lördag, februari 12, 2011

Oxhagen!
Nu går debatten om fritidsgård i Oxhagen. De flesta tycks mena att vi måste satsa i Oxhagen och ha en fritidsgård. Tack för det plötsliga uppvaknandet.
Det är bra om politikers agerande i verkligheten stämmer med uttalanden i tidningen.
För ett år sedan slogs vi i Vänsterpartiet ensamma för en satsning på den kommunala skolan i Oxhagen. Alla övriga sa nej och lämnad över skolan till privata intressen.
45 % av eleverna/föräldrarna valde inte Nya Oxhagsskolan utan en annan skola, främst Vasaskolan.
Vi har fått igenom beslut om ett förnyelsearbete i Oxhagen. Arbetet står nästan stilla. Vi kämpar fortfarande för Oxhagen. I dagens Barometern har någon rubriksättare medvetet försökt ge sken av att vi bara var för Oxhagen innan valet. Vi känner igen Barometerns sätt att försöka argera politiskt även utanför ledarsidan. Jag blir lika besviken varje gång, även om jag tyvärr inte förväntar mig något annat.
Nu behöver vi ta fram mer resurser i Oxhagen. Finns det utrymme för fritidsgårds-verksamhet i skolan så ska vi naturligtvis undersöka det.

Inga kommentarer: