söndag, augusti 29, 2010

Ska Anders Borg styra de rödgrönas politik?
Läste just kanske Sveriges mest klarsynta tidning,nämligen ETC. Där förs en diskussion om vårt reformutrymme.
Anders Borg framtäder i media som någons slags objektiv ekonomisk expert och anger vad som gäller för landets ekonomi, vilket reformutrymme som finns och vad som kan göras. Media, både borgerlig press och TV faller in i fällan och refererar Borgs siffror som styrande.
Även "vänstertidningar" och rödgröna politiker går i samma fälla. Borgs siffror bygger naturligtvis på en borgerlig politik och bedömning. Fortsatta planerade skattesänkningar för höginkomsttagare minskar utrymmet för att bygga ut välfärden, satsa på förskola och järnvägar. Med en annan politik görs andra prioriteringar. Borg anger reformutrymmet till 10 miljarder. men då har inte räknat in varje sig skattesänkningar med mångmiljardbelopp, genomförda och planerade. Han har inte räknat in överskottet i budget plus överskott i offentliga sektorn. Alliansen får aldrig styra de rödgrönas politiska förslag. Det blir, som ETC uttrycker det, en tvångströja för politiken. Det gynnar knappast rättvis och ökad jämlikhet.

lördag, augusti 28, 2010

Politiker med egna minnen.
Den kanske inte så viktiga diskussionen pågår nu om vem som föreslog även Malmen som en lämplig framtida plats för Linnéuniversitetet. Malin Pettersson (M) skrev i en insändare att det är tack vare henne som Malmen finns med. Patricia Johansson (MP)skrev då att hon var först. Precis som om det viktigaste var vara först. Vi vet ju alla att de flesta förslag kommer från många och skapas tillsammans. Så även i detta fall. Jag läste just protokollet från arbetsutskottets möte i början december 2009. Där är frågan om lokalisering för Linné uppe. Jag föreslog då ett tillägg om Malmen. Förslaget röstades ner av övriga partier. (MP):s representant var ej närvarande. Ibland blir jakten på att bara framhäva sig själv lite väl överdriven.

fredag, augusti 27, 2010

Falsk vara!
Jag har under valrörelsen noterat ett allvarligt bedrägeri. Partierna försöker på olika sätt att sälja sina budskap och säger att vi kan lita på dom. Det delas ut godis, reklamgrejor och ballonger. Vi i Vänsterpartiet har alltid varit noga med att ha riktig luft i våra ballonger, men jag har blivit varse att de andra kör med konstgjord luft. Nu undrar många om detta också gäller de politiska budskapen. Medan våra ballonger tryggt ligger kvar på marken, sticker de andras snabbt upp bland molnen och försvinner. Är det så att verklig välfärd måste gälla alla i samhället och inte bara vara lättförgånget valfläsk. Den som testar ballongens innehåll får svaret.

lördag, augusti 21, 2010

Många tycks tro att det bara är (S) som styr kommunen!
Barometern har låtit SIFO genomföra en väljarundersökning i Kalmar. Det är en undersökning och inte något valresultat. Siffrorna visar på ett stort stöd för (S) och minus för (M), (KD), (SD) och bekymersamt även något minus för Vänsterpartiet. Det bekymrar oss. Vi har varit med och styrt kommunen i 15 år. Kalmars positiva utveckling är till stora delar ett resultat av en medveten politik. Kalmar är på rätt väg och det hade aldrig varit möjligt utan ett starkt Vänsterparti. Men vet människorna i Kalmar detta. Det verkar inte så. Många tror att det är (S) som ensamt beslutar och styr. Nu måste sanningen upp till ytan. Vi vet av flera undersökningar visar att väldigt många människor tycker som Vänsterpartiet. Ett av forskare framtaget test för partitillhörighet, visade att av cirka 3.000 personer hade 40% åsikter som stämde bäst med Vänsterpartiet. I Sveriges Kommuner och Landstings undersökning om hur välfärden ska finansieras, sa cirka 75% att de vilka bygga ut och bekosta utbygnad och kvalité på det sätt vi föreslår. Men, kära medborgare, hur ska vi kunna genomnföra det ni och vi vill om vi inte får ert stöd? Nu gäller det att kämpa på alla plan för ett framgånsrikt och rättvist Kalmar, vilket förutsätter ett starkt Vänsterparti!

tisdag, augusti 17, 2010

Folkpartiet skrämmer mig mer och mer!
Jan Björklund fiskande i grummliga vatten med förslag om burkaförbud, skriva in skolk i betygen och tvinga föräldrar till "besvärliga" barn att sitta i klassrummet. Allt med utgångspunkten att eleverna är våra fienden. Vilken människosyn finns bakom de förslagen? Nu kommer Integrationsministern Nyamko Sabuni med ännu värre förslag. I sin nya bok menar hon att vi i det här landet ska skapa en låglönesektor för utlandsfödda med dålig skolunderbyggnad och utbildning. Som lågutbildad invandrare ska man vara glad att ha ett jobb. Det är sagt av landets integrationsminister. Det är dags att hon,Björklund och hela den borgerliga regeringen avgår den 19 september. Så här kan det inte fortsätta!

måndag, augusti 16, 2010

Följande material har presenteras för media om kollektivtrafiken, m m.

En hållbar framtidskommun

Vi måste som en av regionens största kommuner vara ett föredöme när det gäller att bygga ett hållbart samhälle och en hållbar kommun.
Våra förslag i Kalmar kommun bygger på miljötänkande, rättvisa och jämställdhet.

Fördel buss

Vi har byggt ut kollektivtrafiken, har låga avgifter, har funktionsanpassat hållplatser, har startat ny lokallinje till Öland och kör med nya moderna bussar som drivs med biogas. Vi har infört enhetstaxa steg 1 med 20 respektive 40 kort, vilket innebär samma låga avgift med korten var du än reser i kommunen. Enhetstaxa steg 2 är på gång att införas från januari 2011.Detta innebär att samma pris införs för att åka kollektivtrafik med buss oavsett var du bor. Förändringen ska i princip vara kostnadsneutral.

Men vi vill mer:

1. Fria resor för barn och ungdomar i grundskolan
Vi vill ha ett försök under ett år när vi inför fria resor för grundskolans elever. Kommunen betalar för uppgradering av nuvarande skolkort, cirka 2000 kort, och för de resor som övriga ungdomar med nya kort gör. Kostnaden för uppgradering av nuvarande skolkort och användning av resor med nya kort, cirka 140.000 resor, uppskattas till cirka 3,2 miljoner.
Vi vill starta detta försök hösten 2011.

2. Lägre avgifter för pensionärer
Vi vill under mandatperioden starta ett försök med lägre avgifter för pensionärer.


3. Fria resor för gymnasieungdomar
Tidpunkten för detta får bestämmas efter utvärdering av övriga steg för bättre kollektivtrafik.

4. Övriga åtgärder
Det ska finnas större möjlighet att ta med cykel på vissa bussturer, exempelvis till Öland. Kontantbetalning ska efterhand upphöra på bussarna. Det är en säkerhetsfråga och en arbetsmiljöfråga.

Vad vinner vi på detta?

Naturligtvis innebär det en förbättrad miljö om fler tar bussen. Vi satsar på hållbara transportmedel. Det blir lättare och billigare för ungdomar att resa kollektivt, att ta sig till kamrater, föreningsaktiveter och kulturarrangemang. Kostnaderna är svåra att exakt beräkna, och det är därför vi vill ha en försöksverksamhet.
Vänsterpartiet har också i den centrala budgeten anvisat pengar (2,5 miljarder) till gratis buss för barn.Fördel cykel

Vi satsar redan i år en miljon extra på cykelåtgärder i Kalmar. Vi vill satsa ytterligare 1 miljon per år under mandatperioden. Detta för att
förstärka arbetet med att skapa Cykelstaden Kalmar. Vi vill:

1. Skapa ett komplett sammanhängande cykelvägsnät där de felande länkarna byggts bort. Förbättra underlaget på cykelvägarna.

2. Skapa företräde för cyklar där konflikt finns med bilar, alltså Fördel cykel.

3. Komplettering och spridning av cykelkartor. Alla kommuninvånare ska få information om cykelstaden.

4. Fler cykelställ med ett visst antal under tak. Fler pumpställen för cyklar och trafikräkning på vissa cykelleder.

5. Mycket bättre skyltning vid cykelleder med anvisningar om riktning och avstånd. Cykelombud ska finnas på kommunen med ansvar att bevaka cyklisternas intressen.
Vad vinner vi på detta?

Vinsterna är bland annat bättre miljö samtidigt som fler cyklister minskar behovet av fler parkeringsplatser, ger bättre folkhälsa och skapar en attraktivare kommun.


Fördel Kalmar

Det finns också ett antal andra åtgärder som vi vill genomföra för mer klimaträttvisa i Kalmar. Vi nämner ett par exempel ur vårt kommunala handlingsprogram:

Arbeta för att tågtrafiken ska utvecklas och fungera bättre än idag. Restiden till Växjö ska kortas till 45 minuter. Möjligheten att ha lokala pendeltåg norrut till Rockneby och västerut till Trekanten ska utredas och förberedas. Upprustning måste ske av Stångådalsbanan för snabbare förbindelser norrut.

Kalmar 2010-08-13
Vänsterpartiet Kalmar

fredag, augusti 13, 2010

Välfärden är inte till salu!
Är vår välfärd till salu? Vem ska då få köpa den? Mer och mer offentlig verksamhet som förskolor, skolor och omsorgsboenden säljs ut till privata företag. Oftast handlar det om stora företag där skattepengar går direkt till vinstutdelning med riskkapitalbolag, ibland kopplade till skatteparadis, som ägare eller delägare. Då slipper de ju att betala skatt i Sverige. Små idéburna organisationer och icke-vinstdrivande organisationer/företag trängs undan. Detta är valfrihet i det borgerligt styrda Sverige.

Självklart är det behovet som ska vara styrande i välfärden, inte vinstintresset. Att barn och ungdomar får en god pedagogisk verksamhet, att ge stöd till dem som bäst behöver det och att se till att våra äldre får en fungerande omsorg ska vara det viktigaste. Människors behov av en bred och rättvis service väger långt tyngre än privata företagsvinster.

Kalmar kommun är relativt förskonat från huggsexan på välfärdsområdet, men vi har inte alltid lyckats. Trots vårt motstånd las den kommunala skolan ner i Oxhagsområdet och ett privat företag fick ta över. Äldreboendet Vasallen drivs privat. Stensbergshemmets kök är ett annat exempel som återgått till kommunal drift när det visade sig att det mesta blev både dyrare och sämre. Bara ideologiska skäl talar för en privatisering av kommunal verksamhet, men det hindrar inte högerpartierna från att driva på utvecklingen. De lyssnar inte heller på larmrapporterna från andra delar av landet som säger att privatisering leder till sämre kvalitet och sämre service.

Därför är frågan högaktuell. Kan man sälja välfärden? Är vi beredda som kommuninvånare att sälja ut gemensam välfärd, slopa insyn och demokratisk kontroll och skicka skattemedel till aktieutdelning i riskkapitalbolag med kopplingar till exempelvis skatteflykt på Jersey? Ska välfärden bli en affär där stora pengar läggs på glättig reklam istället för att tillgodose människors behov? Är det rimligt att barn, ungdomar, äldre och alla andra ska behöva undra över om förskolan, skolan, sophanteringen, vattensystemen, stödet till föreningslivet och kulturen fungerar eller om resurserna istället lämnar landet och förgyller tillvaron för några få? Är vi beredda att chansa eller vi vill ha en bred utbyggd välfärd även i fortsättningen?

Vi menar att vi kan fortsätta bygga världens bästa välfärd i Kalmar. Det är detta som valet i höst handlar om. Vi tar ofta vår grundtrygghet, den gemensamma välfärden, för given. Verkligheten, inte minst de senaste fyra åren med Reinfeldt i spetsen för en äkta högerregering, visar på något helt annat. Därför måste vi säga ifrån. Välfärden är inte till salu! Den är allas och ingen ska ha rätt att vare sig köpa eller sälja den.
Bertil Dahl (V), kommunalråd
Birgitta Axelsson Edström (V), ordf. kultur- och fritidsnämnden

onsdag, augusti 11, 2010

Kalmar kommun och Kalmarregionen behöver en flygplats!

Jag sitter med styrelsen för Kalmar Airport och har av styrelsekollega och majoritetskamrat fått frågan om flygplatsens framtid.

Min och Vänsterpartiets uppfattning i frågan är mycket tydlig. Kalmar kommun och Kalmarregionen behöver en flygplats. Vi är beredda att i viss omfattning bidra med ekonomiska medel för att säkra flygplatsen.
I dagens situation är flygplatsen absolut nödvändig för vårt näringsliv och våra kontakter med omvärlden. En nedläggning av flygplatsen skulle allvarligt hota ett flertal jobb i regionen och hindra den positiva utveckling som nu ändå finns i Kalmar. Det är också ett nationellt ansvar att se till att det finns ett antal flygplatser i landet och då ska dessa också få ett visst regionalstöd.

I framtiden ska snabba tågförbindelser ersätta de kortare flygtransporterna. Där är vi tyvärr inte än. Därför måste vi under ett antal år säkra vår flygplats.

Jag är inte heller främmande för att på lite längre sikt samordna flygplatser i vår del av landet för att skapa en större regional flygplats. Emmaboda har nämnts som en möjlighet. Detta kräver dock stora ekonomiska resurser.

Tåg är naturligtvis det bästa transportmedlet ur miljösynpunkt och andra aspekter. Därför arbetar vi hårt för mer pengar till utbyggda och snabbare tågförbindelser, inte minst till Stockholm. Vi vill också se en utbyggd kustjärnväg från Karlskrona till Linnköping. Tåget är framtidens transportmedel.

Flyget måste också i större omfattning betala sina kostnader. Denna fråga måste drivas nationellt och inom EU.

söndag, augusti 08, 2010

Hur desperat är Björklund?
(FP)-ledare Jan Björklund tycks hamna fel i nästan alla frågor. Vi har hört försvaret för NATO-anslutning, kriget i Afghanistan, kärnkraftens utbyggnad, allt skolk i skolan ska skrivas in i betyget och förfölja eleverna livet ut, allmänna förbud för huvudbonader i skolan, rotting och piska, hårdare disciplin,osv. Och så nu kom förslaget om att föräldrar till s k "stökiga barn" ska tvingas sitta med i klassrummet. Skolan ska inte "fostra" barn utan utbilda barn, säger utbildningsministern. Nu ska föräldrar med kanske egna problem förnedras offentligt i klassrummet, för att inte tala om alla de barn som kanske inte varje dag passar in i systemet eller kanske själva har det jobbigt. De ska förnedras inför alla och sina kamrater. Är detta verkligen folkpartiets politik eller är det bara fördomsfulla utspel av en desperat partiledare som tror att barn i skolan är våra fiender och ska bekämpas för att underordna sig utbildningsministern ord. Björklund har hamnat helt fel. Det är våra barn det handlar om, det våra medmänniskor som det handlar om och det är förutsättningarna för ett demokratiskt samhällsbygge som startar i skolan under demokratiska, toleranta, tydliga, ömsesidiga och utvecklande arbetsformer. Då tillhör Björklunds uppfattningar medeltiden.

tisdag, augusti 03, 2010

Slaget om pensionärerna!
De borgerliga partierna gör nu allt för att framstå som partier som kämpar för pensionärerna. Nu erkänner de att pensionärerna misshandlats och särbehandlats negativt. Det måste vi göra något åt, säger de. Detta är verkligen att vakna fem i tolv med kniven mot strupen. Alliansen har ju medvetet under fyra år struntat i pensionärerna och medvetet låtit dom betala högre skatt än löntagare. Det som naturligtvis är uppskjuten lön betraktas av alliansen som ett bidrag. Jag som trodde att de var emot bidrag. Varför ska väljarna plötsligt tro på borgarna några veckor när de under tre år bara satsat 100 miljarder på skattelättnader för främst höginkomsttagare och struntat i pensionärerna.
Vi rödgröna har ett helt annat förslag där pensionärer ska behandlas rättvist.
Vänsterpartiet var motståndare till nuvarande pensionssystem och vi kräver nu en utvärdering och en utredning om ett nytt pensionssystem med rättvisa för pensionärerna. Det är glädjande att även (S)har omvärderat systemet och vill förändra.
Till alliansen vill jag bara framföra - pensionärerna är mycket smartare än ni tror. De kommer inte att låta sig luras två gånger och genomskådar redan den borgerliga reträtten!
Leve pensionärerna som varit med och byggt upp vår välfärd och avsatt en del av sin lön för en rättvist uttag under pensionen. Alliansen borde anlita våra pensionärer för en kurs i solidaritet och rättvis, den behövs!