söndag, januari 30, 2011

HelaHela folkets tillgångar!

Vissa saker är till för alla, det behöver skötas gemensamt, resurserna ska rättvist fördelas efter en helhetssyn och över hela landet, samhällsnyttan ska var styrande och driften ska ske utan privata vinstintressen och spekulation. Kort sagt människors bästa och behov ska komma i första hand.
Det ska vara hela folkets verksamhet.

Så skulle det kunna vara med hela folkets SJ och järnvägarna. Men bl. a. avregleringen har medfört att det finns 25 tågbolag, att SJ har ett avkastningskrav på 10%, att underhållet av järnvägen är lägst bland jämförbara länder, biljettpriset är ett lotteri, samordning av biljetter och turer saknas och ibland blir det kaos.

Så skulle det kunna vara med hela folkets Post. Men postkontor läggs ner på löpande band. Medborgarna får allt längre till posten. Så skulle det kunna vara med Apoteket. Men nu har stora delar sålts ut, priserna tillåts stiga och privata vinstintressen kommit in.

Så skulle det kunna vara med hela folkets bolag. De statliga bolagen sköter samhällsviktiga funktioner och går med stora överskott som kan gå till välfärden. Men utförsäljningen har börjat. Nu står flera statliga bolag i tur för försäljning av rent ideologiska skäl.

Så skulle det kunna vara med hela folkets sjukvård med tillräckliga resurser över hela landet och där ingen får förtur p.g.a. en tjock plånbok eller avvisas på grund av för komplicerad sjukdom.
Så skulle det kunna vara med hela folkets inarbetade sjukförsäkring. Alla skulle garanteras ett humant stöd när man p.g.a. sjukdom inte kan arbete. Idag jagas sjuka och många blir utförsäkrade och ifrågasatta trots allvarlig sjukdom. Så skulle det kunna vara med förskolan, skolan och omsorgen. Idag kämpar väldigt många kommuner med otillräckliga resurser till förskolan, skolan och äldreomsorgen. Riskkapitalbolag tar över…

Så skulle det vara med hela folkets…… listan kan göras lång.

Visst låter det sunt och bra! Visst låter det enkelt! Men den borgerliga regeringen och privata starka ekonomiska driver utvecklingen åt ett helt annat håll. Skattesänkningar för redan starka grupper går före allt annat. Som vänsterpartister vet vi att det finns en annan bättre väg.

1 kommentar:

Walter Ekelin sa...

Jag håller med dig i dina resonemang om det såväl jämlika som rationella i att driva viktiga samhällsfunktioner i offentlig regi, men tror att vänstern tydligare måste lyfta fram att orsaken till borgerlighetens privatiseringslusta inte är enkelt ideologiska. Kapitalismen är till sin natur expansiv, måste ständigt förmera sina tillgångar. Tillväxten mäts i ekonomiska termer och måste slutligen baseras på reala tillgångar och värden för att inte blott representera inflation eller luftiga värderingar. De allra, allra flesta ekonomier i världen ligger öppna för företagen att handla med, så fortsatt expansion på befintliga marknader kan bara ske genom innovationer, välståndsökning eller erövrande av marknadsandelar från konkurrenterna. Jungfrulig mark utgörs dock av de offentligt styrda och finansierade sektorerna där stora ekonomiska resurser finns för hungrigt kapital att hugga in på. För många luktar ju inte pengar så varifrån förmerandet härrör blir egalt. Att borgerliga politiker gör tjänst som murbräckor i öppnandet av dessa marknader genom slagord om ”valfrihet”, ”konkurrensens välsignelsebringande effekter”, ”offentliga monopolens ineffektivitet och arrogans” osv borde vänstern demaskera som det gynnande av de egna och det egna det i grunden är.

mvh, Walter Ekelin