torsdag, november 25, 2010

Det går inte att minska resurserna till demensboendet!
Omsorgsnämnden har beslutat att minska resurserna till särskilt boende med demensboende och öka särskilt boende ordinärt boende. Detta betyder att personalen minskar drastiskt på demensavdelningar. Möjligheten att hålla en hög kvalité minskar, personalen räcker inte till och de som blir lidande är naturligtvis de boende. Förslaget borde dras tillbaka. Protesterna är också massiva från demensförening, anhöriga, personal och folk i allmänhet. Ska vi verkligen spara på omsorgen om de dementa. Naturligtvis ska vi inte det.
Omsorgsnämnden har en knepig situation med minskade statsbidrag från en borgerlig regering och med uppdrag att se över sina kostander under 2011. Samtidigt finns det stora behov av mer personal inom flera områden. Men vänta med att ändra resursfördelningen. Ta upp frågan i samband den översyn av verksamhet som nu kommer.
Vi måste ta alla synpunkter, kritik och protester som ett tecken på att vi måste vänta och analysera mera.
Vi har idag en regering som minskar statsbidraget till Kalmar nästa år med 42 miljoner. De vill inte bygga ut välfärden utan skära ner den. Resultaten i kommunerna är tydligt. Dags för uppror!

Inga kommentarer: