onsdag, augusti 11, 2010

Kalmar kommun och Kalmarregionen behöver en flygplats!

Jag sitter med styrelsen för Kalmar Airport och har av styrelsekollega och majoritetskamrat fått frågan om flygplatsens framtid.

Min och Vänsterpartiets uppfattning i frågan är mycket tydlig. Kalmar kommun och Kalmarregionen behöver en flygplats. Vi är beredda att i viss omfattning bidra med ekonomiska medel för att säkra flygplatsen.
I dagens situation är flygplatsen absolut nödvändig för vårt näringsliv och våra kontakter med omvärlden. En nedläggning av flygplatsen skulle allvarligt hota ett flertal jobb i regionen och hindra den positiva utveckling som nu ändå finns i Kalmar. Det är också ett nationellt ansvar att se till att det finns ett antal flygplatser i landet och då ska dessa också få ett visst regionalstöd.

I framtiden ska snabba tågförbindelser ersätta de kortare flygtransporterna. Där är vi tyvärr inte än. Därför måste vi under ett antal år säkra vår flygplats.

Jag är inte heller främmande för att på lite längre sikt samordna flygplatser i vår del av landet för att skapa en större regional flygplats. Emmaboda har nämnts som en möjlighet. Detta kräver dock stora ekonomiska resurser.

Tåg är naturligtvis det bästa transportmedlet ur miljösynpunkt och andra aspekter. Därför arbetar vi hårt för mer pengar till utbyggda och snabbare tågförbindelser, inte minst till Stockholm. Vi vill också se en utbyggd kustjärnväg från Karlskrona till Linnköping. Tåget är framtidens transportmedel.

Flyget måste också i större omfattning betala sina kostnader. Denna fråga måste drivas nationellt och inom EU.

Inga kommentarer: