söndag, januari 09, 2011

Ingen ställer frågor om alternativet!
Reinfeldt berättade under söndagen för Svt:s reporter Mats Knutsson att ett nytt "löneskatteavdrag" kan vara på väg. Landets ekonomin ser bättre och det finns utrymme för en skattesänkning enligt statsministern, men mycket förtigs. Tidigare skattesänkningar och beslut har mest gynnat höginkomsttagare. Om detta ställs inga frågor, inte heller om vad som är alternativet till en skattesänkning. Vi har idag en situation där vår infrastruktur, tåg och vägar och en del annat, inte fungerar tillfedsställande. Detta beror på dåligt underhåll, för få spår, avkastningskrav på SJ, bristande underhåll på vägar, osv. Inom sjukvården, äldreomsorgen, förskolan och skolan behövs mer resurser till fler anställda. Till detta skulle pengarna kunna gå. Här finns ett tydligt alternativ. Politik är att välja väg. Men ingen ställer frågan eller gör en analys. Mats Knutsson verkar helt sakna kritiskt tänkande och Reinfeldt tänker inte på det sättet. Satsningar på den gemensamma välfärden är knappast han starka sida. Men vårt objektiva Svt måste ha ansvar att ställa granskande frågor annars bli de bara en megafon åt en borgerlig allians och deras sätt att tänka. För mig som vänsterpartist är det viktigt med en kritisk granskning av politiken och politikens förslag. både av moderaterna och vänsterpartiet. Nu verkar det mer och mer som om de kritiskt granskande rösterna blir färre och får mindre utrymme. Detta hotar en mycket viktig del av vårt demokratiska samhälle.

Inga kommentarer: