söndag, augusti 08, 2010

Hur desperat är Björklund?
(FP)-ledare Jan Björklund tycks hamna fel i nästan alla frågor. Vi har hört försvaret för NATO-anslutning, kriget i Afghanistan, kärnkraftens utbyggnad, allt skolk i skolan ska skrivas in i betyget och förfölja eleverna livet ut, allmänna förbud för huvudbonader i skolan, rotting och piska, hårdare disciplin,osv. Och så nu kom förslaget om att föräldrar till s k "stökiga barn" ska tvingas sitta med i klassrummet. Skolan ska inte "fostra" barn utan utbilda barn, säger utbildningsministern. Nu ska föräldrar med kanske egna problem förnedras offentligt i klassrummet, för att inte tala om alla de barn som kanske inte varje dag passar in i systemet eller kanske själva har det jobbigt. De ska förnedras inför alla och sina kamrater. Är detta verkligen folkpartiets politik eller är det bara fördomsfulla utspel av en desperat partiledare som tror att barn i skolan är våra fiender och ska bekämpas för att underordna sig utbildningsministern ord. Björklund har hamnat helt fel. Det är våra barn det handlar om, det våra medmänniskor som det handlar om och det är förutsättningarna för ett demokratiskt samhällsbygge som startar i skolan under demokratiska, toleranta, tydliga, ömsesidiga och utvecklande arbetsformer. Då tillhör Björklunds uppfattningar medeltiden.

Inga kommentarer: