söndag, januari 30, 2011

HelaHela folkets tillgångar!

Vissa saker är till för alla, det behöver skötas gemensamt, resurserna ska rättvist fördelas efter en helhetssyn och över hela landet, samhällsnyttan ska var styrande och driften ska ske utan privata vinstintressen och spekulation. Kort sagt människors bästa och behov ska komma i första hand.
Det ska vara hela folkets verksamhet.

Så skulle det kunna vara med hela folkets SJ och järnvägarna. Men bl. a. avregleringen har medfört att det finns 25 tågbolag, att SJ har ett avkastningskrav på 10%, att underhållet av järnvägen är lägst bland jämförbara länder, biljettpriset är ett lotteri, samordning av biljetter och turer saknas och ibland blir det kaos.

Så skulle det kunna vara med hela folkets Post. Men postkontor läggs ner på löpande band. Medborgarna får allt längre till posten. Så skulle det kunna vara med Apoteket. Men nu har stora delar sålts ut, priserna tillåts stiga och privata vinstintressen kommit in.

Så skulle det kunna vara med hela folkets bolag. De statliga bolagen sköter samhällsviktiga funktioner och går med stora överskott som kan gå till välfärden. Men utförsäljningen har börjat. Nu står flera statliga bolag i tur för försäljning av rent ideologiska skäl.

Så skulle det kunna vara med hela folkets sjukvård med tillräckliga resurser över hela landet och där ingen får förtur p.g.a. en tjock plånbok eller avvisas på grund av för komplicerad sjukdom.
Så skulle det kunna vara med hela folkets inarbetade sjukförsäkring. Alla skulle garanteras ett humant stöd när man p.g.a. sjukdom inte kan arbete. Idag jagas sjuka och många blir utförsäkrade och ifrågasatta trots allvarlig sjukdom. Så skulle det kunna vara med förskolan, skolan och omsorgen. Idag kämpar väldigt många kommuner med otillräckliga resurser till förskolan, skolan och äldreomsorgen. Riskkapitalbolag tar över…

Så skulle det vara med hela folkets…… listan kan göras lång.

Visst låter det sunt och bra! Visst låter det enkelt! Men den borgerliga regeringen och privata starka ekonomiska driver utvecklingen åt ett helt annat håll. Skattesänkningar för redan starka grupper går före allt annat. Som vänsterpartister vet vi att det finns en annan bättre väg.

söndag, januari 23, 2011

Folkpartiet - enda oppostionspartiet!?
Just det att Hillmansson är enda oppositionspartiet påstår Barometern i en lördagsartikel. Jag kan hålla med om att Hillmansson är tydlig i vad hon vill. För det vill jag ge henne eloge, men Hillmansson har eget sätt att beskriva verkligheten. Hon påstår ofta att alla goda förslag och beslut som vi de rödgröna står bakom, egentligen från början är (FP)-förslag. Den beskrivningen stämmer väldigt sällan. Dessutom är Hillmansson nej-sägare
nr 1. Det blir nej till det mesta. Bolag ska säljas ut, marknaden ska styra, vi ska som kommun inte vara med och påverka utvecklingen i Kalmar. Destination Kalmar ska läggas ner, trots att bolaget samlat och utvecklat turistnäringen tillsammans med andra aktörer. Kalmarhem ska sälja och marknadshyror ska råda. Arena och konstmuseum står inte högt i kurs. P-hus och bilarnas framfart är prioritering nr 1 sedan många år. Rättvis handel och att som kommun vara med i nätverk mot rasism är inget en kommunen ska syssla med. Allt gott kommer från regeringen, även om det innebär kraftiga nedskärningar. Även om jag har all respekt för Hillmansson som politiker och företrädare för sina idéer, så är det tyvärr ingen verklig opposition hon bedriver. Med folkpartiets förslag skulle utvecklingen stanna upp i Kalmar och alla kreativa förslag skulle förpassa till papperskorgen.

onsdag, januari 19, 2011

Hela folkets järnväg!
Ulf Adelsohn (ordf SJ) och Jan Forsberg (vd SJ) skriver i ett brev till landets kommuner om sin syn på tågkaoset. Jag delar deras upp fattnning. SJ borde ha det totala ansvaret för tågen, idag finns det 25 olika tågbolag som ska slåss om de lönsamma sträckorna. De olönsamma vill ingen ha. Vi har sämst underhåll av järnvägen av alla jämförbara länder. Vi har ett avkastningskrav på 10% vilket naturligtvis driver upp priser och förhindrar helhetsansvaret. Vi har för lite spår, osv. detta går att ändra på, men utvecklingen går åt andra hållet. Adelson gör sin analys som en god vänsterpartist. jag tror att stora delar av befolkningen delar hans uppfattning, men för att det ska genomföras krävs en ny trafikpolitik. För visst går det att förändra, den som säger något annat ljuger eller vill bara förhindra oss att få hela folkets transporter på hela folkets järnväg.

söndag, januari 16, 2011

Välkommen Jonas Sjöstedt!
Lars Ohly är skicklig partiledare och politiker. Han har gjort ett bra arbete och kommer att vara en viktig kugge i framtiden.Tyvärr har vår politik inte fått framgång, men det har många olika orsaker. Nu är det dags för en ny ledarduo, alltså ett delat ledarskap med en man och en kvinna. För mig är Jonas Sjöstedt en av dessa två ledare och en bra grund för att fler ska ställa upp på vår politik för rättvisa och solidaritet. Till hösten startar den verkliga diskussionen om nya partiledare. Välkommen Jonas Sjöstedt!

söndag, januari 09, 2011

Ingen ställer frågor om alternativet!
Reinfeldt berättade under söndagen för Svt:s reporter Mats Knutsson att ett nytt "löneskatteavdrag" kan vara på väg. Landets ekonomin ser bättre och det finns utrymme för en skattesänkning enligt statsministern, men mycket förtigs. Tidigare skattesänkningar och beslut har mest gynnat höginkomsttagare. Om detta ställs inga frågor, inte heller om vad som är alternativet till en skattesänkning. Vi har idag en situation där vår infrastruktur, tåg och vägar och en del annat, inte fungerar tillfedsställande. Detta beror på dåligt underhåll, för få spår, avkastningskrav på SJ, bristande underhåll på vägar, osv. Inom sjukvården, äldreomsorgen, förskolan och skolan behövs mer resurser till fler anställda. Till detta skulle pengarna kunna gå. Här finns ett tydligt alternativ. Politik är att välja väg. Men ingen ställer frågan eller gör en analys. Mats Knutsson verkar helt sakna kritiskt tänkande och Reinfeldt tänker inte på det sättet. Satsningar på den gemensamma välfärden är knappast han starka sida. Men vårt objektiva Svt måste ha ansvar att ställa granskande frågor annars bli de bara en megafon åt en borgerlig allians och deras sätt att tänka. För mig som vänsterpartist är det viktigt med en kritisk granskning av politiken och politikens förslag. både av moderaterna och vänsterpartiet. Nu verkar det mer och mer som om de kritiskt granskande rösterna blir färre och får mindre utrymme. Detta hotar en mycket viktig del av vårt demokratiska samhälle.

lördag, januari 01, 2011

Gott Nytt År! Starta Folkets Prime!

Starta ett Folkets Prime, manar Johan Ehrenberg i Tidningen ETC. När det nu upptäckts att Svenskt Näringsliv i vanlig stil jobbat genom företaget Prime för att förmå sossarna att gå åt höger, menar ETC att det är hög tid att starta en motrörelse, ett Folkets Prime som öppet arbetar för ett radikalare och rättvisare Sverige. Fler vänsterröster måste lyftas fram, den borgerliga samhällsordningen måste ifrågasättas, kapitalets kortsiktiga intressen måste motarbetas med ett perspektiv att styra efter människors behov.
Högerkrafterna har under lång tid systematiskt arbetat för att vrida debatten åt höger, styra via media, pengarintressen ska styra, sprida myter om att klyftorna måste öka för att det ska bli bättre, osv. Ni känner igen resonemanget. ETC vill nu skapa en motförening mot högervridningen och den hemliga lobbyverksamheten. Läs ETC, gå in på hemsidan, gå med i stödföreningen och gå med i politiken, mitt förslag är som ni förstår Vänsterpartiet.
Efter Mona Sahlins vändning och anpassande till Rheinfeldt agenda och åsikter känns det ännu mer viktigt att samla alla radikala krafter för en samhällsförändring. Det är nuvarande talet om att inget går att förändra och att vi inte kan påverka är bara ett sätt att försöka tysta alla krafter som arbetar för ett hållbart samhälle som bygger på en rättvis fördelning av våra resurser. Eller som Raine Navin brukar säga: "ja men snälla du så här kan det då inte vara". Johan Ehrenbergs tema är "Klart att du kan förändra världen - vem skulle annars göra det?" Förändringen kan starta nu. Vi ses!