onsdag, december 29, 2010

Vems är felet?
Maud Olofsson beklagar att, som hon har lovat,administrationen inte blivit lättare för företagen. Men det beror på att tidigare majoriteter (läs rödgröna) inte gjort något.
Skolminister Björklund säger att "den negativa utvecklingen i skolan" inte är hans fel utan tidigare regeringars. Först 2014-2015 kommer Björklunds åtgärder att märkas i skolan och då menar han inte bara alla bestraffnings- och symbolbeslut som tagits utan även verksamhetens kvalité. Vi har hört om tågen. Det är inte regringens fel att det idag inte satsas mer pengar på verkliga åtgärder. Felet är tidigare majoriteters beslut. Och så vidare! De flesta ministrar undviker att ta ansvar och stå för sina beslut eler brist på beslut. Allt dåligt är andras fel. Skyll på någon annan! Det kanske till och med är vi resenärer som har ansvar för att tågen inte går. Borgerliga media köper som vanligt regeringens förklaringar.
Det är dags att kräva ansvar även av en borgerlig regering. Det går inte att skylla på någon annan. Kommununikationerna, företagsregelrna, skolan, osv är ert ansvar. Ta det eller avgå. Det kan inte alltid vara någons annans fel att mycket går snett.

tisdag, december 28, 2010

Avslöja moderaterna!
Vi har nu beslutat om en budget för det kommande året och en ekonomisk planering för ytterligare två år. Vår rödgröna budget gick helt planenligt igenom. De borgerliga partierna la några förslag till ändringar. Jag vill uppmärksamma ett förslag från moderaterna. Ett förslag som de själva talar ganska tyst om, men som får kraftiga följder om det skulle genomföras.
Moderaterna kräver nu som tidigare att en UTMANINGSRÄTT ska införas i princip för alla kommunala verksamheter. Det innebär att vem som helst som säger sig kunna utföra den kommunala verksamheten lika bra som idag ska få ta över verksamheten.
Moderaterna saknar all tilltro till den kommunala verksamheten och de cirka 5000 personer, mest kvinnor, som arbetar där. Mängder av undersökningar visar på en hög kvalité. Kommunens invånare tycker att verksamheten fungerar bra utifrån de resurser som finns idag. Men moderaterna struntar i detta. De har bestämt sig. Verksamheten ska privatiseras och säljas ut. Man undrar vem som ska bedömma om andra kan sköta verksamheten lika bra? Moderaterna antagligen! Det är dags att avsöja moderaternas dubbelspel. De säger att grupperna behöver minskas i förskolan och samtidigt föreslår de framtida skattesänkningar och nedmontering av dagens kommunala verksamhet. Är det någon mer än moderaterna som får detta att gå ihop?

måndag, december 27, 2010

Så lite är valfriheten värd!
Den borgerliga regeringen har inrättat en lag för att får kommunerna att privatisera delar av omsorgen. LOV, lagen om valfrihetssystem ska garantera företagens rätt att fritt välja lönsamma bitar ur äldreomsorgen. Det ska ske utan insyn och öppenhet och göras mest av ideoligiska skäl. Kommunerna får själva bestämma om de ska införa LOV. Väldigt många rödgröna kommuner har sagt nej. I vår närhet finns t ex Nybro, Oskarshamn och Emmaboda. I Kalmar har vi i Vänsterpartiet varit tydliga med vårt nej. S och Mp säger ofta också nej, men i vissa sammanhang när det passar kommer ett ja eller nja. Vi vill gärna ha valfrihet, men då ska den vara verklig och innebära förbättingar för den som berörs och för verksamhetens kvalité. Vi ska fortsätta utveckla verksamheten. Vi vet från många undersökningar att den håller hög kvalité.
Nu har minister Maria Larsson, KD, upptäckt att många kommuner valt att inte införa LOV. Tanken var ju att kommunerna skulle kunna välja. Problemet är att de oftast valde fel. Därför ska nu alla kommuner tvingas att införa LOV. Nu vet vi att så mycket var kommunernas valfrihet, demokratin och det kommunal självstyrel värt i borgarna Sverige. Är någon förvånad?

lördag, december 11, 2010

Egen tillverkning?
Jag såg Bildt, Björklund, m fl på Nobelfesten hoppa omkring försedda med ordnar, krucifix, stjärnor, riddarkors, utmärkelser, breda hängande band, märken, m m. Nu undrar jag - har jag missat denna avdelningen i leksasaffären. För det måste väl vara där de köper dessa manliga attribut och denna medeltidsutstyrsel. Eller har de egen tillverkning i regeringen och i de hemliga gubbklubbarna för att markera sin klasstillhörighet och avståndstagande från vanliga männikors vardag. Det är sällan som dessa mäns maskeradliknande beklädnad sammanfaller så tydligt med deras politiska ambitioner att öka klyftorna i samhället.

torsdag, november 25, 2010

Det går inte att minska resurserna till demensboendet!
Omsorgsnämnden har beslutat att minska resurserna till särskilt boende med demensboende och öka särskilt boende ordinärt boende. Detta betyder att personalen minskar drastiskt på demensavdelningar. Möjligheten att hålla en hög kvalité minskar, personalen räcker inte till och de som blir lidande är naturligtvis de boende. Förslaget borde dras tillbaka. Protesterna är också massiva från demensförening, anhöriga, personal och folk i allmänhet. Ska vi verkligen spara på omsorgen om de dementa. Naturligtvis ska vi inte det.
Omsorgsnämnden har en knepig situation med minskade statsbidrag från en borgerlig regering och med uppdrag att se över sina kostander under 2011. Samtidigt finns det stora behov av mer personal inom flera områden. Men vänta med att ändra resursfördelningen. Ta upp frågan i samband den översyn av verksamhet som nu kommer.
Vi måste ta alla synpunkter, kritik och protester som ett tecken på att vi måste vänta och analysera mera.
Vi har idag en regering som minskar statsbidraget till Kalmar nästa år med 42 miljoner. De vill inte bygga ut välfärden utan skära ner den. Resultaten i kommunerna är tydligt. Dags för uppror!

måndag, november 22, 2010

Vi prioriterar Norrliden!
Idag kom vi, s-v-mp,överens om att gå vidare med en ny förskola Ögonstenen i Norrliden. Vi bygger 6 nya avdelningar. Kostnaden är tills vidare hemlig i avvaktan på beslut om vilket anbud som är aktuellt. Äntligen kan barn, föräldrar och personal lämna gamla och dåliga lokaler och i början av 2012 flytta in i fräscha, nya, utmanande och lockande lokaler. Nu gäller det också att skapa en än mer pedagogiskt stimulerande och lockande verksamhet. Jag är helt övertygad att hela Norrliden får ett efterlängtat och välförtjänt lyft. Det är tur att det finns både förståndiga politiker (skryt) och kämpande föräldrar som vet vad en bra förskola betyder. Vi gratulerar! Nu fortsätter välfärdsbygget trots en borgerlig regering.

måndag, november 15, 2010

Kalmar söndag 14 november 2010

GRATTIS OCH TACK!

Till er alla som arbetar med jämställdhetsfrågorna i Kalmar kommun.

Som ni vet så är det ett intensivt jämställdhetsarbete som pågår i Kalmar kommun. Ni är alla på olika sätt delaktiga i arbetet. Nu har vi tillsammans fått ett pris som bevis på att vi är på rätt väg.

I fredags var några av oss på en resultatkonferens i Stockholm om arbetet med Hållbar Jämställdhet. Ann-Sofie Lagercrantz presenterade en del av arbetet och en film om arbetet i Kalmar visades. Sveriges kommuner och landsting (SKL), som ansvarar för fördelningen av avsatta pengar, delade ut tre priser för enastående prestationer. Vi fick pris för Aktivt ägande av jämställdhetsfrågorna hos både politiker och förvaltningschefer, men lika stor uppmärksamhet fick också vårt övriga jämställdhetsarbete, inte minst nattstopp och att alla förvaltningar omfattas av arbetet.

Jag och Monica Bengtsson fick formellt ta emot priset i form av en tavla på jämställdhetstemat, skapad av Elisabeth Wallin Olsson. Tavlan finns för närvarande i stadshuset. Men priset är naturligtvis lika mycket vårt tillsammans.

Jag vill därför framföra ett stort GRATTIS och tack till er alla för ett bra jämställdhetsarbete. Nu vässar vi klorna för fortsättningen. Vi ger oss inte förrän Kalmar fullt ut är en jämställd kommun.

Nu finns det dessutom mer pengar att söka från SKL för stöd till fortsatt arbete.
Lev jämställt!
Bertil Dahl

söndag, november 07, 2010

Är vi odödliga?

Är vi ”odödliga”? När jag växte upp, gick i gymnasiet och livet verkade oändligt och lekfullt, så kände man sig nästan odödlig, oftast i alla fall. Sedan växte man upp, fick lite perspektiv och upptäckte en verklighet som också bestod av arbetslöshet, sjukdomar, sociala problem, orättvisor och allt det där som de flesta vet finns och kan drabba oss alla. Jag upptäckte med hjälp av många andra ett samhälle med stora klassklyftor, men också med stora möjligheter och rikedomar.

Efter det här valet är frågan om vår ”odödlighet” berättigad, har väldigt många glömt verkligheten eller väljer man att blunda och hoppas att man klarar sig. Vi är många som har det ekonomiskt bra, det mesta fungerar och inga större farsoter finns. Det borde då också vara självklart att skapa ett solidariskt och rättvist samhälle. Det borde vara självklart att öka den gemensamma offentliga konsumtionen så att vi kan bygga ut sjukvården, satsa mer på omsorgen om de äldre, anställa fler i förskolan, på fritidshemmet och i skolan. Lika naturligt borde det vara att den som blir arbetslös eller sjuk inte ska förnedras och slås ner istället för att få ett värdigt och konstruktivt stöd.
Javisst, svarar säkert många. Men javisst måste också betyda att vi tar ställning för att mer resurser ska gå till välfärden. Vi väljer samhälle genom att aktivt ta ställning. Skattesänkningar för främst höginkomsttagare, otillräckliga statsbidrag och privata vinstintressen i välfärden arbetar mot en rättvis fördelning.
Många har uppfattningen att stå opåverkade och utanför. Inget drabbar mig, jag har jobb, familj, god inkomst och är inte sjuk, tycks man tänka. Vi tillhör de ”odödliga” medborgarna. Solidaritet, empatin, jämställdhet och ett jämlikare samhälle är frågor som väldigt många blundar för.
Jag önskar ingen olycka, men vi alla behöver en utbyggd gemensam sektor som fungerar varje dag, vi behöver en bra säkerhet när vi blir sjuka, arbetslösa eller drabbas av något som rubbar vårt välorganiserade liv. De flesta av oss kommer i en sådan situation. Då kan det vara för sent. Så slut inte ögonen, håll inte för öronen, sluta inte se er omkring, vakna upp, imorgon kan det vara för sent.

onsdag, oktober 27, 2010

Kommunal rävsax!

Igår tog kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om att förskottera pengar för en väg utanför Rinkabyholms samhälle. Tyvärr känner vi oss tvingade till denna principiellt felaktiga lösning. Därför tog jag initiativ till följande skrivning:

Ärende 6: Avtal med Trafikverket om förskottering av förbifart Rinkabyholm och uppdrag om fördjupad översiktsplan för Rinkabyholm.

- Byggandet av förbifart Rinkabyholm är ett statligt ansvar och staten ska stå för kostnaderna. Därför är det principiellt fel att kommunen går in och förskotterar pengar för vägbygget och dessutom betalar räntekostnader på cirka 50 miljoner. Tillvägagångssättet betyder att pengar som borde gå till drift av förskola, skola och omsorg går till att ta ansvar för brister i det statliga ansvaret. Regeringen har infört ett system där kommunerna får ta över det statliga ansvaret och där rika delar av landet kan köpa sig före i ”kön”.
Kommunen sitter därför i en rävsax och måste ta ansvar för förbifart Rinkabyholm. Det kostar kommunens invånare stora pengar men är nödvändigt för att kunna utveckla Rinkabyholmsområdet.

tisdag, oktober 26, 2010

Ett sent uppvaknande!

I spåren av avreglering och privatisering föreslår nu Sydsvenska Handelskammaren att trafikbolagen i södra Sverige ska gå ihop. På så sätt kan det bli samordning av biljetter, transporter, mer kundanpassat, kort sagt ett helhetstänkande för kollektivtrafiken. Speciellt tågtrafiken måste samordnas.
Jag välkomnar detta "uppvaknande" av Handelskammaren. Ska vi ta ett steg till och
kanske bilda ett övergripande bolag med ansvar för tågtrafiken. Ska vi kalla det Samhällets Järnvägare med förkortningen S J?

fredag, oktober 22, 2010

Sänkta löner är fel väg!!

Den fristående förskolan Snickaregården berättar att man har sänkt sina löner för att kunna ha fler anställda. För det första, Snickaregården är ett personalkooperativet, en ekonomisk förening utan för den kommunala verksamheten. Vi i kommunen sätter inte deras löner. Vi skulle aldrig föreslå en lönesänkning för att lösa det aktuella problemet. Lönerna inom förskolan är redan idag låga och behöver höjas.
Det är också en jämställdhetsfråga. På vilken manlig arbetsplats hade någon föreslagit en lönesänkning för att exempelvis anställa fler bilmekaniker på bilverkstad? Det handlar bara om "mjuka" jobb och kvinnor. Även om personalens ambition säkert är att göra något bra så faller man i en kvinnofälla och glömmer jämställdhetsglasögonen.
Problemet med för många barn per anställd måste lösas genom bättre organisation och mer resurser. Vi hoppades på en ny regering och ytterligare pengar till den kommunala verksamheten. Så blev det inte tyvärr. Nu gäller det att satsa med de kommunala pengar vi har. Vi bygger kraftigt ut antal förskoleavdelningar, men personaltätheten är alldeles för låg i förskolan och inte minst på fritidshemmen. Ska vi behålla kvalité och kunnig, utbildad och erfaren personal måste vi lyfta verksamheten.

tisdag, oktober 19, 2010

Cykelbuss på Ölandsbron.

Nu har Trafikverket utvärderat sommarens cykelbuss. Antalet resenärer minskade med hela 80% och nu funderar man på varför blev det så? Det är nog ett jätteprojekt att utvärdera, men jag kan ge lite hjälp på vägen. Kan det vara avgifterna som infördes för att transportera sig på en allmän väg. Kan det vara Trafikverkets införande av en brotull/broavgift över Kalmarsund? Pannorna ligger i djupa veck! Vi väntar med spänd förväntan på resultatet.

söndag, oktober 17, 2010

Den odödliga medelklassen!
När jag växte upp, gick i gymnasiet och livet verkade oändligt och lekfullt, så kände man sig nästan odödlig, oftast i alla fall. Sedan växte man upp, fick lite perspektive och upptäckte verkligheten som också bestod av arbetslöshet, sjukdomar, sociala problem, orättvisor och allt det där som de flesta vet finns och kan drabba oss alla. Jag upptäckte med hjälp av många andra ett samhälle med stora klassklyftor, men också med stora möjligheter och rikedomar.
Efter det här valet är frågan berättigad, har väldigt många glömt verkligheten eller väljer man att blunda och hoppas att jag klarar mig. Vi har fått en grupp människor som har det ekonomiskt bra, det mesta fungerar och inga större farsoter finns. Vi har fått en medelklass av människor där väldigt många betraktar sig eller låssas vara odödliga. Inget drabbar mig, jag har jobb, familj,god inkomst och är inte sjuk, osv, tycks man tänka. Solidaritet, empatin, jämställdhet och ett jämlikare samhälle var frågor som väldigt många blundade för. En stor del av dom var nog från den "odödliga medelklassen". Jag önskar ingen olycka, men vi alla behöver en utbyggd gemensam sektor som fungerar varje dag, vi behöver en bra säkerhet när vi blir sjuka, arbetslösa eller drabbas av något som rubbar vårt välorganiserade liv. De flesta av oss kommer i en sådan situation. Då kan det vara för sent.
Så slut inte ögonen, håll inte för öronen, sluta inte se er omkring, vakna upp, imorgon kan det vara för sent. (Delvis tagit ur text av Pete Seeger).

Bertil

torsdag, oktober 14, 2010

Insändare!
Den här insändaren var tänkt att publiceras som ett svar på moderaterna Wahlberg/Edvinssons insändare. Tyvärr förhindrar Barometerns debattregler att ett andra inläg gi debatten publiceras, men här är insändaren:

Slutreplik till ”Plånboksmoderaterna” Wahlberg/Edvinsson.

Plånboksmoderaterna Wahlberg/Edvinsson överraskar knappast i sitt valfrihetsinlägg. Det genomgående tänkandet är att om bara den kommunala verksamheten blir privat så blir den effektivare, billigare och bättre. Detta är en av de borgerliga myterna om den offentliga sektorn.
Det görs ständigt mätningar av kvaliteten inom exempelvis omsorgsverksamheten och frågar ställs också om kommuninvånarnas inställning till det som utförs. Betygen är mycket höga och personalen får mycket beröm.

Tänk om Wahlberg/Edvinsson en enda gång kunde ge ett erkännande till de nästan 2000 personer, oftast kvinnor, som varje dag och på dygnets alla timmar på ett professionellt sätt möter våra äldre i den kommunala verksamheten. Ni verkar ha väldigt lite förtroende för personalen. Är det för mycket begärt att ni kan ge ett ”litet” erkännande?

Den kommunala verksamheten är storbeställare av tjänster och varor från det privata näringslivet. Vi upphandlar också verksamhet när vi behöver komplettera eller skapa en verksamhet som
inte finns. Det skapar också nya jobb. Daglig verksamhet i lantmiljö är ett sådant exempel.

Vi som vänsterpartister vill inte flytta verksamhet som fungerar mycket bra och göra den privat av bara ideologiska skäl. En flytt skapar inte några nya jobb. Det handlar istället om att hushålla med skattepengar, ta ansvar för en hög kvalité i verksamheten och ta var på den enorma kunskap som finns hos personalen. Säkert svåra begrepp för Wahlberg/Edvinsson att koppla. De förespråkar mer plånbokens valfrihet.

Wahlberg/Edvinsson skriver också att meddelarfriheten för personalen vid upphandling kan vi reglera i avtal. Ni borde läsa er egen lagtext. I lagen om valfrihetssystem (LOV) inom omsorgen står det nämligen att man inte kan ställa krav på meddelarfrihet för personalen.

I mitt förra inlägg beskrev jag problemen med LOV. Erfarenheterna av LOV runt om i landet är också tydliga. En undersökning finns från Linköpings Universitet. Det är relativt litet intresse för LOV. Det är väldigt få små företag som har startat, utan det är stora företag som gäller, ibland med knytningar till riskkapitalbolag och så kallade skatteparadis.

Till slut noterar jag att Wahlberg/Edvinsson fortfarande är förföljd av gamla spökteorier. Detta är naturligtvis ett sätt att ta fokus från de viktiga frågorna. Frågor som gäller tillräckliga resurser, mer personal, friare användning av tilldelad tid för omsorgstagaren, insyn, öppenhet, samarbete och hur vi fortsätter att utveckla verksamheten. För moderater är skattesänkningar och privatiseringar viktigare än en utbyggd välfärd, det vi brukar kalla ett moderat strypkoppel.

Bertil Dahl (V)
Kommunalråd
Tillbaka!
Nu är valet över,ett riktigt skitval. Borgerlig minoritetsregering, ett parti med rasistiska åsikter in i riksdagen och 100 röster minus i Kalmar vilket tyvärr innebar minus ett mandat. Förhandlingarna är klara och det blir fortsatt rödgrönt styre i Kalmar. S och v har styrt från 1995, mp kom med -98 och på den vägen är det. Det betyder att vi politiskt lyckats komma överens om en budget 15 år i rad och den 16:e är på gång.
Nu samlar vi krafter i det nya politiska landskapet. Trots ett dåligt valresultat är vänsterpartiet med i ett förhoppningsvis kreativt politiskt arbete under 4 år. Vänsterpartiet är fortsatt en viktig kraft i den positiva utvecklingen i Kalmar. Nu startar valrörelsen för 2014. Vi hade valutvärdering häromkvällen. Det var inga deppiga miner utan satsningen och viljan var stark. Nu jädra! Jämlikhet, jämställdhet, solidaritet och rättvisa har inget bäst-före-datum.
Vänsterpartiet har totalt fått 2000 nya medlemmar. I Kalmar har vi också fått många nya.

torsdag, september 16, 2010

Här är exempel på en av de insändare som Barometern inte tar in med bedömningen att texten inte tillför något nytt. Något som inte tycks gälla alliansens insändare. Blev någon förvånad? Knappast!


Välfärd utan vinstintresse

Det händer mycket positivt i Kalmar. De allra flesta här tycker att det är bra att leva i vår del av landet. Kommunens olika verksamheter fungerar bra, arbetslösheten är lägre än jämförbara kommuner, kollektivtrafiken byggs ut, Linnéuniversitetet växer och föreningslivet är starkt. Listan kan göras lång. Allt detta är naturligtvis inte en slump utan resultatet av politiska beslut och en samhällssyn om hur en kommun ska fungera. Allt detta trots en borgerlig motarbetande regering. Vi är stolta över det arbete och resultat som vi tillsammans, Vänsterpartiet – Socialdemokraterna – Miljöpartiet, har skapat under många år. Även om alla fått göra kompromisser syns tydliga spår av alla tre partiernas politik. Grunden finns för en fortsatt positiv utveckling av Kalmar.

Men nu måste vi ta nästa steg. Klyftorna ökar i vårt samhälle, mellan de som har jobb och de som är arbetslösa, mellan kvinnor och män och mellan sjuka och friska. Stora riskkapitalbolag, ibland med kopplingar till så kallade skatteparadis, vill privatisera och ta över kommunens verksamhet. Lärare ställs mot elever i stället för ökade resurser för att gemensamt skapa en utbildning för framtidens Kalmar. Det är brist på bostäder, många ungdomar är arbetslösa och upplever berättigade stora orättvisor. Därför har vi lång lista på hur vi bygger välfärden i Kalmar. Låt oss lyfta några viktiga punkter för de kommande fyra åren i Kalmar. Kalmar är på rätt väg, men vi vill mer.

1. Fler anställs i förskolor, skolor och inom verksamheten för äldre och personer med funktionsnedsättning. Kalmar ska ha högst 5 barn per lärare i förskolan, minst 2 fritidspedagoger per 20 barn i fritidshem, minst 9 lärare per 100 barn i skolan och riktlinjer ska tas fram för antal anställda i omsorgen. Självklart ska kommunen erbjuda nattis till familjer som behöver det.

2. Förskolor, skolor och omsorgsverksamhet ska drivas utan privata vinstintressen. Behoven ska styra, inte plånboken. Den som behöver hemtjänst ska få det, och man ska dessutom vara med och bestämma vad som ska utföras och hur. Det är verklig valfrihet och en mänsklig rättighet.

3. Vi ska bygga ett kulturcentrum för alla åldrar. Förenings- och kulturlivet och fritidsgårdarna ska få mer resurser. Utbyggnaden av förenings- och idrottsanläggningar fortsätter och planeras i nära samverkan med brukarna. Speciell hänsyn bör vi ta till barns och ungdomars behov. Skate och BMX ska självklart värderas som andra idrotter.

4. Klimatsmarta lösningar genomförs med enhetstaxa i kollektivtrafiken och ett försök med fria resor för barn och ungdomar. Kalmar ska bli den verkliga ”Cykelstaden” genom en miljon mer till utveckling av cykelleder och 500 cyklar till studenter

5. Kalmar ska vara den demokratiska rättvisa kommunen som tar stort etiskt och moraliskt ansvar. Det handlar om inköp av varor och tjänster, öppenhet och insyn, men lika viktigt är att vi har deltagande demokrati värd namnet. Alla ska kunna göra sin röst hörd och bli
lyssnad på. Vi ska vara ett föredöme som arbetsgivare där rätten till heltid ska gälla, och att jämställdhet mellan män och kvinnor råder är en förutsättning för att Kalmar ska kunna säga sig vara en modern och positiv kommun.

Den 19 september handlar valet inte om vilken tandkräm du ska ha, inte ens om Mona eller Fredrik ska vara statsminister utan om vilket samhälle vi ska ha i Sverige och i Kalmar. Valet står mellan ett gemensamt finansierat välfärdssamhälle utan vinstintresse och ett välfärdsamhälle där tjockleken på plånboken kommer att få större betydelse. Rättvisa innebär att få efter behov och betala efter förmåga.

Bertil Dahl, Birgitta Axelsson Edström, Kerstin Gustafsson, Lars Holmberg (V)
Vänsterpartiet
Anders Andersson (C) har fel igen!
AA påstod vid ett torgmöte för någar dagar sedan att det inte finns studentbostäder i Kalmar. Han ställde en direkt fråga till mig och anklagade som vanligt, utan att veta, mig för att inte ordna bostäder åt universitetets studenter. Jag försökte förklara för honom om bostadsgarantin och vårt arbete. Han försökte inte ens lyssna. Nu har vi svart på vitt. Kalmarhem meddelar nu att alla studenter som sökt bostad nu också har fått bostad. Kan detta övertyga Anders Andersson? Knappast troligt, vi vi andra förstår säkert.

tisdag, september 14, 2010

Välkomna!
Jag har i em varit på en radiodebatt. Debatten avslutades med korta valtal från varje parti. SD:S repr Alfsson pratade i princip bara om att allt var invandrarnas fel. Talet var lika förenklat, fördoms- och föraktfullt och okunnigt som vanligt. Jag vill säga till de som flyttar till Kalmar. Antingen ni kommer från det här landet eller från ett annat land, från fredliga förhållanden eller flyr från krig och orättvisor, så vill vi ta vårt ansvar. Välkomna, vi behöver er! Dagens positiva utveckling i Kalmar hade aldrig varit möjlig utan er som flyttat hit.

lördag, september 11, 2010


En av mina söner skickade mig denna bild med en förfrågan: -Fick aldrig Reinfelt, Maud och Björklund läsa Bamse? Tänk om de hade fått göra det!
Jag undrar samma sak. Tänk om Hillmansson, Andersson och Petersson i Kalmar hade fått tillgodogöra sig Bamses elementära pedagogik om skatt och välfärd. Att betala skatt är också en försäkring för framtiden och en investering i välfärd och rättvisa. Kanske är det inte för sent. Mer Bamse till Alliansen!

tisdag, september 07, 2010

Ett avslöjande svar!
Jag har just varit på valdebatt anordnad av fackförbundet SSR. SSR representerar en grupp anställda som har ett tufft arbete och möter de som har det sämst i samhället. De möter en grupp som alliansen helt har lämnat i sticket. Som vanligt i valtider lovade många det mesta. Alliansen undvik att berätta hur det hela skulle finansieras. Doch kom det ett avslöjande svar på debattledarens fråga: - Är ni beredda att öka offentliga sektorns del/resurser i förhållande till den totala ekonomin? Jag svarade naturligtvis JA, men ingen av de borgerliga partierna svarade ja. Det tydliga budskapet från alliansen blir - gärna en massa löften men inte mer pengar till vår gemensamma välfärd.
Ett avslöjande svar!
Jag har just varit på valdebatt anordnad av fackförbundet SSR. SSR representerar anställda som möter ¨många av de männsikor som har det svårast i samhället, en grupp som de borgerliga har lämnat i sticket. Som vanligt nu i valtider lovade de flesta väldigt mycket.

fredag, september 03, 2010

Vi hade i alla fall roligt på våra möten!
Alliansen i Kalmar harn presenterat sitt valmanifest. Det är en tunn historia som får läsaren att undra var de konkreta politiska förslagen finns. Det verkar inte som något konstruktivt program, utan mer som ett hastigt omedvetet och ganska innehållslöst ihopkok. Så ett passande uttryckblir "vi hade trots resultat i alla fall roligt på våra möten". Summan blir "inte mycket att bygga ett framtida Kalmar på".
Alliansen föreslår åter en genomlysning av organisationen. De gjordes av oss (s-v-mp)
för några år sedan. Vårdnadsbidrag ska införas. Detta har t o m centrala alliansen avfärdat. Minska barngrupperna i förskolan. Inget förslag eller finansiering finns på central nivå, men vi rödgröna har lagt förslaget och klarat finansieringen. Kring kravet på Barnahus finns redan ett arbete. Ungdomsmottagningen har redan fått ett ekonomiskt tillskott. Trygghetsboende är på gång. Parbo-garanti finns i vårt valmanifest. OSV. Alliansen pratar också om framtida skattesänkningar utan att nämna
att man sagt ja till nuvarande skatt och inte förklarat vad som ska tas bort för att sänka skatten.

torsdag, september 02, 2010

Varför har vi en förskola?

Det pågår en intressant debatt om förskolan och dess roll. Från en del verkar det som om den utbyggda förskolan är något nödvändigt ont där barnen ska vistas så lite som möjligt och helst inte alls. Till och med hörs röster från några som arbetar på förskola om att här ska barnen vara så lite som möjligt.
Vi har en väl utbyggd förskola i Sverige och även i Kalmar. Dessutom håller vi här på att bygga nya förskolor eftersom antalet barn ökar och föräldrar vill ha en bra förskola i närområdet.
Förskolan är ingen förvaringsplats i väntan på annat. Den har kommit till som en pedagogisk verksamhet där barn kan träffa andra barn och vuxna pedagoger. Förskolan är en del av det livslånga lärandet. Vi vet genom en stor mängd forskningsrapporter hur betydelsefull förskolan är i barns utveckling. Utbyggd förskola ger också möjlighet för föräldrar att kunna arbeta och delta i samhällslivet. De som arbetar med våra barn har en utbildning för att just kunna hjälpa barnen i sin utveckling, stimulera, lära, ta hänsyn, osv. Vi har hög kvalité på förskolorna i Kalmar.

Föräldrar har naturligtvis huvudansvar för sina barn. Därför vill vi i Vänsterpartiet utöka tiden för föräldraledigheten, höja ersättningen och också efterhand införa kortare arbetstid. Ett första steg kan inriktas mot just småbarnsföräldrar. Vi vill ha högst 5 barn per anställd i förskolan och högst 20 barn per 2 anställda på fritidshemmet. Just kombinationen av bättre föräldraförsäkring och ökade resurser för utbyggd förskolan med tillräcklig och välutbildad personal ger oss en unik möjlighet att ge våra barn en bra start i livet.

söndag, augusti 29, 2010

Ska Anders Borg styra de rödgrönas politik?
Läste just kanske Sveriges mest klarsynta tidning,nämligen ETC. Där förs en diskussion om vårt reformutrymme.
Anders Borg framtäder i media som någons slags objektiv ekonomisk expert och anger vad som gäller för landets ekonomi, vilket reformutrymme som finns och vad som kan göras. Media, både borgerlig press och TV faller in i fällan och refererar Borgs siffror som styrande.
Även "vänstertidningar" och rödgröna politiker går i samma fälla. Borgs siffror bygger naturligtvis på en borgerlig politik och bedömning. Fortsatta planerade skattesänkningar för höginkomsttagare minskar utrymmet för att bygga ut välfärden, satsa på förskola och järnvägar. Med en annan politik görs andra prioriteringar. Borg anger reformutrymmet till 10 miljarder. men då har inte räknat in varje sig skattesänkningar med mångmiljardbelopp, genomförda och planerade. Han har inte räknat in överskottet i budget plus överskott i offentliga sektorn. Alliansen får aldrig styra de rödgrönas politiska förslag. Det blir, som ETC uttrycker det, en tvångströja för politiken. Det gynnar knappast rättvis och ökad jämlikhet.

lördag, augusti 28, 2010

Politiker med egna minnen.
Den kanske inte så viktiga diskussionen pågår nu om vem som föreslog även Malmen som en lämplig framtida plats för Linnéuniversitetet. Malin Pettersson (M) skrev i en insändare att det är tack vare henne som Malmen finns med. Patricia Johansson (MP)skrev då att hon var först. Precis som om det viktigaste var vara först. Vi vet ju alla att de flesta förslag kommer från många och skapas tillsammans. Så även i detta fall. Jag läste just protokollet från arbetsutskottets möte i början december 2009. Där är frågan om lokalisering för Linné uppe. Jag föreslog då ett tillägg om Malmen. Förslaget röstades ner av övriga partier. (MP):s representant var ej närvarande. Ibland blir jakten på att bara framhäva sig själv lite väl överdriven.

fredag, augusti 27, 2010

Falsk vara!
Jag har under valrörelsen noterat ett allvarligt bedrägeri. Partierna försöker på olika sätt att sälja sina budskap och säger att vi kan lita på dom. Det delas ut godis, reklamgrejor och ballonger. Vi i Vänsterpartiet har alltid varit noga med att ha riktig luft i våra ballonger, men jag har blivit varse att de andra kör med konstgjord luft. Nu undrar många om detta också gäller de politiska budskapen. Medan våra ballonger tryggt ligger kvar på marken, sticker de andras snabbt upp bland molnen och försvinner. Är det så att verklig välfärd måste gälla alla i samhället och inte bara vara lättförgånget valfläsk. Den som testar ballongens innehåll får svaret.

lördag, augusti 21, 2010

Många tycks tro att det bara är (S) som styr kommunen!
Barometern har låtit SIFO genomföra en väljarundersökning i Kalmar. Det är en undersökning och inte något valresultat. Siffrorna visar på ett stort stöd för (S) och minus för (M), (KD), (SD) och bekymersamt även något minus för Vänsterpartiet. Det bekymrar oss. Vi har varit med och styrt kommunen i 15 år. Kalmars positiva utveckling är till stora delar ett resultat av en medveten politik. Kalmar är på rätt väg och det hade aldrig varit möjligt utan ett starkt Vänsterparti. Men vet människorna i Kalmar detta. Det verkar inte så. Många tror att det är (S) som ensamt beslutar och styr. Nu måste sanningen upp till ytan. Vi vet av flera undersökningar visar att väldigt många människor tycker som Vänsterpartiet. Ett av forskare framtaget test för partitillhörighet, visade att av cirka 3.000 personer hade 40% åsikter som stämde bäst med Vänsterpartiet. I Sveriges Kommuner och Landstings undersökning om hur välfärden ska finansieras, sa cirka 75% att de vilka bygga ut och bekosta utbygnad och kvalité på det sätt vi föreslår. Men, kära medborgare, hur ska vi kunna genomnföra det ni och vi vill om vi inte får ert stöd? Nu gäller det att kämpa på alla plan för ett framgånsrikt och rättvist Kalmar, vilket förutsätter ett starkt Vänsterparti!

tisdag, augusti 17, 2010

Folkpartiet skrämmer mig mer och mer!
Jan Björklund fiskande i grummliga vatten med förslag om burkaförbud, skriva in skolk i betygen och tvinga föräldrar till "besvärliga" barn att sitta i klassrummet. Allt med utgångspunkten att eleverna är våra fienden. Vilken människosyn finns bakom de förslagen? Nu kommer Integrationsministern Nyamko Sabuni med ännu värre förslag. I sin nya bok menar hon att vi i det här landet ska skapa en låglönesektor för utlandsfödda med dålig skolunderbyggnad och utbildning. Som lågutbildad invandrare ska man vara glad att ha ett jobb. Det är sagt av landets integrationsminister. Det är dags att hon,Björklund och hela den borgerliga regeringen avgår den 19 september. Så här kan det inte fortsätta!

måndag, augusti 16, 2010

Följande material har presenteras för media om kollektivtrafiken, m m.

En hållbar framtidskommun

Vi måste som en av regionens största kommuner vara ett föredöme när det gäller att bygga ett hållbart samhälle och en hållbar kommun.
Våra förslag i Kalmar kommun bygger på miljötänkande, rättvisa och jämställdhet.

Fördel buss

Vi har byggt ut kollektivtrafiken, har låga avgifter, har funktionsanpassat hållplatser, har startat ny lokallinje till Öland och kör med nya moderna bussar som drivs med biogas. Vi har infört enhetstaxa steg 1 med 20 respektive 40 kort, vilket innebär samma låga avgift med korten var du än reser i kommunen. Enhetstaxa steg 2 är på gång att införas från januari 2011.Detta innebär att samma pris införs för att åka kollektivtrafik med buss oavsett var du bor. Förändringen ska i princip vara kostnadsneutral.

Men vi vill mer:

1. Fria resor för barn och ungdomar i grundskolan
Vi vill ha ett försök under ett år när vi inför fria resor för grundskolans elever. Kommunen betalar för uppgradering av nuvarande skolkort, cirka 2000 kort, och för de resor som övriga ungdomar med nya kort gör. Kostnaden för uppgradering av nuvarande skolkort och användning av resor med nya kort, cirka 140.000 resor, uppskattas till cirka 3,2 miljoner.
Vi vill starta detta försök hösten 2011.

2. Lägre avgifter för pensionärer
Vi vill under mandatperioden starta ett försök med lägre avgifter för pensionärer.


3. Fria resor för gymnasieungdomar
Tidpunkten för detta får bestämmas efter utvärdering av övriga steg för bättre kollektivtrafik.

4. Övriga åtgärder
Det ska finnas större möjlighet att ta med cykel på vissa bussturer, exempelvis till Öland. Kontantbetalning ska efterhand upphöra på bussarna. Det är en säkerhetsfråga och en arbetsmiljöfråga.

Vad vinner vi på detta?

Naturligtvis innebär det en förbättrad miljö om fler tar bussen. Vi satsar på hållbara transportmedel. Det blir lättare och billigare för ungdomar att resa kollektivt, att ta sig till kamrater, föreningsaktiveter och kulturarrangemang. Kostnaderna är svåra att exakt beräkna, och det är därför vi vill ha en försöksverksamhet.
Vänsterpartiet har också i den centrala budgeten anvisat pengar (2,5 miljarder) till gratis buss för barn.Fördel cykel

Vi satsar redan i år en miljon extra på cykelåtgärder i Kalmar. Vi vill satsa ytterligare 1 miljon per år under mandatperioden. Detta för att
förstärka arbetet med att skapa Cykelstaden Kalmar. Vi vill:

1. Skapa ett komplett sammanhängande cykelvägsnät där de felande länkarna byggts bort. Förbättra underlaget på cykelvägarna.

2. Skapa företräde för cyklar där konflikt finns med bilar, alltså Fördel cykel.

3. Komplettering och spridning av cykelkartor. Alla kommuninvånare ska få information om cykelstaden.

4. Fler cykelställ med ett visst antal under tak. Fler pumpställen för cyklar och trafikräkning på vissa cykelleder.

5. Mycket bättre skyltning vid cykelleder med anvisningar om riktning och avstånd. Cykelombud ska finnas på kommunen med ansvar att bevaka cyklisternas intressen.
Vad vinner vi på detta?

Vinsterna är bland annat bättre miljö samtidigt som fler cyklister minskar behovet av fler parkeringsplatser, ger bättre folkhälsa och skapar en attraktivare kommun.


Fördel Kalmar

Det finns också ett antal andra åtgärder som vi vill genomföra för mer klimaträttvisa i Kalmar. Vi nämner ett par exempel ur vårt kommunala handlingsprogram:

Arbeta för att tågtrafiken ska utvecklas och fungera bättre än idag. Restiden till Växjö ska kortas till 45 minuter. Möjligheten att ha lokala pendeltåg norrut till Rockneby och västerut till Trekanten ska utredas och förberedas. Upprustning måste ske av Stångådalsbanan för snabbare förbindelser norrut.

Kalmar 2010-08-13
Vänsterpartiet Kalmar

fredag, augusti 13, 2010

Välfärden är inte till salu!
Är vår välfärd till salu? Vem ska då få köpa den? Mer och mer offentlig verksamhet som förskolor, skolor och omsorgsboenden säljs ut till privata företag. Oftast handlar det om stora företag där skattepengar går direkt till vinstutdelning med riskkapitalbolag, ibland kopplade till skatteparadis, som ägare eller delägare. Då slipper de ju att betala skatt i Sverige. Små idéburna organisationer och icke-vinstdrivande organisationer/företag trängs undan. Detta är valfrihet i det borgerligt styrda Sverige.

Självklart är det behovet som ska vara styrande i välfärden, inte vinstintresset. Att barn och ungdomar får en god pedagogisk verksamhet, att ge stöd till dem som bäst behöver det och att se till att våra äldre får en fungerande omsorg ska vara det viktigaste. Människors behov av en bred och rättvis service väger långt tyngre än privata företagsvinster.

Kalmar kommun är relativt förskonat från huggsexan på välfärdsområdet, men vi har inte alltid lyckats. Trots vårt motstånd las den kommunala skolan ner i Oxhagsområdet och ett privat företag fick ta över. Äldreboendet Vasallen drivs privat. Stensbergshemmets kök är ett annat exempel som återgått till kommunal drift när det visade sig att det mesta blev både dyrare och sämre. Bara ideologiska skäl talar för en privatisering av kommunal verksamhet, men det hindrar inte högerpartierna från att driva på utvecklingen. De lyssnar inte heller på larmrapporterna från andra delar av landet som säger att privatisering leder till sämre kvalitet och sämre service.

Därför är frågan högaktuell. Kan man sälja välfärden? Är vi beredda som kommuninvånare att sälja ut gemensam välfärd, slopa insyn och demokratisk kontroll och skicka skattemedel till aktieutdelning i riskkapitalbolag med kopplingar till exempelvis skatteflykt på Jersey? Ska välfärden bli en affär där stora pengar läggs på glättig reklam istället för att tillgodose människors behov? Är det rimligt att barn, ungdomar, äldre och alla andra ska behöva undra över om förskolan, skolan, sophanteringen, vattensystemen, stödet till föreningslivet och kulturen fungerar eller om resurserna istället lämnar landet och förgyller tillvaron för några få? Är vi beredda att chansa eller vi vill ha en bred utbyggd välfärd även i fortsättningen?

Vi menar att vi kan fortsätta bygga världens bästa välfärd i Kalmar. Det är detta som valet i höst handlar om. Vi tar ofta vår grundtrygghet, den gemensamma välfärden, för given. Verkligheten, inte minst de senaste fyra åren med Reinfeldt i spetsen för en äkta högerregering, visar på något helt annat. Därför måste vi säga ifrån. Välfärden är inte till salu! Den är allas och ingen ska ha rätt att vare sig köpa eller sälja den.
Bertil Dahl (V), kommunalråd
Birgitta Axelsson Edström (V), ordf. kultur- och fritidsnämnden

onsdag, augusti 11, 2010

Kalmar kommun och Kalmarregionen behöver en flygplats!

Jag sitter med styrelsen för Kalmar Airport och har av styrelsekollega och majoritetskamrat fått frågan om flygplatsens framtid.

Min och Vänsterpartiets uppfattning i frågan är mycket tydlig. Kalmar kommun och Kalmarregionen behöver en flygplats. Vi är beredda att i viss omfattning bidra med ekonomiska medel för att säkra flygplatsen.
I dagens situation är flygplatsen absolut nödvändig för vårt näringsliv och våra kontakter med omvärlden. En nedläggning av flygplatsen skulle allvarligt hota ett flertal jobb i regionen och hindra den positiva utveckling som nu ändå finns i Kalmar. Det är också ett nationellt ansvar att se till att det finns ett antal flygplatser i landet och då ska dessa också få ett visst regionalstöd.

I framtiden ska snabba tågförbindelser ersätta de kortare flygtransporterna. Där är vi tyvärr inte än. Därför måste vi under ett antal år säkra vår flygplats.

Jag är inte heller främmande för att på lite längre sikt samordna flygplatser i vår del av landet för att skapa en större regional flygplats. Emmaboda har nämnts som en möjlighet. Detta kräver dock stora ekonomiska resurser.

Tåg är naturligtvis det bästa transportmedlet ur miljösynpunkt och andra aspekter. Därför arbetar vi hårt för mer pengar till utbyggda och snabbare tågförbindelser, inte minst till Stockholm. Vi vill också se en utbyggd kustjärnväg från Karlskrona till Linnköping. Tåget är framtidens transportmedel.

Flyget måste också i större omfattning betala sina kostnader. Denna fråga måste drivas nationellt och inom EU.

söndag, augusti 08, 2010

Hur desperat är Björklund?
(FP)-ledare Jan Björklund tycks hamna fel i nästan alla frågor. Vi har hört försvaret för NATO-anslutning, kriget i Afghanistan, kärnkraftens utbyggnad, allt skolk i skolan ska skrivas in i betyget och förfölja eleverna livet ut, allmänna förbud för huvudbonader i skolan, rotting och piska, hårdare disciplin,osv. Och så nu kom förslaget om att föräldrar till s k "stökiga barn" ska tvingas sitta med i klassrummet. Skolan ska inte "fostra" barn utan utbilda barn, säger utbildningsministern. Nu ska föräldrar med kanske egna problem förnedras offentligt i klassrummet, för att inte tala om alla de barn som kanske inte varje dag passar in i systemet eller kanske själva har det jobbigt. De ska förnedras inför alla och sina kamrater. Är detta verkligen folkpartiets politik eller är det bara fördomsfulla utspel av en desperat partiledare som tror att barn i skolan är våra fiender och ska bekämpas för att underordna sig utbildningsministern ord. Björklund har hamnat helt fel. Det är våra barn det handlar om, det våra medmänniskor som det handlar om och det är förutsättningarna för ett demokratiskt samhällsbygge som startar i skolan under demokratiska, toleranta, tydliga, ömsesidiga och utvecklande arbetsformer. Då tillhör Björklunds uppfattningar medeltiden.

tisdag, augusti 03, 2010

Slaget om pensionärerna!
De borgerliga partierna gör nu allt för att framstå som partier som kämpar för pensionärerna. Nu erkänner de att pensionärerna misshandlats och särbehandlats negativt. Det måste vi göra något åt, säger de. Detta är verkligen att vakna fem i tolv med kniven mot strupen. Alliansen har ju medvetet under fyra år struntat i pensionärerna och medvetet låtit dom betala högre skatt än löntagare. Det som naturligtvis är uppskjuten lön betraktas av alliansen som ett bidrag. Jag som trodde att de var emot bidrag. Varför ska väljarna plötsligt tro på borgarna några veckor när de under tre år bara satsat 100 miljarder på skattelättnader för främst höginkomsttagare och struntat i pensionärerna.
Vi rödgröna har ett helt annat förslag där pensionärer ska behandlas rättvist.
Vänsterpartiet var motståndare till nuvarande pensionssystem och vi kräver nu en utvärdering och en utredning om ett nytt pensionssystem med rättvisa för pensionärerna. Det är glädjande att även (S)har omvärderat systemet och vill förändra.
Till alliansen vill jag bara framföra - pensionärerna är mycket smartare än ni tror. De kommer inte att låta sig luras två gånger och genomskådar redan den borgerliga reträtten!
Leve pensionärerna som varit med och byggt upp vår välfärd och avsatt en del av sin lön för en rättvist uttag under pensionen. Alliansen borde anlita våra pensionärer för en kurs i solidaritet och rättvis, den behövs!

måndag, juli 26, 2010

Mer rättvisa i boendet!

Det pågår en diskussion om bristen på bostäder, bl a i Kalmar. Det som saknas en är helhetssyn på bostadspolitiken, förmågan att se sammanhangen. I Kalmar har vi ett stort antal planer för bostadsbyggande och byggandet ökar. Vi har trots motstånd från de borgerliga partierna kraftigt ökat antal planer och nya bostäder. Samtidigt är kostnaderna för att bygga och köpa/hyra en bostad mycket höga. Människor måste ha råd att hyra en ny lägenhet eller köpa en bostadsrätt eller villa. Därför hänger byggandet av nya exempelvis hyreslägenheter till stor del ihop med vilka förutsättningar som politiker centralt ger. Dessa förutsättningar har försämrats under senare år. Minskat stöd till hyresrätter, borttagande av investeringsbidrag, mindre inflytande för allmännyttan är några exempel och det kan bli värre.

I juni röstade riksdagen igenom nya regler för hyressättning och för allmännyttiga bostadsbolag, exempelvis Kalmarhem. Beslutet innebär att Kalmarhem ska drivas i vinstsyfte
för att ge avkastning, inte som nu enligt självkostnadsprincipen. Vinsten får hyresgästerna betala. Dessutom ska inte allmännyttans hyror vara riktlinje för hyrorna. Privata hyresvärdar får ta ut högre hyror. Enligt ”påtaglighetsprincipen”, vilket menas att privata värdar inte får ha påtagligt högre hyror än allmännyttan, innebär detta att de får ta ut cirka fem procent högre hyra. För en hyresgäst med en hyra på 5000 kr kan det innebära en hyreshöjning på
500 kr per månad. Resultatet av regeringens beslut kan bli kraftigt höjda för hyresgästerna i Kalmar. Vänsterpartiet röstade mot förslaget.

För oss i vänsterpartiet är en bra bostad till en rimlig kostnad en social rättighet. Kalmarhem ska kunna drivas enligt självkostnadsprincipen. Kalmarhem har speciellt ansvar för att alla kan få en bostad, inte minst studenter och äldre.

Därför är borgarnas beslut om våra bostäder ett dåligt beslut. Vi vill se ett investeringsbidrag för fler hyresrätter, ROT-avdrag och sänkt fastighetsskatt även för flerfamiljshus och mer rättvisa i boendeform. Idag missgynnas den som bor i hyreslägenhet. Kalmar kommun och kommunens hyresgäster väntar på en ny bostadspolitik på centralt håll. Nu måste mer rättvisa skapas i vårt boende.

Bertil Dahl (V), kommunalråd
Jaqueline Dovblom (V), ledamot Kalmarhems styrelse
Lars Holmberg (V), ordförande Vänsterpartiet Kalmar

tisdag, juli 06, 2010

Vad är välfärd?
Alla partier slåss nu om att värna om välfärden, men definitionerna är väldigt olika. Vi vänsterpartister pratar om välfärden i ett mer bredare perspektiv medan borgarna pratar om välfärdens kärna. Jag brukar beskriva vår välfärd som ett stort fint rött äpple. Den välfärden omfattar inte bara skola, vård och omsorg utan också rätten till bostad, jobb, utbildning, m m. Om man som de borgerliga partierna tar bort del för del så återstår bara kärnan, som de säger sig vilja värna om. För oss som ser den verkliga frukten och menar verklig välfärd ser kärnan mer ut som ett "äppleskrutt". Väldigt få av oss ser någon större värde av äpplets kärnhus. Så visst vore anti-välfärdspartier ett bättre namn på borgarna eller kanske äppleskrutt-partier.

söndag, juni 20, 2010

Stora företag och riskkapitalbolag tar över välfärden!
I många kommuner, speciellt borgerliga, privatiseras mer och mer. Det sker exempelvis inom förskolan, skolan och äldreomsorgen. Stora företag, ibland med kopplingar till skatteparadis, tar över stora delar av vår välfärd. Skattepengar går till aktieutdelning istället för att användas inom omsorgen. Insynen försvinner och demokratin sätts ur spel. Det viktigaste blir ekonomisk avkastning istället för brukarnas bästa och en hög kvalité. Riskkapitalbolag spekulerar med välfärden som insats. Om detta pratas det väldigt lite. Vi måste ställas oss frågan varför denna tystnad och vems intresse är det som skyddas.
Det är dags för öppenhet och insyn även i privata bolag som driver verksamhet inom välfärdsområdet.

torsdag, juni 17, 2010

Sveket mot Oxhagen!
Igår var det sista skoldagen på Oxhagsskolan. Nu ska en fristående skola flytta in. De elever som inte väljer den nya skolan kommer att gå på Vasaskolan. Verksamheten på Oxhagsskolan håller idag mycket hög kvalité. Personalen har under många år utvecklat innehållet i skoldagen i nära samarbete med elever och föräldrar. Detta arbete försvinner nu. Varför undrar säkert många. Vi (V) vill något annat. Oxhagen är ett område som vi måste satsa mer resurser på för att göra ännu bättre. En kommunal skola med inarbetade arbetsformer är en grund i den utvecklingen. Därför skulle naturligtvis skolan vara kvar. Den fristående skolan har inte presenterat något utöver vad den kommunala skolan erbjuder idag, bara ett privat ägande. Nu bryts klasser upp, elever separeras, föräldrarnas synpunkter ignoreras, personalen splittras, lärare flyttas på flera skolor och dyra transportkostnader uppstår. Det känns som ett svek mot Oxhagen. Det borde inte hänt!

tisdag, juni 15, 2010

Mer pengar till skolmaten!
Klart besked från den politiska majoritet i Kalmar. Vänsterpartiet, (S) och (MP) lägger in 4 miljoner i budgeten för att förstärka anslagen till maten i förskolor och skolor. En begärd utredning visar på behovet av mer resurser. Därför kommer nu resurserna. Vi tar nu ytterligare ett steg mot högre kvalité på maten i våra skolrestauranger. Målet är mer närproducerat, mer ekologiskt, mindre del halvfabrikat och mer nöjda elever och personal. Denna satsning skapar ännu bättre förutsättningar för elevernas arbete i skolan. Vänsterpolitik gör skillnad! Kalmar är på rätt väg, men vi vill mer!Fortsättning följer....

söndag, juni 13, 2010

Grattis Victoria och Daniel. Hoppas att ni blir lyckliga i er samlevnad.
Jag vill rikta ett stort tack till media för den objektiva granskningen av vår monarki. Media innehåller cirka 90% hyllning av kungligheter och 10% analys av vad monarki egentligen innebär. Tack till alla de kommunala politiska företrädare som nu åker till Stockholm, lämnar över gåvor från skattebetalarna och visar sin underkastelse av det feodala system som bygger på att ämbeten ska ärvas. Tack till alla de politiker som nu glömmer allt vad grundläggande demokratiska principer innebär och för den politiska husfridens skull struntar i alla politiska program och beslut.Nu väntar vi på förslag om att poster som landshövding, statsråd, kommunal- och landtingsråds, chefredaktörer, polischef, kanske också många fler uppdrag, ska ärvas av deras barn. Visst det är mysigt med fest, men är det inte dags att befria Victoria och Daniel. Låt dem leva ett vanligt liv utan jagande journalister, kungahysteri, spekulationer, ceromonier, osv. Kanske är det dags att någon gång inte bara falla in i mediabrusets lovsång utan också våga ställa de viktiga frågorna om hur en demokrati ska fungera.

onsdag, juni 02, 2010

Det blev inga lärare uppsagda!
Elevantalet minskar kraftigt i grundskolan. Därför blev 45 lärare uppsagda i början året. Vi tyckte detta var oacceptabelt. Vårt politiska budskap var tydligt. Målet ska vara att inga lärare behöver sluta. Vi anslog 10 miljoner till ett omställningspaket, 2 miljoner till fritidspedagoger och ett antal pesonalpolitiska åtgärder. 17 lärare fick möjlighet att sluta tidigare med förmånliga villkor.
Barn- och ungdomsförvaltningen har gjort ett fantastisk arbete för att rädda jobben
och samtidigt pussla ihop alla önskemål. Den onödiga utförsäljningen av Oxhagsskolan har försvårat situationen ännu mer. Vi kan ändå nu redovisa det positiva resultatet. Det blir inga lärare uppsagda. Detta är mycket bra! Nu återstår att förstärka förskolan och skolan med ytterligare resurser, för vi behöver fler lärare för att garantera en fortsatt hög kvalité. Som vänsterpartist tänker jag arbeta hårt för detta som en del i världens bästa välfärd. Är du för eller emot? Vi kan nämnligen välja väg.

söndag, maj 30, 2010

Valkompassen.
Jag lyssnade på mitt favoritprogram på radion "Godmorgon världen". Ett antal statsvetare har sammansatt en valkompass, alltså ett antal frågor som kan tipsa dig om vilket parti som bäst passar med dina åsikter i olika frågor. Testet har testats på cirka 10000 personer. Personerna har svarat efter sin värderingar om olika samhällsfrågor. Resultatet blev att cirka 40% hade åsikter som stämde bäst med Vänsterpartiets politik. Var det inte det vi visste? Väldigt många tycker som oss.
Problemet är att tradition, förutfattade meningar och ett borgerligt mediadrev försöker att få människor att rösta mot sina värderingar om rättvisa, solidaritet
och jämställdhet. Jag är övertygad att de flesta människor har hjärtat till vänster och rött blod och vill ha "världens bästa välfärd", rättvist fördelad. Det är dags för förändring!

torsdag, maj 20, 2010

Ett luddigt "ja"?
Vid omsorgsnämndens möte togs frågan upp om ett ja eller nej till Lov. Vi , (V), la följande förslag:

Omsorgsnämnden ska säga nej till ett införande av nuvarande förslag till Lov, lagen om valfrihetssystem. Förslaget ökar inte den verkliga valfriheten utan flyttar bara resurser från den kommunala omsorgsverksamheten till privata aktörer, oftast till ett fåtal stora vårdföretag. Marknadslösningar och konkurrens om gemensamma medel garanterar inte kvalitet och allas rätt till god service utifrån individens behov. Det ger inte heller ett effektivt och rättvist utnyttjande av resurserna. Med Lov gäller fri etableringsrätt utan begränsningar. Det finns ingen begränsning av avtalstidernas längd. Det finns inget krav på kollektivavtal, meddelarfrihet eller offentlighet. Utbudet i mer kostnadskrävande områden (exempelvis landsbygden) blir begränsat.
Förvaltningen ska få i uppdrag att ta fram förslag på hur det fortsatta arbetet med ytterligare delaktighet, inflytande och brukarmakt kan ske.

Ärendet handlar också om kommunens möjlighet att anta eller förkasta en central lagstiftning. Beslutet är ett övergripande principiellt ställningstagande och ska därför slutligt beslutas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Omsorgsnämnden avslog våra förslag och beslutade om en luddig positiv skrivning om Lov. Vi borde ha sagt nej som t ex Nybro, Emmaboda, Oskarshamn och många andra kommuner med rödgrönt styre. Det är viktigt att vi är tydliga i politiken.
Skolan, resurser och "friskolor".
Läste en insändare om att lärare på i detta fall Vasaenheten måste byta arbetsplats. Eleverna får därför byta klasslärare och föräldrarna är rädda för att detta kan innebära nackdelar för uppbyggda relationer mellan lärare och elever. Elevantalet minskar och skolan har genomgått vissa besparingar. Vi har höjt skatten, genomfört omställningpaket på cirka 60 miljoner och anslagit vissa riktade pengar.
men mer resusrer behövs från centralt håll till kommunerna. Den nuvarande regeringen säger nej, men en ny rödgrön regering lovar att öka stödet till exempelvis skolan. Verksamhet, resurser och politiska beslut hänger ihop.
I Kalmars fall har lärarsituationen blivit ännu värre genom beslutet att överlåta Oxhagsskolan till en "friskola". Därigenom har ännu fler kommunala lärare tvingats sluta och ett stort bostadsområde har blivit utan en kommunal skolan. Vi i Vänsterpartiet har arbetat för att ha kvar skolan. Det som nu hände på Vasaskolan är till stor del ett resultat av ett mycket dåligt beslut om att lägga ner Oxhagsskolan. Den lokala politiken skulle i detta kunna förändra!

söndag, maj 16, 2010

Äntligen är Linsdals nya Idrottsplats invigd. Därför skrev i lördags en insändare. Du kan läsa texten här.

GRATTIS LINDSDAL! DET GJORDE VI BRA!

Vi gratulerar nu Lindsdals Idrottsförening och alla som bor i Lindsdal. Ja, hela kommunen får ett tillskott. Äntligen kan den nya idrottsanläggningen invigas. En konstgräsplan, två gräsplaner och nytt klubbhus i Fjölebro gör att föreningen äntligen kan samla sin verksamhet på ett och samma ställe.

Det var redan 2002 som vi i Vänsterpartiet krävde att Lindsdals samhälle och Lindsdals Idrottsförening (LIF) skulle få en ny idrottsanläggning. LIF hade under flera år kämpat för att samla sina fotbollsplaner och sitt klubbhus och för att få till stånd en matcharena som skulle hålla måttet. Det har varit en lång resa. Efterhand har emellertid det politiska stödet ökat och man kunde i bred politisk enighet bestämma sig för en etablering i Fjölebro. Ett målmedvetet arbete har gett resultat.

Idrottsanläggningen i Fjölebro är en del av det stora idrottspaketet som Kalmar kommun nu genomför. Trekantens sporthall, den nya ridanläggningen i Smedby, konstgräsplanen på Södra utmarken och den nya gräsplanen vid Gröndal är objekt som redan är färdigställda. För den nya träningsishallen i kvarteret Nötskrikan och allaktivitetshuset i Rockneby står spaden snart i marken. Till en konstgräsplan i Ljungbyholm finns pengar avsatta i budget men placeringen är inte klar. Vi måste också i sammanhanget nämna Kalmar FFs nya fotbollsarena som växer fram vid IKEA-området. I planeringen finns en ny ishall/evenemangsarena som ersättning för den nuvarande IFFE-hallen, ett nytt fotbollsträningsområde i kvarteret gasten (bredvid Arenan) och flera andra objekt som nu sakta växer fram för beslut. Detta stora idrottslyft innebär stora förbättrade möjligheter till aktiviteter inte minst för alla våra ungdomar.

Ett omfattande och väl fungerande föreningsliv är en viktig del i vårt samhälle. Här läggs en stor del av grunden för en demokratisk utveckling. Människor sluter sig samman för att tillsammans på ideell basis jobba för en gemensak sak. Mängder av ledare lägger stora delar av sin fritid på att samla och leda barn och ungdomar i föreningsaktiviteter. Som komplement till föreningslivet måste vi också erbjuda fritidsgårdsverksamhet, dvs arenor där ungdomar kan utvecklas i positiva och drogfria miljöer, stärka sin egen identitet och självkänsla och helt enkelt umgås och ”bara vara”. För att återknyta till exemplet Lindsdal så ser vi där en tydlig uppgift för Lindsdals IF och fritidsgården att tillsammans, men i olika delar av samhället, verka för en positiv fritid för barn och ungdomar i det egna samhället.

Fritids-, förenings- och idrottsverksamheten behöver dock resurser för att fortsätta vara en del av den positiva utvecklingen i Kalmar. Därför behöver vi ge två miljoner ytterligare till föreningsstöd i olika former och ytterligare minst en miljon till fritidsgårdarna. Ett sådant förenings- och fritidslyft ger ungdomarna en stark och hållbar grund att stå på inför inträdet i vuxenlivet samt banar väg för ett hälsolyft i kommunen.

Grattis Lindsdal! Det gjorde vi bra!

Bertil Dahl
Birgitta Axelsson Edström
Liselotte Ross
Lars Holmberg
Vänsterpartiet Kalmar

tisdag, maj 11, 2010

Cykelbuss över Ölandsbron!
Kommunstyrelsens arbetsutskott i kalmar beslutade idag att säga nej till ett avtal med Trafikverket (f d Vägverket m fl) om att dela ansvaret för cykelbussen. Avtalet skulle innebära en avgift för att cykla på allmän väg, en bro- och vägavgift. Jag röstade nej. Trafikverket har ansvaret för en allmän väg och vi ska utan kostnad kunna ta med cykeln på vägen. Därför måste Trafikverket tänka om. Plan B blir att cykelbussen i sommar ska rulla som vanligt. Ansvaret ligger hos den vägansvarige. Svårare är det inte.

måndag, maj 03, 2010

Öppet brev till ledningen för tidningen Barometern.

Tack till Barometerns ledning för den fina bevakningen av Vänsterpartiets första maj-demonstration i Kalmar. Cirka 130 personer deltog i tåget genom Oxhagenområdet och avslutade tillsammans med ett möte i Oxhagsskolan. Där talade Kaj Raving (länets främste riksdagskandidat), Emmy Axelsson från Ung Vänster och Marianne Ericsson, partistyrelseledamot från Jönköping. För den musikaliska och mycket provocerande inramningen svarade trubaduren Kim Stranne. Insamlingen till Västsahara inbringade 1040 kr och Internationalen sjöngs så att taket höll på att lyftas.

Ni kanske glömde komma? Eller låg arrangemanget för tidigt på dagen (start kl 11)? Det hade annars varit trevligt om Ni hade haft med ett litet reportage om ett första maj-arrangemang som satte den internationella arbetarrörelsens värderingar i centrum. Det är ju ändå på det viset första maj ska uppmärksammas.

Vi uppskattar de goda relationer vi har med nästan alla journalister på tidningen, men vi tror inte att problemet finns där. Barometerns ledning brukar betona att det bara är på ledarsidan som tidningen tar partipolitisk ställning. I övrigt ska ambitionerna vara att ha en partipolitiskt obunden bevakning. Vi tillåter oss att tvivla. Er hantering av vår första maj-aktivitet visar på något helt annat. Ni kunde inte ens publicera en blänkare dagarna innan.

Vi skulle uppskatta om Ni vore ärliga i er information. Vi skulle uppskatta om Ni inte ändrar på våra svar när vi får raka frågor av tidningens medarbetare. Vi skulle uppskatta om Ni satte adekvata rubriker på de debattartiklar som Ni ändå väljer att publicera. Vi skulle vidare uppskatta Ert ärliga svar på frågan om det överhuvudtaget är någon idé för oss med hjärtat till vänster att prenumerera på och läsa Barometern.

Bertil Dahl
Birgitta Axelsson Edström
Lars Holmberg
Vänsterpartiet Kalmar

fredag, april 30, 2010

Två livsviktiga saker!
När vi nu står inför 1 maj firandet så är det två saker som känns som en förutsättning för ett mer gemensamt och rättvisare samhälle. Det är för det första en ny regering. Den som trodde att vi bara "bytte tandkräm" i valet 2006 har fått sig ett bryskt uppvaknande i ett kallare samhälle med ökande klyftor mellan människor. Det andra är ett starkare Vänsterparti i regeringen och i Kalmar kommun. Och det finns ett starkt stöd bakom Vänsterpartiets stora frågor. Fackföreningsrörelsen anser att (V):s politik är bäst för facket. När företagarna bedömde partiernas politik kom (V) på andra plats. SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) undersökning visade att cirka 80% hellre väljer ökad välfärd i form av satsningar på omsorg, skola, osv, före skattesänkningar. Cirka 70% kan t.o.m tänka sig att höja skatten om välfärden är hotad. Listan kan göras lång. I valet väljer vilket samhälle vi vill utveckla i Sverige och i Kalmar.

söndag, april 25, 2010

Bokslutet är en madröm för de borgerliga!
Nu är bokslutet 2009 för Kalmar kommun klart. Årsredovisningen/bokslutet beskriver verksamheten och ekonomin det senaste året och ger en överblick flera år tillbaka.
Det här bokslutet måste vara en mardröm....för de borgerliga partierna i Kalmar.
Bokslutet visar på 1)en ekonomi i balans med överskott de aktuella åren 2005 till 2009. Det visar 2) på en hög kvalité på verksamheten och framförallt 3) det visar på en mycket stark vilja och beslutsamhet att satsa än mer på vårt välfärdsbygge, där just den kommununal gemnsamma verksamheten är en viktig grundpelare.
Och allt detta, jag säger det igen, trots en borgerlig regering.
Bokslutet är också en tydlig signal till kommunens invånare vad vi i vänsterpartiet tillsammans med socialdemokrater och miljöpartister vill fortsätta bygga i Kalmar.'
För oss i Vänsterpartiet handlar det om att bygga Världens bästa välfärd i Kalmar!

torsdag, april 22, 2010

Vi behöver ett nytt pensionssystem!
Jag välkomnar Bengt Kronblads, PRO:s ordf i Kalmar län,uttalande och insikt om att det nuvarande pensionssystemet behöver ses över och göras om. Vi i Vänsterpartiet har länge krävt detta och stod ej heller bakom beslutet om nuvarande system. Det är klart att vi inte kan låta våra pensioner styras av börsen. Vi måste ha ett långsiktigt system som garanterar en framtida pension. Våra pensionärer har ett långt arbetsliv bakom sig och måste få känna en ekonomisk säkerhet när de slutar arbeta. Pensionärerna har särbehandlats negativt av den borgerliga regeringen. Pension är en uppskjuten lön. Pensionärer ska ha sin del om skatten sänks för den som arbetar. Vi behöver också förbättra ekonomin för den pensionärsgrupp som har det sämst ekonomiskt, en stor del av dessa är kvinnor. Så mitt råd till det stora partiet i det rödgröna samarbetet: - Tänk om, våga göra om pensionssytemet! Lyssna på PRO!

onsdag, april 21, 2010

Ska vem som helst få skattepengar till en fristående skola?
Frågan är ännu mer aktuell efter en granskning av privata
förskolor och fritidshem i Stockholm. Förskolorna/fritidshemmen får
hård kritik. Av 14 speciellt granskade bolag har 4 tagit ut flera miljoner i aktieutdelning, flera har gjort stora pensionsavsättningar till styrelsen,
styrelsearvoden i miljonklassen har delats ut och årslöner på 800.000 kr
finns. Allt detta med stöd av skattepengar som går direkt som utdelning
i privata fickor.
Samtidigt har de aktuella förskolorna låg personaltäthet, lågutbildad personal,
flera har "torftiga pedagogiska miljöer", bristande säkerhet, osv, osv.
I Kalmar har vi (utom vi i Vänsterpartiet) beslutat att Oxhagsskolan ska
privatiseras. Nu börjar konsekvenserna bli tydliga. Borde vi inte lära oss
någon gång, borde vi inte använda skattepengar på ett bättre sätt?
Fortsättning följer......

tisdag, april 20, 2010

(tisdag 20 april 2010)
Befria Victoria!
Visst är det roligt att människor blir kära och flytta ihop, kanske också
gifta sig. Grattis! Jag önskar alla lycka, också Daniel och Victoria. Men
behöver vi monarkin? Ska man verkligen ha kvar feodala seder om att ärva sitt
ämbete. Är det inte dags att befria Victoia från sin börda. Låt henne och Daniel
leva tillsammans utan massvis av skvallertidningar, jagande och kränkande kändisfotografer och "journalister". Låt henne få ett vanligt liv. Jag tror att
hon vill det. En undersökning från SOM-institutet i Göteborg visar att stödet för monarkin minskat från 68% till 56%. Detta trots hysterin kring det kommande bröllopet, trots medias ständiga skrivande och mystikgörande av kungahuset.
Är det inte dags att befria Victoria och lösa upp de kungliga bojorna.