lördag, augusti 21, 2010

Många tycks tro att det bara är (S) som styr kommunen!
Barometern har låtit SIFO genomföra en väljarundersökning i Kalmar. Det är en undersökning och inte något valresultat. Siffrorna visar på ett stort stöd för (S) och minus för (M), (KD), (SD) och bekymersamt även något minus för Vänsterpartiet. Det bekymrar oss. Vi har varit med och styrt kommunen i 15 år. Kalmars positiva utveckling är till stora delar ett resultat av en medveten politik. Kalmar är på rätt väg och det hade aldrig varit möjligt utan ett starkt Vänsterparti. Men vet människorna i Kalmar detta. Det verkar inte så. Många tror att det är (S) som ensamt beslutar och styr. Nu måste sanningen upp till ytan. Vi vet av flera undersökningar visar att väldigt många människor tycker som Vänsterpartiet. Ett av forskare framtaget test för partitillhörighet, visade att av cirka 3.000 personer hade 40% åsikter som stämde bäst med Vänsterpartiet. I Sveriges Kommuner och Landstings undersökning om hur välfärden ska finansieras, sa cirka 75% att de vilka bygga ut och bekosta utbygnad och kvalité på det sätt vi föreslår. Men, kära medborgare, hur ska vi kunna genomnföra det ni och vi vill om vi inte får ert stöd? Nu gäller det att kämpa på alla plan för ett framgånsrikt och rättvist Kalmar, vilket förutsätter ett starkt Vänsterparti!

Inga kommentarer: