söndag, juni 20, 2010

Stora företag och riskkapitalbolag tar över välfärden!
I många kommuner, speciellt borgerliga, privatiseras mer och mer. Det sker exempelvis inom förskolan, skolan och äldreomsorgen. Stora företag, ibland med kopplingar till skatteparadis, tar över stora delar av vår välfärd. Skattepengar går till aktieutdelning istället för att användas inom omsorgen. Insynen försvinner och demokratin sätts ur spel. Det viktigaste blir ekonomisk avkastning istället för brukarnas bästa och en hög kvalité. Riskkapitalbolag spekulerar med välfärden som insats. Om detta pratas det väldigt lite. Vi måste ställas oss frågan varför denna tystnad och vems intresse är det som skyddas.
Det är dags för öppenhet och insyn även i privata bolag som driver verksamhet inom välfärdsområdet.

Inga kommentarer: