torsdag, april 22, 2010

Vi behöver ett nytt pensionssystem!
Jag välkomnar Bengt Kronblads, PRO:s ordf i Kalmar län,uttalande och insikt om att det nuvarande pensionssystemet behöver ses över och göras om. Vi i Vänsterpartiet har länge krävt detta och stod ej heller bakom beslutet om nuvarande system. Det är klart att vi inte kan låta våra pensioner styras av börsen. Vi måste ha ett långsiktigt system som garanterar en framtida pension. Våra pensionärer har ett långt arbetsliv bakom sig och måste få känna en ekonomisk säkerhet när de slutar arbeta. Pensionärerna har särbehandlats negativt av den borgerliga regeringen. Pension är en uppskjuten lön. Pensionärer ska ha sin del om skatten sänks för den som arbetar. Vi behöver också förbättra ekonomin för den pensionärsgrupp som har det sämst ekonomiskt, en stor del av dessa är kvinnor. Så mitt råd till det stora partiet i det rödgröna samarbetet: - Tänk om, våga göra om pensionssytemet! Lyssna på PRO!

Inga kommentarer: