måndag, november 15, 2010

Kalmar söndag 14 november 2010

GRATTIS OCH TACK!

Till er alla som arbetar med jämställdhetsfrågorna i Kalmar kommun.

Som ni vet så är det ett intensivt jämställdhetsarbete som pågår i Kalmar kommun. Ni är alla på olika sätt delaktiga i arbetet. Nu har vi tillsammans fått ett pris som bevis på att vi är på rätt väg.

I fredags var några av oss på en resultatkonferens i Stockholm om arbetet med Hållbar Jämställdhet. Ann-Sofie Lagercrantz presenterade en del av arbetet och en film om arbetet i Kalmar visades. Sveriges kommuner och landsting (SKL), som ansvarar för fördelningen av avsatta pengar, delade ut tre priser för enastående prestationer. Vi fick pris för Aktivt ägande av jämställdhetsfrågorna hos både politiker och förvaltningschefer, men lika stor uppmärksamhet fick också vårt övriga jämställdhetsarbete, inte minst nattstopp och att alla förvaltningar omfattas av arbetet.

Jag och Monica Bengtsson fick formellt ta emot priset i form av en tavla på jämställdhetstemat, skapad av Elisabeth Wallin Olsson. Tavlan finns för närvarande i stadshuset. Men priset är naturligtvis lika mycket vårt tillsammans.

Jag vill därför framföra ett stort GRATTIS och tack till er alla för ett bra jämställdhetsarbete. Nu vässar vi klorna för fortsättningen. Vi ger oss inte förrän Kalmar fullt ut är en jämställd kommun.

Nu finns det dessutom mer pengar att söka från SKL för stöd till fortsatt arbete.
Lev jämställt!
Bertil Dahl

Inga kommentarer: