torsdag, oktober 14, 2010

Insändare!
Den här insändaren var tänkt att publiceras som ett svar på moderaterna Wahlberg/Edvinssons insändare. Tyvärr förhindrar Barometerns debattregler att ett andra inläg gi debatten publiceras, men här är insändaren:

Slutreplik till ”Plånboksmoderaterna” Wahlberg/Edvinsson.

Plånboksmoderaterna Wahlberg/Edvinsson överraskar knappast i sitt valfrihetsinlägg. Det genomgående tänkandet är att om bara den kommunala verksamheten blir privat så blir den effektivare, billigare och bättre. Detta är en av de borgerliga myterna om den offentliga sektorn.
Det görs ständigt mätningar av kvaliteten inom exempelvis omsorgsverksamheten och frågar ställs också om kommuninvånarnas inställning till det som utförs. Betygen är mycket höga och personalen får mycket beröm.

Tänk om Wahlberg/Edvinsson en enda gång kunde ge ett erkännande till de nästan 2000 personer, oftast kvinnor, som varje dag och på dygnets alla timmar på ett professionellt sätt möter våra äldre i den kommunala verksamheten. Ni verkar ha väldigt lite förtroende för personalen. Är det för mycket begärt att ni kan ge ett ”litet” erkännande?

Den kommunala verksamheten är storbeställare av tjänster och varor från det privata näringslivet. Vi upphandlar också verksamhet när vi behöver komplettera eller skapa en verksamhet som
inte finns. Det skapar också nya jobb. Daglig verksamhet i lantmiljö är ett sådant exempel.

Vi som vänsterpartister vill inte flytta verksamhet som fungerar mycket bra och göra den privat av bara ideologiska skäl. En flytt skapar inte några nya jobb. Det handlar istället om att hushålla med skattepengar, ta ansvar för en hög kvalité i verksamheten och ta var på den enorma kunskap som finns hos personalen. Säkert svåra begrepp för Wahlberg/Edvinsson att koppla. De förespråkar mer plånbokens valfrihet.

Wahlberg/Edvinsson skriver också att meddelarfriheten för personalen vid upphandling kan vi reglera i avtal. Ni borde läsa er egen lagtext. I lagen om valfrihetssystem (LOV) inom omsorgen står det nämligen att man inte kan ställa krav på meddelarfrihet för personalen.

I mitt förra inlägg beskrev jag problemen med LOV. Erfarenheterna av LOV runt om i landet är också tydliga. En undersökning finns från Linköpings Universitet. Det är relativt litet intresse för LOV. Det är väldigt få små företag som har startat, utan det är stora företag som gäller, ibland med knytningar till riskkapitalbolag och så kallade skatteparadis.

Till slut noterar jag att Wahlberg/Edvinsson fortfarande är förföljd av gamla spökteorier. Detta är naturligtvis ett sätt att ta fokus från de viktiga frågorna. Frågor som gäller tillräckliga resurser, mer personal, friare användning av tilldelad tid för omsorgstagaren, insyn, öppenhet, samarbete och hur vi fortsätter att utveckla verksamheten. För moderater är skattesänkningar och privatiseringar viktigare än en utbyggd välfärd, det vi brukar kalla ett moderat strypkoppel.

Bertil Dahl (V)
Kommunalråd

Inga kommentarer: