torsdag, september 16, 2010

Här är exempel på en av de insändare som Barometern inte tar in med bedömningen att texten inte tillför något nytt. Något som inte tycks gälla alliansens insändare. Blev någon förvånad? Knappast!


Välfärd utan vinstintresse

Det händer mycket positivt i Kalmar. De allra flesta här tycker att det är bra att leva i vår del av landet. Kommunens olika verksamheter fungerar bra, arbetslösheten är lägre än jämförbara kommuner, kollektivtrafiken byggs ut, Linnéuniversitetet växer och föreningslivet är starkt. Listan kan göras lång. Allt detta är naturligtvis inte en slump utan resultatet av politiska beslut och en samhällssyn om hur en kommun ska fungera. Allt detta trots en borgerlig motarbetande regering. Vi är stolta över det arbete och resultat som vi tillsammans, Vänsterpartiet – Socialdemokraterna – Miljöpartiet, har skapat under många år. Även om alla fått göra kompromisser syns tydliga spår av alla tre partiernas politik. Grunden finns för en fortsatt positiv utveckling av Kalmar.

Men nu måste vi ta nästa steg. Klyftorna ökar i vårt samhälle, mellan de som har jobb och de som är arbetslösa, mellan kvinnor och män och mellan sjuka och friska. Stora riskkapitalbolag, ibland med kopplingar till så kallade skatteparadis, vill privatisera och ta över kommunens verksamhet. Lärare ställs mot elever i stället för ökade resurser för att gemensamt skapa en utbildning för framtidens Kalmar. Det är brist på bostäder, många ungdomar är arbetslösa och upplever berättigade stora orättvisor. Därför har vi lång lista på hur vi bygger välfärden i Kalmar. Låt oss lyfta några viktiga punkter för de kommande fyra åren i Kalmar. Kalmar är på rätt väg, men vi vill mer.

1. Fler anställs i förskolor, skolor och inom verksamheten för äldre och personer med funktionsnedsättning. Kalmar ska ha högst 5 barn per lärare i förskolan, minst 2 fritidspedagoger per 20 barn i fritidshem, minst 9 lärare per 100 barn i skolan och riktlinjer ska tas fram för antal anställda i omsorgen. Självklart ska kommunen erbjuda nattis till familjer som behöver det.

2. Förskolor, skolor och omsorgsverksamhet ska drivas utan privata vinstintressen. Behoven ska styra, inte plånboken. Den som behöver hemtjänst ska få det, och man ska dessutom vara med och bestämma vad som ska utföras och hur. Det är verklig valfrihet och en mänsklig rättighet.

3. Vi ska bygga ett kulturcentrum för alla åldrar. Förenings- och kulturlivet och fritidsgårdarna ska få mer resurser. Utbyggnaden av förenings- och idrottsanläggningar fortsätter och planeras i nära samverkan med brukarna. Speciell hänsyn bör vi ta till barns och ungdomars behov. Skate och BMX ska självklart värderas som andra idrotter.

4. Klimatsmarta lösningar genomförs med enhetstaxa i kollektivtrafiken och ett försök med fria resor för barn och ungdomar. Kalmar ska bli den verkliga ”Cykelstaden” genom en miljon mer till utveckling av cykelleder och 500 cyklar till studenter

5. Kalmar ska vara den demokratiska rättvisa kommunen som tar stort etiskt och moraliskt ansvar. Det handlar om inköp av varor och tjänster, öppenhet och insyn, men lika viktigt är att vi har deltagande demokrati värd namnet. Alla ska kunna göra sin röst hörd och bli
lyssnad på. Vi ska vara ett föredöme som arbetsgivare där rätten till heltid ska gälla, och att jämställdhet mellan män och kvinnor råder är en förutsättning för att Kalmar ska kunna säga sig vara en modern och positiv kommun.

Den 19 september handlar valet inte om vilken tandkräm du ska ha, inte ens om Mona eller Fredrik ska vara statsminister utan om vilket samhälle vi ska ha i Sverige och i Kalmar. Valet står mellan ett gemensamt finansierat välfärdssamhälle utan vinstintresse och ett välfärdsamhälle där tjockleken på plånboken kommer att få större betydelse. Rättvisa innebär att få efter behov och betala efter förmåga.

Bertil Dahl, Birgitta Axelsson Edström, Kerstin Gustafsson, Lars Holmberg (V)
Vänsterpartiet

Inga kommentarer: