lördag, januari 01, 2011

Gott Nytt År! Starta Folkets Prime!

Starta ett Folkets Prime, manar Johan Ehrenberg i Tidningen ETC. När det nu upptäckts att Svenskt Näringsliv i vanlig stil jobbat genom företaget Prime för att förmå sossarna att gå åt höger, menar ETC att det är hög tid att starta en motrörelse, ett Folkets Prime som öppet arbetar för ett radikalare och rättvisare Sverige. Fler vänsterröster måste lyftas fram, den borgerliga samhällsordningen måste ifrågasättas, kapitalets kortsiktiga intressen måste motarbetas med ett perspektiv att styra efter människors behov.
Högerkrafterna har under lång tid systematiskt arbetat för att vrida debatten åt höger, styra via media, pengarintressen ska styra, sprida myter om att klyftorna måste öka för att det ska bli bättre, osv. Ni känner igen resonemanget. ETC vill nu skapa en motförening mot högervridningen och den hemliga lobbyverksamheten. Läs ETC, gå in på hemsidan, gå med i stödföreningen och gå med i politiken, mitt förslag är som ni förstår Vänsterpartiet.
Efter Mona Sahlins vändning och anpassande till Rheinfeldt agenda och åsikter känns det ännu mer viktigt att samla alla radikala krafter för en samhällsförändring. Det är nuvarande talet om att inget går att förändra och att vi inte kan påverka är bara ett sätt att försöka tysta alla krafter som arbetar för ett hållbart samhälle som bygger på en rättvis fördelning av våra resurser. Eller som Raine Navin brukar säga: "ja men snälla du så här kan det då inte vara". Johan Ehrenbergs tema är "Klart att du kan förändra världen - vem skulle annars göra det?" Förändringen kan starta nu. Vi ses!

Inga kommentarer: