlig region där vi ingår och tyvärr för ett delat län. Men vi får inte glömma att det är människors engagemang, den politiska viljan och kraften som avgör hur utvecklingen ska bli oavsett var regiongränsen går.

måndag, maj 16, 2011

Dubbla tungor!
I en debattartikel i Barometern skriver fyra borgerliga politiker att allt för många frågor avgörs i slutna rum. De vill ha öppenhet. Tala om att tala med dubbla tungor. Samma partier har varit med i Kalmarsunds Gymansieförbund och beslutat om stängda politiska möte. Öppenheten gäller tydligen inte i praktiken. Vänsterpartiet kräver att mötena ska vara öppna. Vi står för riktig öppenhet hela vägen.
Tyvärr innehöll inte resterande text i artikeln något att ta på heller. Den var ganska borgerligt flummig och verkade mest vara till för att visa upp sig tillsammans. Tur för medborgarna att det finns en rödgrön majoritet i Kalmar.

onsdag, maj 11, 2011

Här är vår skrivelse till kommunstyrelsen om öppna sammanträden i gymnasieförbundet.

Öppna politiska sammanträden!

Vänsterpartiet har länge kämpat för öppenhet och insyn i det politiska arbetet och de politiska sammanträdena. Det var en motion från Vänsterpartiet som öppnade vägen för öppna möten i Kalmar. Öppenheten har varit och är en viktig del i demokratin.
Kalmar kommun har idag olika politiska möten som är öppna för allmänheten. Principen är att alla möten ska vara öppna utom när det gäller exempelvis myndighetsutövning och personärenden.

Även Kalmarsunds gymnasieförbunds möten har varit öppna. Nu har dock förbundet vid sitt marssammanträde 2011 beslutat att stänga dörrarna till förbundets styrelsemöten. Man hänvisar bl.a. till förbundsordningen och till att det på mötena diskuteras viktiga strategiska frågor som inte får höras av andra. Vid förbundsstyrelsens möte var det endast Vänsterpartiets och Miljöpartiets som hade avvikande mening och som också reserverade sig emot beslutet.
Vi är mycket bekymrade över utvecklingen av Kalmarsunds Gymnasieförbunds sätt att arbeta med öppenhet och insyn. Enligt vår uppfattning är det en demokratisk rättighet att ha insyn i det politiska arbetet. Det är medborgarna som är beställare av verksamheten och det är offentliga skattepengar som utgör ekonomin i verksamheten. Den offentliga skolan är den enda skolform som helt och hållet är öppen för insyn. Vi vill att det ska förbli så.

Förbundsordningen skriver också om offentliga sammanträden och meningen med detta är naturligtvis att det är öppenhet som ska råda och att grundprincipen är möten som är öppna för allmänheten.

Gymnasieförbundet går emot andan förbundsordningen och emot det som i ägarkommunerna ses som en självklarhet, inte minst i Kalmar kommun. Därför är det dags att ägarkommunerna, i vårt fall Kalmar kommun, tydligt i förslagsvis en skrivelse markerar sin åsikt och kräver att Kalmarsunds gymnasieförbund åter öppnar sina styrelsemöten. Någonting annat skulle uppfattas som om vi accepterar en beslutsprocess som är stängd för dem som berörs allra mest.
Kalmar 3 maj 2011

Bertil Dahl Birgitta Axelsson Edström
Vänsterpartiets repr. i kommunstyrelsen