torsdag, mars 17, 2011

Hela folkets tillgång!

Vissa saker är till för alla, det behöver skötas gemensamt, resurserna ska rättvist fördelas efter en helhetssyn och över hela landet, samhällsnyttan ska var styrande och driften ska ske utan privata vinstintressen och spekulation. Kort sagt människors bästa och behov ska komma i första hand.
Det ska vara hela folkets verksamhet och hela folkets tillgång.

Så skulle det kunna vara med hela folkets SJ och järnvägarna. Men bl. a. avregleringen har medfört att det finns 25 tågbolag, att SJ har ett avkastningskrav på 10 %, att underhållet av järnvägen är lägst bland jämförbara länder, biljettpriset är ett lotteri, samordning av biljetter och turer saknas och ibland blir det kaos. Vi har märkt det i Kalmar.

Så skulle det kunna vara med hela folkets Post. Men postkontor läggs ner på löpande band. Medborgarna får allt längre till posten. Nu senast i Kalmar försvinner posten på Södercentrum.
Så skulle det kunna vara med Apoteket. Men nu har stora delar sålts ut, priserna tillåts stiga och privata vinstintressen kommit in.

Så skulle det kunna vara med hela folkets bolag. De statliga bolagen sköter samhällsviktiga funktioner och går med stora överskott som kan gå till välfärden. Men utförsäljningen har börjat. Nu senast säljs delar av Nordea ut mot alla experters avrådan. Nu står flera statliga bolag i tur för försäljning av rent ideologiska skäl.

Så skulle det kunna vara med hela folkets sjukvård med tillräckliga resurser över hela landet och där ingen får förtur p.g.a. en tjock plånbok eller avvisas på grund av för komplicerad sjukdom.
Så skulle det kunna vara med hela folkets inarbetade sjukförsäkring. Alla skulle garanteras ett humant stöd när man p.g.a. sjukdom inte kan arbete. Idag jagas sjuka och många blir utförsäkrade och ifrågasatta trots allvarlig sjukdom. I Kalmar blir många utanför grundläggande stöd och tvingas söka socialt bistånd hos kommunen. Under 2011 kommer enligt Försäkringskassan
1070 personer att utförsäkras i länet, varav 300 i Kalmar kommun.

Så skulle det kunna vara med vår förskola, skola och äldreomsorg. Idag kämpar väldigt många kommuner med otillräckliga resurser till förskolan, skolan och äldreomsorgen. Riskkapitalbolag tar över. Den gemensamma välfärden och en rättvisare fördelning av våra gemensamma resurser står inte högt på Reinfeldts och Borgs att-göra-lista, om de ens finns med. Med ytterligare stöd från staten skulle vi kunna anställa fler förskolelärare, fritidspedagoger, lärare och
undersköterskor i Kalmar.

Listan kan göras lång på saker som vi har ett gemensamt ansvar för. Det är verksamheter som måste ha hög kvalité och tillräckliga resurser för att samhället ska fungera. Det gäller för privata företag och anställda som för hela den offentliga sektorn. Det gäller alla åldrar.

Visst låter det sunt och bra! Visst låter det enkelt! Men den borgerliga regeringen och privata starka ekonomiska intressen driver utvecklingen åt ett helt annat håll. Skattesänkningar för redan starka grupper går före allt annat. Var och en ska vara ensam och stark istället för att tillsammans bygga ut vår välfärd. Vi är många som vet att det finns en annan bättre väg än dagens och som också varje dag kämpar för att förändra.

Bertil Dahl (V), kommunalråd
Lars Holmberg (V), ordförande Vänsterpartiet Kalmar

måndag, mars 14, 2011

Kärnkraften har ingen framtid!
Det är hemska scener vi nu ser från Japan. Tsunamins höga vågor ödelägger hela städer, men också problemen med kärnkraften. Jag hoppoas att skadan blir så liten som möjligt och att människor klara sig. Dock kvarstår dagens frågor: Kan vi lite på kärnkraften och är det egentligen något att satsa?
Jag var aktiv redan 1980 i folkomröstningen om kärnkraft. Jag deltog i arbetet för
linje 3, alltså att avveckla kärnkraften och satsa på förnyelsebar energi. Kärnkraften var då inte hållbar på något sätt, utan som många t o m erkände bara en parantes. Det har blivit en lång parantes som även har sträckts ut. Avfall som ska förvaras i eviga tider, ingen vet riktigt hur.
Vi påminns årligen om bristerna med kärnkraften. Nu gälller det Japan, även om inga länders förhållanden kan helt jämföras. Nu gäller det att verkligen satsa på alternativa energikällor och dra ett slutligt stoppstreck för kärnkraften. Kärnkraften har ingen framtid.

fredag, mars 11, 2011

Grattis Håkan!
Vi gratulerar Håkan Juholt till nomineringen som ny ledare för socialdemokraterna.
Det känns bra med en ledare från länet och också med en person som vi kan förvänta oss lite radikalare tag ifrån. Ett vänstersamarbete kan stärkas. Den borgerliga katastrofregeringen måste bort om alla människor ska kunna sen en framtid i ett rättvisare samhälle. Kanske kan länets position stärkas med personer som har kunskap om länets situation. Men utan ett starkare Vänsterparti kommer det inte att fungera. Vi ser fram emot vår kongress i början 2012.

söndag, mars 06, 2011

Varför är vi inte jämställda?
Frågan om varför vi inte är jämställda dyker ofta upp. Vi är ju överens om att vi ska ha ett jämställt samhälle. Någon emot? Svaret blir nästan alltid nej. Vem eller vilka är det som kämpar emot? Är det någon som tjänar pengar på ojämställdhet, som får stor makt på bekostnad av kvinnor? Är det någon som tycker att det är ganska bra att slippa ta ansvar för barn och hem. Det kanske t o m finns de som bara tycker jämställdhet är bra om det bara inte handlar om mig?

Klyftorna mellan män och kvinnor ökar i Sverige idag. Många kvinnor är förlorare i dagens moderata Sverige. Detta trots att ekonomin är bättre än på länge. Herrarna Reinfeldt och Borg tävlar mest i att sträcka upp sig för att visa på hur duktiga de är, men den rättvisa fördelningen och jämställdheten är inga prioriterade områden.
I Kalmar kommun har vi bestämt oss. Vi ska vara en jämställd kommun. Som arbetsgivare med cirka 5000 anställda jobbar vi hårt och framgångsrikt med att helt få bort osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Än har inte alla anställda önskad omfattning av sin tjänst. Många kvinnor jobbar deltid men vill ha heltid. Vi arbetar med konkreta projekt där detta förändras. Det ska vara en jämn fördelning i ledningsgrupper och chefspositioner. Det ska vara positivt att få barn, dela på föräldraledighet, vi ska ha nolltolerans mot sexuella trakasserier, osv. Kort sagt ska det vara jämn fördelning av makten mellan män och kvinnor. Arbetet pågår. Hela lönen och halva makten gäller fortfarande.

Vi har också bestämt att all verksamhet till medborgarna ska vara jämställd. När man möter kommunen ska man kunna lita på att personen har ”jämställdhetsglasögon”. Samma service, bemötande och resurser ska gälla för både kvinnor och män, flickor och pojkar. Det gäller förskolan, skolan, omsorgen, socialtjänsten, fritiden och kulturen. Det gäller planering av bostäder, osv. All kommun verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad, en garanti för jämställdhet helt enkelt. Vi vet att jämställdhet innebär en ökad kvalité i verksamheten.

Därför finns i kommunen ett omfattande arbete för att utbilda, göra oss medvetna, inventera och förändra ojämställdheten till en rättvis medveten jämställd service. Detta arbete har hittills varit mycket framgångsrikt och vi har till och med fått pris för vårt arbete. Men vi är inte färdiga. Nu går vi vidare. Jämställdheten är tyvärr ingen självklarhet. Vårt mål är att hela Kalmar ska vara en kommunen där jämställdhet gäller. För detta behöver vi också stöd från alla som liksom vi ser den livsviktiga nödvändigheten av jämställdhet och rättvisa. För visst måste vi ha ett samhälle/kommun för alla medborgare, inte bara hälften!

Bertil Dahl (V), kommunalråd Anette Lingmerth (S), kommunalråd