onsdag, december 29, 2010

Vems är felet?
Maud Olofsson beklagar att, som hon har lovat,administrationen inte blivit lättare för företagen. Men det beror på att tidigare majoriteter (läs rödgröna) inte gjort något.
Skolminister Björklund säger att "den negativa utvecklingen i skolan" inte är hans fel utan tidigare regeringars. Först 2014-2015 kommer Björklunds åtgärder att märkas i skolan och då menar han inte bara alla bestraffnings- och symbolbeslut som tagits utan även verksamhetens kvalité. Vi har hört om tågen. Det är inte regringens fel att det idag inte satsas mer pengar på verkliga åtgärder. Felet är tidigare majoriteters beslut. Och så vidare! De flesta ministrar undviker att ta ansvar och stå för sina beslut eler brist på beslut. Allt dåligt är andras fel. Skyll på någon annan! Det kanske till och med är vi resenärer som har ansvar för att tågen inte går. Borgerliga media köper som vanligt regeringens förklaringar.
Det är dags att kräva ansvar även av en borgerlig regering. Det går inte att skylla på någon annan. Kommununikationerna, företagsregelrna, skolan, osv är ert ansvar. Ta det eller avgå. Det kan inte alltid vara någons annans fel att mycket går snett.

tisdag, december 28, 2010

Avslöja moderaterna!
Vi har nu beslutat om en budget för det kommande året och en ekonomisk planering för ytterligare två år. Vår rödgröna budget gick helt planenligt igenom. De borgerliga partierna la några förslag till ändringar. Jag vill uppmärksamma ett förslag från moderaterna. Ett förslag som de själva talar ganska tyst om, men som får kraftiga följder om det skulle genomföras.
Moderaterna kräver nu som tidigare att en UTMANINGSRÄTT ska införas i princip för alla kommunala verksamheter. Det innebär att vem som helst som säger sig kunna utföra den kommunala verksamheten lika bra som idag ska få ta över verksamheten.
Moderaterna saknar all tilltro till den kommunala verksamheten och de cirka 5000 personer, mest kvinnor, som arbetar där. Mängder av undersökningar visar på en hög kvalité. Kommunens invånare tycker att verksamheten fungerar bra utifrån de resurser som finns idag. Men moderaterna struntar i detta. De har bestämt sig. Verksamheten ska privatiseras och säljas ut. Man undrar vem som ska bedömma om andra kan sköta verksamheten lika bra? Moderaterna antagligen! Det är dags att avsöja moderaternas dubbelspel. De säger att grupperna behöver minskas i förskolan och samtidigt föreslår de framtida skattesänkningar och nedmontering av dagens kommunala verksamhet. Är det någon mer än moderaterna som får detta att gå ihop?

måndag, december 27, 2010

Så lite är valfriheten värd!
Den borgerliga regeringen har inrättat en lag för att får kommunerna att privatisera delar av omsorgen. LOV, lagen om valfrihetssystem ska garantera företagens rätt att fritt välja lönsamma bitar ur äldreomsorgen. Det ska ske utan insyn och öppenhet och göras mest av ideoligiska skäl. Kommunerna får själva bestämma om de ska införa LOV. Väldigt många rödgröna kommuner har sagt nej. I vår närhet finns t ex Nybro, Oskarshamn och Emmaboda. I Kalmar har vi i Vänsterpartiet varit tydliga med vårt nej. S och Mp säger ofta också nej, men i vissa sammanhang när det passar kommer ett ja eller nja. Vi vill gärna ha valfrihet, men då ska den vara verklig och innebära förbättingar för den som berörs och för verksamhetens kvalité. Vi ska fortsätta utveckla verksamheten. Vi vet från många undersökningar att den håller hög kvalité.
Nu har minister Maria Larsson, KD, upptäckt att många kommuner valt att inte införa LOV. Tanken var ju att kommunerna skulle kunna välja. Problemet är att de oftast valde fel. Därför ska nu alla kommuner tvingas att införa LOV. Nu vet vi att så mycket var kommunernas valfrihet, demokratin och det kommunal självstyrel värt i borgarna Sverige. Är någon förvånad?

lördag, december 11, 2010

Egen tillverkning?
Jag såg Bildt, Björklund, m fl på Nobelfesten hoppa omkring försedda med ordnar, krucifix, stjärnor, riddarkors, utmärkelser, breda hängande band, märken, m m. Nu undrar jag - har jag missat denna avdelningen i leksasaffären. För det måste väl vara där de köper dessa manliga attribut och denna medeltidsutstyrsel. Eller har de egen tillverkning i regeringen och i de hemliga gubbklubbarna för att markera sin klasstillhörighet och avståndstagande från vanliga männikors vardag. Det är sällan som dessa mäns maskeradliknande beklädnad sammanfaller så tydligt med deras politiska ambitioner att öka klyftorna i samhället.