tisdag, februari 22, 2011

Regionfrågan!
Regionförstoringsdiskussionen sveper in med förnyad kraft.
Kartritarna gör sitt bästa för att hitta alternativ för de som inte var med i
den första svängen, där Skåne och Västra Götaland bildades, som nya storregioner.
Vi vill tydligt peka på att vi tror på tanken med större regioner. Fördelarna gällande infrastruktur, arbetsmarknad, arbetspendling, utbildning och hälso- och sjukvård gagnas av regionförstoring. Det tydligaste beviset på detta är de fördelar som Skåne och Västra Götaland redan uppnått genom sina regionbildningar. Risken är stor att resten Sverige, förutom Stockholm, halkar efter.

Vi är dock inte så säkra på att det förslag som alltmer vinner terräng gällande vår geografiska placering i debatten är det rätta, nämligen en region av Småland och Östergötland. Vi tror att det finns ett antal punkter som talar till dess nackdel och att möjligheten till en storregion tillsammans med Skåne ännu inte är stängd. Därför bör det åtminstone för södra delarna av Kalmar län göras halt för tid och
eftertanke.
Vad talar emot en sammanslagning av Småland och Östergötland ur ett Kalmar perspektiv:
1.Det finns faktiskt ingen uppbackning för projektet politiskt varken i
Kronoberg eller i Jönköpings län. I Jönköpings län anser man att länet till stor del klarar sig av egen kraft och det saknas därför ledande företrädare som ska genomföra en regionförstoring. För Kronobergs del är Skåne fortfarande alternativ nummer ett och de framhåller att Skåne på intet sätt har stängt dörren för en större sydsvensk region.
2.Kommunikationerna för södra Kalmar län är till stor del inriktade mot södra Sverige. Tågtrafiknätet från Kalmar är helt beroende av det skånska trafiknätet och tågtrafiken i södra Sverige. Att strukturera om det tydligare mot Jönköping och Linköping är till stora delar en ekonomisk utopi. Detta gäller också vägar, där dessa mer har inriktning mot Skåne, Blekinge och Kronoberg.
3.Linné Universitetet är en naturlig del i en sammanhållen region tillsammans med Kronoberg. Skulle Kronoberg välja Skåne bör givetvis Kalmar och de södra kommunerna också ingå i den regionen.
4.Arbetsmarknadsområdet i södra Kalmar län och dess arbetspendling har sin tyngdpunkt mot Skåne, Karlskrona och Växjö. För att inte lägga krokben för denna utveckling krävs en region som ser till detta intresse. Det är knappast troligt att Jönköpings län och Östergötland väljer att prioritera sådana investeringar.

De flesta av ovan argument för en större sydsvensk region stämmer givetvis inte in för norra Kalmar län. Där finns en betydligt större samverkanspotential med Östergötland och Jönköpings län. Därför måste man nu på fullaste allvar ta en diskussion om Kalmar län. Vi har en stor övertygelse om att konstruktionen Kalmar län inte i framtiden behöver hålla ihop, det finns stora fördelar med att dela länet. Det är dags att ta den diskussionen NU.

Johnny Petersson (v) Bertil Dahl (v) Kommunalråd Kalmar

Inga kommentarer: