tisdag, oktober 26, 2010

Ett sent uppvaknande!

I spåren av avreglering och privatisering föreslår nu Sydsvenska Handelskammaren att trafikbolagen i södra Sverige ska gå ihop. På så sätt kan det bli samordning av biljetter, transporter, mer kundanpassat, kort sagt ett helhetstänkande för kollektivtrafiken. Speciellt tågtrafiken måste samordnas.
Jag välkomnar detta "uppvaknande" av Handelskammaren. Ska vi ta ett steg till och
kanske bilda ett övergripande bolag med ansvar för tågtrafiken. Ska vi kalla det Samhällets Järnvägare med förkortningen S J?

Inga kommentarer: