måndag, december 27, 2010

Så lite är valfriheten värd!
Den borgerliga regeringen har inrättat en lag för att får kommunerna att privatisera delar av omsorgen. LOV, lagen om valfrihetssystem ska garantera företagens rätt att fritt välja lönsamma bitar ur äldreomsorgen. Det ska ske utan insyn och öppenhet och göras mest av ideoligiska skäl. Kommunerna får själva bestämma om de ska införa LOV. Väldigt många rödgröna kommuner har sagt nej. I vår närhet finns t ex Nybro, Oskarshamn och Emmaboda. I Kalmar har vi i Vänsterpartiet varit tydliga med vårt nej. S och Mp säger ofta också nej, men i vissa sammanhang när det passar kommer ett ja eller nja. Vi vill gärna ha valfrihet, men då ska den vara verklig och innebära förbättingar för den som berörs och för verksamhetens kvalité. Vi ska fortsätta utveckla verksamheten. Vi vet från många undersökningar att den håller hög kvalité.
Nu har minister Maria Larsson, KD, upptäckt att många kommuner valt att inte införa LOV. Tanken var ju att kommunerna skulle kunna välja. Problemet är att de oftast valde fel. Därför ska nu alla kommuner tvingas att införa LOV. Nu vet vi att så mycket var kommunernas valfrihet, demokratin och det kommunal självstyrel värt i borgarna Sverige. Är någon förvånad?

Inga kommentarer: