tisdag, maj 11, 2010

Cykelbuss över Ölandsbron!
Kommunstyrelsens arbetsutskott i kalmar beslutade idag att säga nej till ett avtal med Trafikverket (f d Vägverket m fl) om att dela ansvaret för cykelbussen. Avtalet skulle innebära en avgift för att cykla på allmän väg, en bro- och vägavgift. Jag röstade nej. Trafikverket har ansvaret för en allmän väg och vi ska utan kostnad kunna ta med cykeln på vägen. Därför måste Trafikverket tänka om. Plan B blir att cykelbussen i sommar ska rulla som vanligt. Ansvaret ligger hos den vägansvarige. Svårare är det inte.

Inga kommentarer: