måndag, maj 16, 2011

Dubbla tungor!
I en debattartikel i Barometern skriver fyra borgerliga politiker att allt för många frågor avgörs i slutna rum. De vill ha öppenhet. Tala om att tala med dubbla tungor. Samma partier har varit med i Kalmarsunds Gymansieförbund och beslutat om stängda politiska möte. Öppenheten gäller tydligen inte i praktiken. Vänsterpartiet kräver att mötena ska vara öppna. Vi står för riktig öppenhet hela vägen.
Tyvärr innehöll inte resterande text i artikeln något att ta på heller. Den var ganska borgerligt flummig och verkade mest vara till för att visa upp sig tillsammans. Tur för medborgarna att det finns en rödgrön majoritet i Kalmar.

onsdag, maj 11, 2011

Här är vår skrivelse till kommunstyrelsen om öppna sammanträden i gymnasieförbundet.

Öppna politiska sammanträden!

Vänsterpartiet har länge kämpat för öppenhet och insyn i det politiska arbetet och de politiska sammanträdena. Det var en motion från Vänsterpartiet som öppnade vägen för öppna möten i Kalmar. Öppenheten har varit och är en viktig del i demokratin.
Kalmar kommun har idag olika politiska möten som är öppna för allmänheten. Principen är att alla möten ska vara öppna utom när det gäller exempelvis myndighetsutövning och personärenden.

Även Kalmarsunds gymnasieförbunds möten har varit öppna. Nu har dock förbundet vid sitt marssammanträde 2011 beslutat att stänga dörrarna till förbundets styrelsemöten. Man hänvisar bl.a. till förbundsordningen och till att det på mötena diskuteras viktiga strategiska frågor som inte får höras av andra. Vid förbundsstyrelsens möte var det endast Vänsterpartiets och Miljöpartiets som hade avvikande mening och som också reserverade sig emot beslutet.
Vi är mycket bekymrade över utvecklingen av Kalmarsunds Gymnasieförbunds sätt att arbeta med öppenhet och insyn. Enligt vår uppfattning är det en demokratisk rättighet att ha insyn i det politiska arbetet. Det är medborgarna som är beställare av verksamheten och det är offentliga skattepengar som utgör ekonomin i verksamheten. Den offentliga skolan är den enda skolform som helt och hållet är öppen för insyn. Vi vill att det ska förbli så.

Förbundsordningen skriver också om offentliga sammanträden och meningen med detta är naturligtvis att det är öppenhet som ska råda och att grundprincipen är möten som är öppna för allmänheten.

Gymnasieförbundet går emot andan förbundsordningen och emot det som i ägarkommunerna ses som en självklarhet, inte minst i Kalmar kommun. Därför är det dags att ägarkommunerna, i vårt fall Kalmar kommun, tydligt i förslagsvis en skrivelse markerar sin åsikt och kräver att Kalmarsunds gymnasieförbund åter öppnar sina styrelsemöten. Någonting annat skulle uppfattas som om vi accepterar en beslutsprocess som är stängd för dem som berörs allra mest.
Kalmar 3 maj 2011

Bertil Dahl Birgitta Axelsson Edström
Vänsterpartiets repr. i kommunstyrelsen

tisdag, maj 10, 2011

Dagens 1-krones fråga!

Nu finns siffran för hur mycket det skulle kosta att få bort barnfattigdomen i Sverige. Siffran är cirka 15 miljarder, nästan lika myckat som kostnaden för regeringens planerade jobbskatteavdrag. Därför är frågan...

Dagens 1 kr -fråga!
Det är många som undrar. Ska regeringen avskaffa barnfattigdomen i Sverige eller ska regeringen genomföra ett nytt jobbskatteavdrag? Spänningen borde vara outhärdlig, men tyvärr vet vi redan svaret. Regeringen väljer jobbskatteavdraget och ökade klyftor istället för mer rättvisa