söndag, maj 30, 2010

Valkompassen.
Jag lyssnade på mitt favoritprogram på radion "Godmorgon världen". Ett antal statsvetare har sammansatt en valkompass, alltså ett antal frågor som kan tipsa dig om vilket parti som bäst passar med dina åsikter i olika frågor. Testet har testats på cirka 10000 personer. Personerna har svarat efter sin värderingar om olika samhällsfrågor. Resultatet blev att cirka 40% hade åsikter som stämde bäst med Vänsterpartiets politik. Var det inte det vi visste? Väldigt många tycker som oss.
Problemet är att tradition, förutfattade meningar och ett borgerligt mediadrev försöker att få människor att rösta mot sina värderingar om rättvisa, solidaritet
och jämställdhet. Jag är övertygad att de flesta människor har hjärtat till vänster och rött blod och vill ha "världens bästa välfärd", rättvist fördelad. Det är dags för förändring!

torsdag, maj 20, 2010

Ett luddigt "ja"?
Vid omsorgsnämndens möte togs frågan upp om ett ja eller nej till Lov. Vi , (V), la följande förslag:

Omsorgsnämnden ska säga nej till ett införande av nuvarande förslag till Lov, lagen om valfrihetssystem. Förslaget ökar inte den verkliga valfriheten utan flyttar bara resurser från den kommunala omsorgsverksamheten till privata aktörer, oftast till ett fåtal stora vårdföretag. Marknadslösningar och konkurrens om gemensamma medel garanterar inte kvalitet och allas rätt till god service utifrån individens behov. Det ger inte heller ett effektivt och rättvist utnyttjande av resurserna. Med Lov gäller fri etableringsrätt utan begränsningar. Det finns ingen begränsning av avtalstidernas längd. Det finns inget krav på kollektivavtal, meddelarfrihet eller offentlighet. Utbudet i mer kostnadskrävande områden (exempelvis landsbygden) blir begränsat.
Förvaltningen ska få i uppdrag att ta fram förslag på hur det fortsatta arbetet med ytterligare delaktighet, inflytande och brukarmakt kan ske.

Ärendet handlar också om kommunens möjlighet att anta eller förkasta en central lagstiftning. Beslutet är ett övergripande principiellt ställningstagande och ska därför slutligt beslutas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Omsorgsnämnden avslog våra förslag och beslutade om en luddig positiv skrivning om Lov. Vi borde ha sagt nej som t ex Nybro, Emmaboda, Oskarshamn och många andra kommuner med rödgrönt styre. Det är viktigt att vi är tydliga i politiken.
Skolan, resurser och "friskolor".
Läste en insändare om att lärare på i detta fall Vasaenheten måste byta arbetsplats. Eleverna får därför byta klasslärare och föräldrarna är rädda för att detta kan innebära nackdelar för uppbyggda relationer mellan lärare och elever. Elevantalet minskar och skolan har genomgått vissa besparingar. Vi har höjt skatten, genomfört omställningpaket på cirka 60 miljoner och anslagit vissa riktade pengar.
men mer resusrer behövs från centralt håll till kommunerna. Den nuvarande regeringen säger nej, men en ny rödgrön regering lovar att öka stödet till exempelvis skolan. Verksamhet, resurser och politiska beslut hänger ihop.
I Kalmars fall har lärarsituationen blivit ännu värre genom beslutet att överlåta Oxhagsskolan till en "friskola". Därigenom har ännu fler kommunala lärare tvingats sluta och ett stort bostadsområde har blivit utan en kommunal skolan. Vi i Vänsterpartiet har arbetat för att ha kvar skolan. Det som nu hände på Vasaskolan är till stor del ett resultat av ett mycket dåligt beslut om att lägga ner Oxhagsskolan. Den lokala politiken skulle i detta kunna förändra!

söndag, maj 16, 2010

Äntligen är Linsdals nya Idrottsplats invigd. Därför skrev i lördags en insändare. Du kan läsa texten här.

GRATTIS LINDSDAL! DET GJORDE VI BRA!

Vi gratulerar nu Lindsdals Idrottsförening och alla som bor i Lindsdal. Ja, hela kommunen får ett tillskott. Äntligen kan den nya idrottsanläggningen invigas. En konstgräsplan, två gräsplaner och nytt klubbhus i Fjölebro gör att föreningen äntligen kan samla sin verksamhet på ett och samma ställe.

Det var redan 2002 som vi i Vänsterpartiet krävde att Lindsdals samhälle och Lindsdals Idrottsförening (LIF) skulle få en ny idrottsanläggning. LIF hade under flera år kämpat för att samla sina fotbollsplaner och sitt klubbhus och för att få till stånd en matcharena som skulle hålla måttet. Det har varit en lång resa. Efterhand har emellertid det politiska stödet ökat och man kunde i bred politisk enighet bestämma sig för en etablering i Fjölebro. Ett målmedvetet arbete har gett resultat.

Idrottsanläggningen i Fjölebro är en del av det stora idrottspaketet som Kalmar kommun nu genomför. Trekantens sporthall, den nya ridanläggningen i Smedby, konstgräsplanen på Södra utmarken och den nya gräsplanen vid Gröndal är objekt som redan är färdigställda. För den nya träningsishallen i kvarteret Nötskrikan och allaktivitetshuset i Rockneby står spaden snart i marken. Till en konstgräsplan i Ljungbyholm finns pengar avsatta i budget men placeringen är inte klar. Vi måste också i sammanhanget nämna Kalmar FFs nya fotbollsarena som växer fram vid IKEA-området. I planeringen finns en ny ishall/evenemangsarena som ersättning för den nuvarande IFFE-hallen, ett nytt fotbollsträningsområde i kvarteret gasten (bredvid Arenan) och flera andra objekt som nu sakta växer fram för beslut. Detta stora idrottslyft innebär stora förbättrade möjligheter till aktiviteter inte minst för alla våra ungdomar.

Ett omfattande och väl fungerande föreningsliv är en viktig del i vårt samhälle. Här läggs en stor del av grunden för en demokratisk utveckling. Människor sluter sig samman för att tillsammans på ideell basis jobba för en gemensak sak. Mängder av ledare lägger stora delar av sin fritid på att samla och leda barn och ungdomar i föreningsaktiviteter. Som komplement till föreningslivet måste vi också erbjuda fritidsgårdsverksamhet, dvs arenor där ungdomar kan utvecklas i positiva och drogfria miljöer, stärka sin egen identitet och självkänsla och helt enkelt umgås och ”bara vara”. För att återknyta till exemplet Lindsdal så ser vi där en tydlig uppgift för Lindsdals IF och fritidsgården att tillsammans, men i olika delar av samhället, verka för en positiv fritid för barn och ungdomar i det egna samhället.

Fritids-, förenings- och idrottsverksamheten behöver dock resurser för att fortsätta vara en del av den positiva utvecklingen i Kalmar. Därför behöver vi ge två miljoner ytterligare till föreningsstöd i olika former och ytterligare minst en miljon till fritidsgårdarna. Ett sådant förenings- och fritidslyft ger ungdomarna en stark och hållbar grund att stå på inför inträdet i vuxenlivet samt banar väg för ett hälsolyft i kommunen.

Grattis Lindsdal! Det gjorde vi bra!

Bertil Dahl
Birgitta Axelsson Edström
Liselotte Ross
Lars Holmberg
Vänsterpartiet Kalmar

tisdag, maj 11, 2010

Cykelbuss över Ölandsbron!
Kommunstyrelsens arbetsutskott i kalmar beslutade idag att säga nej till ett avtal med Trafikverket (f d Vägverket m fl) om att dela ansvaret för cykelbussen. Avtalet skulle innebära en avgift för att cykla på allmän väg, en bro- och vägavgift. Jag röstade nej. Trafikverket har ansvaret för en allmän väg och vi ska utan kostnad kunna ta med cykeln på vägen. Därför måste Trafikverket tänka om. Plan B blir att cykelbussen i sommar ska rulla som vanligt. Ansvaret ligger hos den vägansvarige. Svårare är det inte.

måndag, maj 03, 2010

Öppet brev till ledningen för tidningen Barometern.

Tack till Barometerns ledning för den fina bevakningen av Vänsterpartiets första maj-demonstration i Kalmar. Cirka 130 personer deltog i tåget genom Oxhagenområdet och avslutade tillsammans med ett möte i Oxhagsskolan. Där talade Kaj Raving (länets främste riksdagskandidat), Emmy Axelsson från Ung Vänster och Marianne Ericsson, partistyrelseledamot från Jönköping. För den musikaliska och mycket provocerande inramningen svarade trubaduren Kim Stranne. Insamlingen till Västsahara inbringade 1040 kr och Internationalen sjöngs så att taket höll på att lyftas.

Ni kanske glömde komma? Eller låg arrangemanget för tidigt på dagen (start kl 11)? Det hade annars varit trevligt om Ni hade haft med ett litet reportage om ett första maj-arrangemang som satte den internationella arbetarrörelsens värderingar i centrum. Det är ju ändå på det viset första maj ska uppmärksammas.

Vi uppskattar de goda relationer vi har med nästan alla journalister på tidningen, men vi tror inte att problemet finns där. Barometerns ledning brukar betona att det bara är på ledarsidan som tidningen tar partipolitisk ställning. I övrigt ska ambitionerna vara att ha en partipolitiskt obunden bevakning. Vi tillåter oss att tvivla. Er hantering av vår första maj-aktivitet visar på något helt annat. Ni kunde inte ens publicera en blänkare dagarna innan.

Vi skulle uppskatta om Ni vore ärliga i er information. Vi skulle uppskatta om Ni inte ändrar på våra svar när vi får raka frågor av tidningens medarbetare. Vi skulle uppskatta om Ni satte adekvata rubriker på de debattartiklar som Ni ändå väljer att publicera. Vi skulle vidare uppskatta Ert ärliga svar på frågan om det överhuvudtaget är någon idé för oss med hjärtat till vänster att prenumerera på och läsa Barometern.

Bertil Dahl
Birgitta Axelsson Edström
Lars Holmberg
Vänsterpartiet Kalmar