torsdag, maj 20, 2010

Skolan, resurser och "friskolor".
Läste en insändare om att lärare på i detta fall Vasaenheten måste byta arbetsplats. Eleverna får därför byta klasslärare och föräldrarna är rädda för att detta kan innebära nackdelar för uppbyggda relationer mellan lärare och elever. Elevantalet minskar och skolan har genomgått vissa besparingar. Vi har höjt skatten, genomfört omställningpaket på cirka 60 miljoner och anslagit vissa riktade pengar.
men mer resusrer behövs från centralt håll till kommunerna. Den nuvarande regeringen säger nej, men en ny rödgrön regering lovar att öka stödet till exempelvis skolan. Verksamhet, resurser och politiska beslut hänger ihop.
I Kalmars fall har lärarsituationen blivit ännu värre genom beslutet att överlåta Oxhagsskolan till en "friskola". Därigenom har ännu fler kommunala lärare tvingats sluta och ett stort bostadsområde har blivit utan en kommunal skolan. Vi i Vänsterpartiet har arbetat för att ha kvar skolan. Det som nu hände på Vasaskolan är till stor del ett resultat av ett mycket dåligt beslut om att lägga ner Oxhagsskolan. Den lokala politiken skulle i detta kunna förändra!

Inga kommentarer: