lördag, augusti 28, 2010

Politiker med egna minnen.
Den kanske inte så viktiga diskussionen pågår nu om vem som föreslog även Malmen som en lämplig framtida plats för Linnéuniversitetet. Malin Pettersson (M) skrev i en insändare att det är tack vare henne som Malmen finns med. Patricia Johansson (MP)skrev då att hon var först. Precis som om det viktigaste var vara först. Vi vet ju alla att de flesta förslag kommer från många och skapas tillsammans. Så även i detta fall. Jag läste just protokollet från arbetsutskottets möte i början december 2009. Där är frågan om lokalisering för Linné uppe. Jag föreslog då ett tillägg om Malmen. Förslaget röstades ner av övriga partier. (MP):s representant var ej närvarande. Ibland blir jakten på att bara framhäva sig själv lite väl överdriven.

Inga kommentarer: