måndag, april 25, 2011

Sjukförsäkringen är sjuk!
Inom kommunen möter vi personer som är helt förtvivlade, som ser sin ekonomi och hela sin tillvaro rasa ihop. De känner sig ifrågasatta om de verkligen är sjuka eller bara ”lata”. De bollas mellan myndigheter. De kanske har ett långt arbetsliv bakom sig, de kanske är svårt sjuka, men tvingas ändå gå jobbsökarkurser, de bollas mellan olika coacher, får inte delta i föreningsliv, osv.

Det är inte bara den som är sjuk som drabbas, hela familjens situation påverkas, inte minst barnens. Alla blir förlorare och det som var tänkt att hjälpa människor att klara sin sjukdom och komma tillbaka i samhällslivet blir en utförsbana.
Allt detta varnade nästan alla remissinstanser för när förslaget beslutades och genomfördes, men ingen ansvarig ville lyssna.
Det blir ett allt hårdare klimat för den som drabbas av sjukdom på ett eller annat sätt. Den som blir utförsäkrad tvingas söka ekonomiskt stöd hos kommunen. Och kanske tvingas sälja hus, bil, osv för att klara sin situation

Som offentlig arbetsgivare försöker vi vara ett föredöme med förebyggande insatser, tidig rehabilitering, nyplaceringar, osv, … men det räcker inte. Vi måste angripa grundorsaken till problemet – nämligen ett sjukt sjukförsäkringssystem.

Ta bort tidsgränser för hur länge man får vara sjuk. Stupstocken hör inte hemma i ett modernt samhälle. Det går inte att bestämma hur länge en person ska vara sjuk. Läkarna måste få avgöra vem som är sjuk. Försäkringskassan behöver också tillräckliga resurser. Det ska vara en ingång för den som är sjuk och snabb rehabilitering utifrån den sjukes behov och med respekt för den som är sjuk. Den som är sjuk ska inte bestraffas och förnedras. Är man sjuk behöver man stöd, förståelse och en grundekonomi för att klara sin situation och komma tillbaka.

Det är inget bidrag som utgår när vi blir sjuka. Det är en försäkring som vi gemensamt under många år betalat in för att kunna utnyttja om vi blir sjuka – en sjukförsäkring. Försäkringar är till för att ge människor en ekonomisk trygghet.
Protesterna mot nuvarande sjukförsäkringssystem är massiva. Drabbade sjukskrivna, politiska partier, fack, organisationer, enskilda och minst kyrkan (Sveriges Kristna Råd) säger nu får det vara nog. Men fortfarande ser vi ingen förändring!

Sjukförsäkringen är idag en politisk katastrof. Vi måste kräva att sjukförsäkringssystemet görs om och vi får ett sjukförsäkring som bygger på empati och respekt för den som drabbas, vilket kan vara du eller jag. Vi ska angripa sjukdomen och inte de sjuka.
Vi behöver en solidarisk sjukförsäkring värd namnet och som vi har förtroende för.. Försäkringssystemen går idag med betydande överskott. Resurserna finns för att skapa rättvisa och trygghet, det är bara viljan som saknas.

Inga kommentarer: