söndag, mars 06, 2011

Varför är vi inte jämställda?
Frågan om varför vi inte är jämställda dyker ofta upp. Vi är ju överens om att vi ska ha ett jämställt samhälle. Någon emot? Svaret blir nästan alltid nej. Vem eller vilka är det som kämpar emot? Är det någon som tjänar pengar på ojämställdhet, som får stor makt på bekostnad av kvinnor? Är det någon som tycker att det är ganska bra att slippa ta ansvar för barn och hem. Det kanske t o m finns de som bara tycker jämställdhet är bra om det bara inte handlar om mig?

Klyftorna mellan män och kvinnor ökar i Sverige idag. Många kvinnor är förlorare i dagens moderata Sverige. Detta trots att ekonomin är bättre än på länge. Herrarna Reinfeldt och Borg tävlar mest i att sträcka upp sig för att visa på hur duktiga de är, men den rättvisa fördelningen och jämställdheten är inga prioriterade områden.
I Kalmar kommun har vi bestämt oss. Vi ska vara en jämställd kommun. Som arbetsgivare med cirka 5000 anställda jobbar vi hårt och framgångsrikt med att helt få bort osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Än har inte alla anställda önskad omfattning av sin tjänst. Många kvinnor jobbar deltid men vill ha heltid. Vi arbetar med konkreta projekt där detta förändras. Det ska vara en jämn fördelning i ledningsgrupper och chefspositioner. Det ska vara positivt att få barn, dela på föräldraledighet, vi ska ha nolltolerans mot sexuella trakasserier, osv. Kort sagt ska det vara jämn fördelning av makten mellan män och kvinnor. Arbetet pågår. Hela lönen och halva makten gäller fortfarande.

Vi har också bestämt att all verksamhet till medborgarna ska vara jämställd. När man möter kommunen ska man kunna lita på att personen har ”jämställdhetsglasögon”. Samma service, bemötande och resurser ska gälla för både kvinnor och män, flickor och pojkar. Det gäller förskolan, skolan, omsorgen, socialtjänsten, fritiden och kulturen. Det gäller planering av bostäder, osv. All kommun verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad, en garanti för jämställdhet helt enkelt. Vi vet att jämställdhet innebär en ökad kvalité i verksamheten.

Därför finns i kommunen ett omfattande arbete för att utbilda, göra oss medvetna, inventera och förändra ojämställdheten till en rättvis medveten jämställd service. Detta arbete har hittills varit mycket framgångsrikt och vi har till och med fått pris för vårt arbete. Men vi är inte färdiga. Nu går vi vidare. Jämställdheten är tyvärr ingen självklarhet. Vårt mål är att hela Kalmar ska vara en kommunen där jämställdhet gäller. För detta behöver vi också stöd från alla som liksom vi ser den livsviktiga nödvändigheten av jämställdhet och rättvisa. För visst måste vi ha ett samhälle/kommun för alla medborgare, inte bara hälften!

Bertil Dahl (V), kommunalråd Anette Lingmerth (S), kommunalråd

Inga kommentarer: