lördag, augusti 20, 2011

Hycklande moderater!

KSSR-debatten fortsätter. Fel har begåtts och ska granskas och göras offentliga. En vald styrelse ska kunna få information om och besluta i de frågor de har ansvar för, t ex att entlidiga en förbunds vd. Demokratin kommer i första hand. De som gjort fel ska ha kritik, granskas och system ska upprättas för att det inte ska hända igen. Förbundets fullmäktige får avgöra om förtroende finns för ledamöterna.
Många politiker är nu ute och slår sig för bröstet och värnar demokratin. Det är bra, men vissa borde även också ha lite självkritik. Borde inte den förra styrelsen i KSSR tagit i frågan om ledarskap i förbundet? Moderaterna är knappast några förespråkare av öppenhet och insyn.
De vill dessutom privatisera stora delar av den offentliga verksamheten, vilket naturligtvis innebär mer stängda dörrar. Vi ser också på det borgerliga agerandet i Kalmarsunds Gymnasieförbund om öppna sammanträden. Kritisera gärna och försvara demokratin, men kontrollera bara att det inte är ett glashus ni sitter i när ni kastar stenarna.

1 kommentar:

Jonas Löhnn sa...

Hej Bertil!
Du ställer en retorisk fråga som visar att du inte känner till vad som förevarit:
"Borde inte den förra styrelsen i KSSR tagit i frågan om ledarskap i förbundet?"

Det gjorde vi.
Men inte på så sätt att vi avsatte förbundschefen. Han hade styrelsens förtroende.
Vi startade med facklig hjälp ett arbetsmiljöarbete med hög ambition, vi införde metoder för klagomålshantering och bemötande och vi stod bakom en hel del av de beslut som några i personalen inte var nöjda med.
Vi kände då ingen anledning att överraska vår förbundschef med en uppsägning.
De som tycker att vi borde ha gjort det är givetvis mer nöjda nu, men jag såg då och ser fortfarande ingen anledning till att gå dem till mötes.

Det är inte så oväntat att man skyller sitt odemokratiska beteende på andra, men innan man anammar en sådan uppfattning är det inte så dumt om man tar reda på omständigheterna först.