söndag, februari 06, 2011

Vart är KSRR på väg?
Jag har en längre tid varit orolig för utvecklingen inom Kalmarregionens Renhållare (KSRR). På senare tid har detta förstärkts. Senast skrev ett antal anställda brev till sin chef och kommunalförbundet (bolaget). Brevet tog upp synpunkter på ledarskapet och rädslan för att yttra sig och vara kritisk. Bolaget ägs av ett antal kommuner, där Kalmar är den klart största ägaren. Våra riktlinjer är öppenhet, delaktighet och en konstruktiv diskussion. Något annat är helt otänkbart.
Brevet tog också upp smygprivatiseringen av bolaget. Ett bolag ska vara effektivt och naturligtvis ständigt se över sina kostnader. Detta sker även inom KSRR. Verksamheten får idag beröm för en hög kvalité, effektivitet och en stor kunskap hos de anställda. Detta har bl a visat sig i arbetet. Men tydligfen räcker inte detta. Någon, jag undrar vem/vilka och när har bestämt sig för att sopphämtnongen ska privatiseras och läggas ut på entreprenad. Något beslut finns tydligen inte, men arbetet fortgår. Jag sitter i majoriteten för den största ägarekommunen och kräver svar. Vad händer? Är det en privatisering på gång så ska medlemskommunerna höras och ge sina synpunkter. Eller är det någon/några som bara av ideologiska skäl ska sälja ut sophämtningen? Mönstret känner vi igen. Dags att lägga korten på bordet.

Inga kommentarer: