söndag, augusti 29, 2010

Ska Anders Borg styra de rödgrönas politik?
Läste just kanske Sveriges mest klarsynta tidning,nämligen ETC. Där förs en diskussion om vårt reformutrymme.
Anders Borg framtäder i media som någons slags objektiv ekonomisk expert och anger vad som gäller för landets ekonomi, vilket reformutrymme som finns och vad som kan göras. Media, både borgerlig press och TV faller in i fällan och refererar Borgs siffror som styrande.
Även "vänstertidningar" och rödgröna politiker går i samma fälla. Borgs siffror bygger naturligtvis på en borgerlig politik och bedömning. Fortsatta planerade skattesänkningar för höginkomsttagare minskar utrymmet för att bygga ut välfärden, satsa på förskola och järnvägar. Med en annan politik görs andra prioriteringar. Borg anger reformutrymmet till 10 miljarder. men då har inte räknat in varje sig skattesänkningar med mångmiljardbelopp, genomförda och planerade. Han har inte räknat in överskottet i budget plus överskott i offentliga sektorn. Alliansen får aldrig styra de rödgrönas politiska förslag. Det blir, som ETC uttrycker det, en tvångströja för politiken. Det gynnar knappast rättvis och ökad jämlikhet.

Inga kommentarer: