onsdag, oktober 27, 2010

Kommunal rävsax!

Igår tog kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om att förskottera pengar för en väg utanför Rinkabyholms samhälle. Tyvärr känner vi oss tvingade till denna principiellt felaktiga lösning. Därför tog jag initiativ till följande skrivning:

Ärende 6: Avtal med Trafikverket om förskottering av förbifart Rinkabyholm och uppdrag om fördjupad översiktsplan för Rinkabyholm.

- Byggandet av förbifart Rinkabyholm är ett statligt ansvar och staten ska stå för kostnaderna. Därför är det principiellt fel att kommunen går in och förskotterar pengar för vägbygget och dessutom betalar räntekostnader på cirka 50 miljoner. Tillvägagångssättet betyder att pengar som borde gå till drift av förskola, skola och omsorg går till att ta ansvar för brister i det statliga ansvaret. Regeringen har infört ett system där kommunerna får ta över det statliga ansvaret och där rika delar av landet kan köpa sig före i ”kön”.
Kommunen sitter därför i en rävsax och måste ta ansvar för förbifart Rinkabyholm. Det kostar kommunens invånare stora pengar men är nödvändigt för att kunna utveckla Rinkabyholmsområdet.

Inga kommentarer: