fredag, oktober 22, 2010

Sänkta löner är fel väg!!

Den fristående förskolan Snickaregården berättar att man har sänkt sina löner för att kunna ha fler anställda. För det första, Snickaregården är ett personalkooperativet, en ekonomisk förening utan för den kommunala verksamheten. Vi i kommunen sätter inte deras löner. Vi skulle aldrig föreslå en lönesänkning för att lösa det aktuella problemet. Lönerna inom förskolan är redan idag låga och behöver höjas.
Det är också en jämställdhetsfråga. På vilken manlig arbetsplats hade någon föreslagit en lönesänkning för att exempelvis anställa fler bilmekaniker på bilverkstad? Det handlar bara om "mjuka" jobb och kvinnor. Även om personalens ambition säkert är att göra något bra så faller man i en kvinnofälla och glömmer jämställdhetsglasögonen.
Problemet med för många barn per anställd måste lösas genom bättre organisation och mer resurser. Vi hoppades på en ny regering och ytterligare pengar till den kommunala verksamheten. Så blev det inte tyvärr. Nu gäller det att satsa med de kommunala pengar vi har. Vi bygger kraftigt ut antal förskoleavdelningar, men personaltätheten är alldeles för låg i förskolan och inte minst på fritidshemmen. Ska vi behålla kvalité och kunnig, utbildad och erfaren personal måste vi lyfta verksamheten.

Inga kommentarer: