onsdag, april 21, 2010

Ska vem som helst få skattepengar till en fristående skola?
Frågan är ännu mer aktuell efter en granskning av privata
förskolor och fritidshem i Stockholm. Förskolorna/fritidshemmen får
hård kritik. Av 14 speciellt granskade bolag har 4 tagit ut flera miljoner i aktieutdelning, flera har gjort stora pensionsavsättningar till styrelsen,
styrelsearvoden i miljonklassen har delats ut och årslöner på 800.000 kr
finns. Allt detta med stöd av skattepengar som går direkt som utdelning
i privata fickor.
Samtidigt har de aktuella förskolorna låg personaltäthet, lågutbildad personal,
flera har "torftiga pedagogiska miljöer", bristande säkerhet, osv, osv.
I Kalmar har vi (utom vi i Vänsterpartiet) beslutat att Oxhagsskolan ska
privatiseras. Nu börjar konsekvenserna bli tydliga. Borde vi inte lära oss
någon gång, borde vi inte använda skattepengar på ett bättre sätt?
Fortsättning följer......

Inga kommentarer: