tisdag, december 28, 2010

Avslöja moderaterna!
Vi har nu beslutat om en budget för det kommande året och en ekonomisk planering för ytterligare två år. Vår rödgröna budget gick helt planenligt igenom. De borgerliga partierna la några förslag till ändringar. Jag vill uppmärksamma ett förslag från moderaterna. Ett förslag som de själva talar ganska tyst om, men som får kraftiga följder om det skulle genomföras.
Moderaterna kräver nu som tidigare att en UTMANINGSRÄTT ska införas i princip för alla kommunala verksamheter. Det innebär att vem som helst som säger sig kunna utföra den kommunala verksamheten lika bra som idag ska få ta över verksamheten.
Moderaterna saknar all tilltro till den kommunala verksamheten och de cirka 5000 personer, mest kvinnor, som arbetar där. Mängder av undersökningar visar på en hög kvalité. Kommunens invånare tycker att verksamheten fungerar bra utifrån de resurser som finns idag. Men moderaterna struntar i detta. De har bestämt sig. Verksamheten ska privatiseras och säljas ut. Man undrar vem som ska bedömma om andra kan sköta verksamheten lika bra? Moderaterna antagligen! Det är dags att avsöja moderaternas dubbelspel. De säger att grupperna behöver minskas i förskolan och samtidigt föreslår de framtida skattesänkningar och nedmontering av dagens kommunala verksamhet. Är det någon mer än moderaterna som får detta att gå ihop?

Inga kommentarer: