torsdag, september 16, 2010

Här är exempel på en av de insändare som Barometern inte tar in med bedömningen att texten inte tillför något nytt. Något som inte tycks gälla alliansens insändare. Blev någon förvånad? Knappast!


Välfärd utan vinstintresse

Det händer mycket positivt i Kalmar. De allra flesta här tycker att det är bra att leva i vår del av landet. Kommunens olika verksamheter fungerar bra, arbetslösheten är lägre än jämförbara kommuner, kollektivtrafiken byggs ut, Linnéuniversitetet växer och föreningslivet är starkt. Listan kan göras lång. Allt detta är naturligtvis inte en slump utan resultatet av politiska beslut och en samhällssyn om hur en kommun ska fungera. Allt detta trots en borgerlig motarbetande regering. Vi är stolta över det arbete och resultat som vi tillsammans, Vänsterpartiet – Socialdemokraterna – Miljöpartiet, har skapat under många år. Även om alla fått göra kompromisser syns tydliga spår av alla tre partiernas politik. Grunden finns för en fortsatt positiv utveckling av Kalmar.

Men nu måste vi ta nästa steg. Klyftorna ökar i vårt samhälle, mellan de som har jobb och de som är arbetslösa, mellan kvinnor och män och mellan sjuka och friska. Stora riskkapitalbolag, ibland med kopplingar till så kallade skatteparadis, vill privatisera och ta över kommunens verksamhet. Lärare ställs mot elever i stället för ökade resurser för att gemensamt skapa en utbildning för framtidens Kalmar. Det är brist på bostäder, många ungdomar är arbetslösa och upplever berättigade stora orättvisor. Därför har vi lång lista på hur vi bygger välfärden i Kalmar. Låt oss lyfta några viktiga punkter för de kommande fyra åren i Kalmar. Kalmar är på rätt väg, men vi vill mer.

1. Fler anställs i förskolor, skolor och inom verksamheten för äldre och personer med funktionsnedsättning. Kalmar ska ha högst 5 barn per lärare i förskolan, minst 2 fritidspedagoger per 20 barn i fritidshem, minst 9 lärare per 100 barn i skolan och riktlinjer ska tas fram för antal anställda i omsorgen. Självklart ska kommunen erbjuda nattis till familjer som behöver det.

2. Förskolor, skolor och omsorgsverksamhet ska drivas utan privata vinstintressen. Behoven ska styra, inte plånboken. Den som behöver hemtjänst ska få det, och man ska dessutom vara med och bestämma vad som ska utföras och hur. Det är verklig valfrihet och en mänsklig rättighet.

3. Vi ska bygga ett kulturcentrum för alla åldrar. Förenings- och kulturlivet och fritidsgårdarna ska få mer resurser. Utbyggnaden av förenings- och idrottsanläggningar fortsätter och planeras i nära samverkan med brukarna. Speciell hänsyn bör vi ta till barns och ungdomars behov. Skate och BMX ska självklart värderas som andra idrotter.

4. Klimatsmarta lösningar genomförs med enhetstaxa i kollektivtrafiken och ett försök med fria resor för barn och ungdomar. Kalmar ska bli den verkliga ”Cykelstaden” genom en miljon mer till utveckling av cykelleder och 500 cyklar till studenter

5. Kalmar ska vara den demokratiska rättvisa kommunen som tar stort etiskt och moraliskt ansvar. Det handlar om inköp av varor och tjänster, öppenhet och insyn, men lika viktigt är att vi har deltagande demokrati värd namnet. Alla ska kunna göra sin röst hörd och bli
lyssnad på. Vi ska vara ett föredöme som arbetsgivare där rätten till heltid ska gälla, och att jämställdhet mellan män och kvinnor råder är en förutsättning för att Kalmar ska kunna säga sig vara en modern och positiv kommun.

Den 19 september handlar valet inte om vilken tandkräm du ska ha, inte ens om Mona eller Fredrik ska vara statsminister utan om vilket samhälle vi ska ha i Sverige och i Kalmar. Valet står mellan ett gemensamt finansierat välfärdssamhälle utan vinstintresse och ett välfärdsamhälle där tjockleken på plånboken kommer att få större betydelse. Rättvisa innebär att få efter behov och betala efter förmåga.

Bertil Dahl, Birgitta Axelsson Edström, Kerstin Gustafsson, Lars Holmberg (V)
Vänsterpartiet
Anders Andersson (C) har fel igen!
AA påstod vid ett torgmöte för någar dagar sedan att det inte finns studentbostäder i Kalmar. Han ställde en direkt fråga till mig och anklagade som vanligt, utan att veta, mig för att inte ordna bostäder åt universitetets studenter. Jag försökte förklara för honom om bostadsgarantin och vårt arbete. Han försökte inte ens lyssna. Nu har vi svart på vitt. Kalmarhem meddelar nu att alla studenter som sökt bostad nu också har fått bostad. Kan detta övertyga Anders Andersson? Knappast troligt, vi vi andra förstår säkert.

tisdag, september 14, 2010

Välkomna!
Jag har i em varit på en radiodebatt. Debatten avslutades med korta valtal från varje parti. SD:S repr Alfsson pratade i princip bara om att allt var invandrarnas fel. Talet var lika förenklat, fördoms- och föraktfullt och okunnigt som vanligt. Jag vill säga till de som flyttar till Kalmar. Antingen ni kommer från det här landet eller från ett annat land, från fredliga förhållanden eller flyr från krig och orättvisor, så vill vi ta vårt ansvar. Välkomna, vi behöver er! Dagens positiva utveckling i Kalmar hade aldrig varit möjlig utan er som flyttat hit.

lördag, september 11, 2010


En av mina söner skickade mig denna bild med en förfrågan: -Fick aldrig Reinfelt, Maud och Björklund läsa Bamse? Tänk om de hade fått göra det!
Jag undrar samma sak. Tänk om Hillmansson, Andersson och Petersson i Kalmar hade fått tillgodogöra sig Bamses elementära pedagogik om skatt och välfärd. Att betala skatt är också en försäkring för framtiden och en investering i välfärd och rättvisa. Kanske är det inte för sent. Mer Bamse till Alliansen!

tisdag, september 07, 2010

Ett avslöjande svar!
Jag har just varit på valdebatt anordnad av fackförbundet SSR. SSR representerar en grupp anställda som har ett tufft arbete och möter de som har det sämst i samhället. De möter en grupp som alliansen helt har lämnat i sticket. Som vanligt i valtider lovade många det mesta. Alliansen undvik att berätta hur det hela skulle finansieras. Doch kom det ett avslöjande svar på debattledarens fråga: - Är ni beredda att öka offentliga sektorns del/resurser i förhållande till den totala ekonomin? Jag svarade naturligtvis JA, men ingen av de borgerliga partierna svarade ja. Det tydliga budskapet från alliansen blir - gärna en massa löften men inte mer pengar till vår gemensamma välfärd.
Ett avslöjande svar!
Jag har just varit på valdebatt anordnad av fackförbundet SSR. SSR representerar anställda som möter ¨många av de männsikor som har det svårast i samhället, en grupp som de borgerliga har lämnat i sticket. Som vanligt nu i valtider lovade de flesta väldigt mycket.

fredag, september 03, 2010

Vi hade i alla fall roligt på våra möten!
Alliansen i Kalmar harn presenterat sitt valmanifest. Det är en tunn historia som får läsaren att undra var de konkreta politiska förslagen finns. Det verkar inte som något konstruktivt program, utan mer som ett hastigt omedvetet och ganska innehållslöst ihopkok. Så ett passande uttryckblir "vi hade trots resultat i alla fall roligt på våra möten". Summan blir "inte mycket att bygga ett framtida Kalmar på".
Alliansen föreslår åter en genomlysning av organisationen. De gjordes av oss (s-v-mp)
för några år sedan. Vårdnadsbidrag ska införas. Detta har t o m centrala alliansen avfärdat. Minska barngrupperna i förskolan. Inget förslag eller finansiering finns på central nivå, men vi rödgröna har lagt förslaget och klarat finansieringen. Kring kravet på Barnahus finns redan ett arbete. Ungdomsmottagningen har redan fått ett ekonomiskt tillskott. Trygghetsboende är på gång. Parbo-garanti finns i vårt valmanifest. OSV. Alliansen pratar också om framtida skattesänkningar utan att nämna
att man sagt ja till nuvarande skatt och inte förklarat vad som ska tas bort för att sänka skatten.

torsdag, september 02, 2010

Varför har vi en förskola?

Det pågår en intressant debatt om förskolan och dess roll. Från en del verkar det som om den utbyggda förskolan är något nödvändigt ont där barnen ska vistas så lite som möjligt och helst inte alls. Till och med hörs röster från några som arbetar på förskola om att här ska barnen vara så lite som möjligt.
Vi har en väl utbyggd förskola i Sverige och även i Kalmar. Dessutom håller vi här på att bygga nya förskolor eftersom antalet barn ökar och föräldrar vill ha en bra förskola i närområdet.
Förskolan är ingen förvaringsplats i väntan på annat. Den har kommit till som en pedagogisk verksamhet där barn kan träffa andra barn och vuxna pedagoger. Förskolan är en del av det livslånga lärandet. Vi vet genom en stor mängd forskningsrapporter hur betydelsefull förskolan är i barns utveckling. Utbyggd förskola ger också möjlighet för föräldrar att kunna arbeta och delta i samhällslivet. De som arbetar med våra barn har en utbildning för att just kunna hjälpa barnen i sin utveckling, stimulera, lära, ta hänsyn, osv. Vi har hög kvalité på förskolorna i Kalmar.

Föräldrar har naturligtvis huvudansvar för sina barn. Därför vill vi i Vänsterpartiet utöka tiden för föräldraledigheten, höja ersättningen och också efterhand införa kortare arbetstid. Ett första steg kan inriktas mot just småbarnsföräldrar. Vi vill ha högst 5 barn per anställd i förskolan och högst 20 barn per 2 anställda på fritidshemmet. Just kombinationen av bättre föräldraförsäkring och ökade resurser för utbyggd förskolan med tillräcklig och välutbildad personal ger oss en unik möjlighet att ge våra barn en bra start i livet.