söndag, april 25, 2010

Bokslutet är en madröm för de borgerliga!
Nu är bokslutet 2009 för Kalmar kommun klart. Årsredovisningen/bokslutet beskriver verksamheten och ekonomin det senaste året och ger en överblick flera år tillbaka.
Det här bokslutet måste vara en mardröm....för de borgerliga partierna i Kalmar.
Bokslutet visar på 1)en ekonomi i balans med överskott de aktuella åren 2005 till 2009. Det visar 2) på en hög kvalité på verksamheten och framförallt 3) det visar på en mycket stark vilja och beslutsamhet att satsa än mer på vårt välfärdsbygge, där just den kommununal gemnsamma verksamheten är en viktig grundpelare.
Och allt detta, jag säger det igen, trots en borgerlig regering.
Bokslutet är också en tydlig signal till kommunens invånare vad vi i vänsterpartiet tillsammans med socialdemokrater och miljöpartister vill fortsätta bygga i Kalmar.'
För oss i Vänsterpartiet handlar det om att bygga Världens bästa välfärd i Kalmar!

Inga kommentarer: