söndag, maj 16, 2010

Äntligen är Linsdals nya Idrottsplats invigd. Därför skrev i lördags en insändare. Du kan läsa texten här.

GRATTIS LINDSDAL! DET GJORDE VI BRA!

Vi gratulerar nu Lindsdals Idrottsförening och alla som bor i Lindsdal. Ja, hela kommunen får ett tillskott. Äntligen kan den nya idrottsanläggningen invigas. En konstgräsplan, två gräsplaner och nytt klubbhus i Fjölebro gör att föreningen äntligen kan samla sin verksamhet på ett och samma ställe.

Det var redan 2002 som vi i Vänsterpartiet krävde att Lindsdals samhälle och Lindsdals Idrottsförening (LIF) skulle få en ny idrottsanläggning. LIF hade under flera år kämpat för att samla sina fotbollsplaner och sitt klubbhus och för att få till stånd en matcharena som skulle hålla måttet. Det har varit en lång resa. Efterhand har emellertid det politiska stödet ökat och man kunde i bred politisk enighet bestämma sig för en etablering i Fjölebro. Ett målmedvetet arbete har gett resultat.

Idrottsanläggningen i Fjölebro är en del av det stora idrottspaketet som Kalmar kommun nu genomför. Trekantens sporthall, den nya ridanläggningen i Smedby, konstgräsplanen på Södra utmarken och den nya gräsplanen vid Gröndal är objekt som redan är färdigställda. För den nya träningsishallen i kvarteret Nötskrikan och allaktivitetshuset i Rockneby står spaden snart i marken. Till en konstgräsplan i Ljungbyholm finns pengar avsatta i budget men placeringen är inte klar. Vi måste också i sammanhanget nämna Kalmar FFs nya fotbollsarena som växer fram vid IKEA-området. I planeringen finns en ny ishall/evenemangsarena som ersättning för den nuvarande IFFE-hallen, ett nytt fotbollsträningsområde i kvarteret gasten (bredvid Arenan) och flera andra objekt som nu sakta växer fram för beslut. Detta stora idrottslyft innebär stora förbättrade möjligheter till aktiviteter inte minst för alla våra ungdomar.

Ett omfattande och väl fungerande föreningsliv är en viktig del i vårt samhälle. Här läggs en stor del av grunden för en demokratisk utveckling. Människor sluter sig samman för att tillsammans på ideell basis jobba för en gemensak sak. Mängder av ledare lägger stora delar av sin fritid på att samla och leda barn och ungdomar i föreningsaktiviteter. Som komplement till föreningslivet måste vi också erbjuda fritidsgårdsverksamhet, dvs arenor där ungdomar kan utvecklas i positiva och drogfria miljöer, stärka sin egen identitet och självkänsla och helt enkelt umgås och ”bara vara”. För att återknyta till exemplet Lindsdal så ser vi där en tydlig uppgift för Lindsdals IF och fritidsgården att tillsammans, men i olika delar av samhället, verka för en positiv fritid för barn och ungdomar i det egna samhället.

Fritids-, förenings- och idrottsverksamheten behöver dock resurser för att fortsätta vara en del av den positiva utvecklingen i Kalmar. Därför behöver vi ge två miljoner ytterligare till föreningsstöd i olika former och ytterligare minst en miljon till fritidsgårdarna. Ett sådant förenings- och fritidslyft ger ungdomarna en stark och hållbar grund att stå på inför inträdet i vuxenlivet samt banar väg för ett hälsolyft i kommunen.

Grattis Lindsdal! Det gjorde vi bra!

Bertil Dahl
Birgitta Axelsson Edström
Liselotte Ross
Lars Holmberg
Vänsterpartiet Kalmar

Inga kommentarer: