söndag, juni 20, 2010

Stora företag och riskkapitalbolag tar över välfärden!
I många kommuner, speciellt borgerliga, privatiseras mer och mer. Det sker exempelvis inom förskolan, skolan och äldreomsorgen. Stora företag, ibland med kopplingar till skatteparadis, tar över stora delar av vår välfärd. Skattepengar går till aktieutdelning istället för att användas inom omsorgen. Insynen försvinner och demokratin sätts ur spel. Det viktigaste blir ekonomisk avkastning istället för brukarnas bästa och en hög kvalité. Riskkapitalbolag spekulerar med välfärden som insats. Om detta pratas det väldigt lite. Vi måste ställas oss frågan varför denna tystnad och vems intresse är det som skyddas.
Det är dags för öppenhet och insyn även i privata bolag som driver verksamhet inom välfärdsområdet.

torsdag, juni 17, 2010

Sveket mot Oxhagen!
Igår var det sista skoldagen på Oxhagsskolan. Nu ska en fristående skola flytta in. De elever som inte väljer den nya skolan kommer att gå på Vasaskolan. Verksamheten på Oxhagsskolan håller idag mycket hög kvalité. Personalen har under många år utvecklat innehållet i skoldagen i nära samarbete med elever och föräldrar. Detta arbete försvinner nu. Varför undrar säkert många. Vi (V) vill något annat. Oxhagen är ett område som vi måste satsa mer resurser på för att göra ännu bättre. En kommunal skola med inarbetade arbetsformer är en grund i den utvecklingen. Därför skulle naturligtvis skolan vara kvar. Den fristående skolan har inte presenterat något utöver vad den kommunala skolan erbjuder idag, bara ett privat ägande. Nu bryts klasser upp, elever separeras, föräldrarnas synpunkter ignoreras, personalen splittras, lärare flyttas på flera skolor och dyra transportkostnader uppstår. Det känns som ett svek mot Oxhagen. Det borde inte hänt!

tisdag, juni 15, 2010

Mer pengar till skolmaten!
Klart besked från den politiska majoritet i Kalmar. Vänsterpartiet, (S) och (MP) lägger in 4 miljoner i budgeten för att förstärka anslagen till maten i förskolor och skolor. En begärd utredning visar på behovet av mer resurser. Därför kommer nu resurserna. Vi tar nu ytterligare ett steg mot högre kvalité på maten i våra skolrestauranger. Målet är mer närproducerat, mer ekologiskt, mindre del halvfabrikat och mer nöjda elever och personal. Denna satsning skapar ännu bättre förutsättningar för elevernas arbete i skolan. Vänsterpolitik gör skillnad! Kalmar är på rätt väg, men vi vill mer!Fortsättning följer....

söndag, juni 13, 2010

Grattis Victoria och Daniel. Hoppas att ni blir lyckliga i er samlevnad.
Jag vill rikta ett stort tack till media för den objektiva granskningen av vår monarki. Media innehåller cirka 90% hyllning av kungligheter och 10% analys av vad monarki egentligen innebär. Tack till alla de kommunala politiska företrädare som nu åker till Stockholm, lämnar över gåvor från skattebetalarna och visar sin underkastelse av det feodala system som bygger på att ämbeten ska ärvas. Tack till alla de politiker som nu glömmer allt vad grundläggande demokratiska principer innebär och för den politiska husfridens skull struntar i alla politiska program och beslut.Nu väntar vi på förslag om att poster som landshövding, statsråd, kommunal- och landtingsråds, chefredaktörer, polischef, kanske också många fler uppdrag, ska ärvas av deras barn. Visst det är mysigt med fest, men är det inte dags att befria Victoria och Daniel. Låt dem leva ett vanligt liv utan jagande journalister, kungahysteri, spekulationer, ceromonier, osv. Kanske är det dags att någon gång inte bara falla in i mediabrusets lovsång utan också våga ställa de viktiga frågorna om hur en demokrati ska fungera.

onsdag, juni 02, 2010

Det blev inga lärare uppsagda!
Elevantalet minskar kraftigt i grundskolan. Därför blev 45 lärare uppsagda i början året. Vi tyckte detta var oacceptabelt. Vårt politiska budskap var tydligt. Målet ska vara att inga lärare behöver sluta. Vi anslog 10 miljoner till ett omställningspaket, 2 miljoner till fritidspedagoger och ett antal pesonalpolitiska åtgärder. 17 lärare fick möjlighet att sluta tidigare med förmånliga villkor.
Barn- och ungdomsförvaltningen har gjort ett fantastisk arbete för att rädda jobben
och samtidigt pussla ihop alla önskemål. Den onödiga utförsäljningen av Oxhagsskolan har försvårat situationen ännu mer. Vi kan ändå nu redovisa det positiva resultatet. Det blir inga lärare uppsagda. Detta är mycket bra! Nu återstår att förstärka förskolan och skolan med ytterligare resurser, för vi behöver fler lärare för att garantera en fortsatt hög kvalité. Som vänsterpartist tänker jag arbeta hårt för detta som en del i världens bästa välfärd. Är du för eller emot? Vi kan nämnligen välja väg.