fredag, april 30, 2010

Två livsviktiga saker!
När vi nu står inför 1 maj firandet så är det två saker som känns som en förutsättning för ett mer gemensamt och rättvisare samhälle. Det är för det första en ny regering. Den som trodde att vi bara "bytte tandkräm" i valet 2006 har fått sig ett bryskt uppvaknande i ett kallare samhälle med ökande klyftor mellan människor. Det andra är ett starkare Vänsterparti i regeringen och i Kalmar kommun. Och det finns ett starkt stöd bakom Vänsterpartiets stora frågor. Fackföreningsrörelsen anser att (V):s politik är bäst för facket. När företagarna bedömde partiernas politik kom (V) på andra plats. SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) undersökning visade att cirka 80% hellre väljer ökad välfärd i form av satsningar på omsorg, skola, osv, före skattesänkningar. Cirka 70% kan t.o.m tänka sig att höja skatten om välfärden är hotad. Listan kan göras lång. I valet väljer vilket samhälle vi vill utveckla i Sverige och i Kalmar.

söndag, april 25, 2010

Bokslutet är en madröm för de borgerliga!
Nu är bokslutet 2009 för Kalmar kommun klart. Årsredovisningen/bokslutet beskriver verksamheten och ekonomin det senaste året och ger en överblick flera år tillbaka.
Det här bokslutet måste vara en mardröm....för de borgerliga partierna i Kalmar.
Bokslutet visar på 1)en ekonomi i balans med överskott de aktuella åren 2005 till 2009. Det visar 2) på en hög kvalité på verksamheten och framförallt 3) det visar på en mycket stark vilja och beslutsamhet att satsa än mer på vårt välfärdsbygge, där just den kommununal gemnsamma verksamheten är en viktig grundpelare.
Och allt detta, jag säger det igen, trots en borgerlig regering.
Bokslutet är också en tydlig signal till kommunens invånare vad vi i vänsterpartiet tillsammans med socialdemokrater och miljöpartister vill fortsätta bygga i Kalmar.'
För oss i Vänsterpartiet handlar det om att bygga Världens bästa välfärd i Kalmar!

torsdag, april 22, 2010

Vi behöver ett nytt pensionssystem!
Jag välkomnar Bengt Kronblads, PRO:s ordf i Kalmar län,uttalande och insikt om att det nuvarande pensionssystemet behöver ses över och göras om. Vi i Vänsterpartiet har länge krävt detta och stod ej heller bakom beslutet om nuvarande system. Det är klart att vi inte kan låta våra pensioner styras av börsen. Vi måste ha ett långsiktigt system som garanterar en framtida pension. Våra pensionärer har ett långt arbetsliv bakom sig och måste få känna en ekonomisk säkerhet när de slutar arbeta. Pensionärerna har särbehandlats negativt av den borgerliga regeringen. Pension är en uppskjuten lön. Pensionärer ska ha sin del om skatten sänks för den som arbetar. Vi behöver också förbättra ekonomin för den pensionärsgrupp som har det sämst ekonomiskt, en stor del av dessa är kvinnor. Så mitt råd till det stora partiet i det rödgröna samarbetet: - Tänk om, våga göra om pensionssytemet! Lyssna på PRO!

onsdag, april 21, 2010

Ska vem som helst få skattepengar till en fristående skola?
Frågan är ännu mer aktuell efter en granskning av privata
förskolor och fritidshem i Stockholm. Förskolorna/fritidshemmen får
hård kritik. Av 14 speciellt granskade bolag har 4 tagit ut flera miljoner i aktieutdelning, flera har gjort stora pensionsavsättningar till styrelsen,
styrelsearvoden i miljonklassen har delats ut och årslöner på 800.000 kr
finns. Allt detta med stöd av skattepengar som går direkt som utdelning
i privata fickor.
Samtidigt har de aktuella förskolorna låg personaltäthet, lågutbildad personal,
flera har "torftiga pedagogiska miljöer", bristande säkerhet, osv, osv.
I Kalmar har vi (utom vi i Vänsterpartiet) beslutat att Oxhagsskolan ska
privatiseras. Nu börjar konsekvenserna bli tydliga. Borde vi inte lära oss
någon gång, borde vi inte använda skattepengar på ett bättre sätt?
Fortsättning följer......

tisdag, april 20, 2010

(tisdag 20 april 2010)
Befria Victoria!
Visst är det roligt att människor blir kära och flytta ihop, kanske också
gifta sig. Grattis! Jag önskar alla lycka, också Daniel och Victoria. Men
behöver vi monarkin? Ska man verkligen ha kvar feodala seder om att ärva sitt
ämbete. Är det inte dags att befria Victoia från sin börda. Låt henne och Daniel
leva tillsammans utan massvis av skvallertidningar, jagande och kränkande kändisfotografer och "journalister". Låt henne få ett vanligt liv. Jag tror att
hon vill det. En undersökning från SOM-institutet i Göteborg visar att stödet för monarkin minskat från 68% till 56%. Detta trots hysterin kring det kommande bröllopet, trots medias ständiga skrivande och mystikgörande av kungahuset.
Är det inte dags att befria Victoria och lösa upp de kungliga bojorna.